Kvinnojouren Klara i drift

Idag var Maria Fälth och hälsade på i Kvinnojouren Klaras nya lokal när de visade upp den för den samlade världspressen.

Kvinnojouren 2

Där mötte grundarna Anette, Emmy och Sofia upp och berättade om sin verksamhet och hur de ser på föreningens utveckling. Redan nu har medlemmar börjat strömma till och även ekonomiska bidrag. Just nu längtar de efter att få tillgång till den utlovade lägenheten för de kvinnor och barn som behöver en plats att bo på. Då ska den möbleras och förberedas. När de haft kontakt med andra kvinnojourer i grannkommuner så märker de att det finns ett stadigt behov av det boendet.

”Vi är jätteglada för utvecklingen, även om vi naturligtvis helst skulle vilja att det inte behövdes någon kvinnojour alls, men så ser ju inte verkligheten ut”.

Kommunen har lovat att skjuta till medel med en viss summa per år, cirka en halv miljon per år, så länge som Allians För Väsby sitter vid spakarna.

 

Kvinnojouren 1

Hemlöshet i Väsby?

I veckans Mitt i Väsby har Maria Fälth en insändare om hemlöshet.

Även i Väsby finns det hemlösa människorInsändare hemlöshet

Ibland slår livet hårdare mot oss än vad vi klarar av. Sjukdom, missbruk, arbetslöshet eller annat kan rasera vår ekonomi. En av de svåraste följderna kan vara att bli av med sin bostad vilket kan leda till ännu sämre möjligheter att få jobb, sköta sin hälsa eller ta hand om sin familj. Ibland blir livet bara inte som man tänkt sig. Då är det viktigt att det finns ett skyddsnät runt oss människor. I många fall träder det in i form av familj och vänner.
Men alla har inte familj och vänner som står en nära. Då ska nästa nivå av skyddsnät träda in. Ofta är det kommunen som är vår första gemensamma resurs för att stötta individen. Kommunen ska skydda individens rättigheter och trygghet, men den är ingen bostadsförmedling, och måste också upplysa om skyldigheter.

För att ge hjälp måste kommunen få reda på behovet, och klargöra att personen själv saknar möjlighet att lösa sin situation. Även här i Väsby finns det personer som hamnar i sådan knipa. För att hjälpa dem har kommunen tagit fram en handlingsplan mot hemlöshet. Det krävs många olika lösningar. Kommunen jobbar förebyggande tillsammans med kommunala och privata bostadsbolag och även med bostadsrättsföreningar. Vi har vräkningsförebyggande personal och ett antal försöks- och stödlägenheter, främst för barnfamiljer. Vi har också lägenheter där unga kan bo tillfälligt som förberedelse för egen bostad. Ibland tvingas vi att erbjuda plats på vandrarhem.

Målet är att var och en ska klara av att både betala för och sköta sin egen bostad. Kommunen hade nyligen besök av regeringens hemlöshetssamordnare för att samtala om hur vi arbetar. Vi fick mycket gott betyg i jämförelse med många andra kommuner, men också tips om fler arbetssätt och verktyg som vi kan använda för att utveckla vårt arbete. Bostadsfrågor har hög prioritet i kommunens sociala arbete, då en bostad ofta är nyckeln till ett fungerande liv, och därför värd att kämpa för.

Maria Fälth (KD), ordförande i social- och äldrenämnden

 

Jobb viktigare än drinkar

En insändarskribent som kallade sig ”Mr Clean” ondgjorde sig över RUT och ROT i Vi i Väsby häromveckan. Huvudtemat var att RUT och ROT leder till att rika människor hyr in bartenders, medan systemet inte gynnar fattiga svenskar.

KD:s Maria Fälth är inte helt oväntat av annan uppfattning:

Rut o Rot får vardagen att gå ihop

Svar till ”En som har insyn i verkligheten”.

Skribenten pekar ilsket på drinkblandare, men bortser helt ifrån två mycket större och viktigare grupper.
Den första gruppen är alla de som inte alls är ”rika” men som med RUT och ROT får möjlighet att få sin vardag att gå ihop. Barnfamiljer som köper vita städtjänster och vita hantverkartimmar där man tidigare antingen köpt svart eller avstått. Seniorer som köper service i hemmet i precis den omfattning man behöver utan hemtjänstens biståndsbedömning. Tjänsternas tillgänglighet och pris ger många lite  guldkant på tillvaron. Vari ligger det felaktiga i det?
Den andra gruppen är alla de som fått nytt eller mera arbete sedan reformerna infördes. De är löntagare och företagare som fått en mycket större marknad att arbeta mot.
Lyft blicken från drinken och se istället personerna och företagen på andra sidan bardisken eller snarare hammaren eller dammsugaren. De delar nog inte uppfattningen om att RUT och ROT gynnar sådana som inte behöver det. Precis som med barnbidragen låter vi inte inkomsten skilja ut vilka som ska få utnyttja RUT och ROT. Och ju fler som köper tjänsterna, desto fler blir det som får arbete.

Att fler får arbete är i mina ögon utmärkt.

Maria Fälth,
gruppledare för Kristdemokraterna
i Upplands Väsby

Nu rullar vi igång valåret

Lördagen den 8 Februari började 2014 års valrörelse i Upplands Väsby med Kristdemokraternas första bokbord i centrum.

Under tre timmar delade vi ut flygblad och pratade med lördagsshoppare, både kända och okända.

Utsikt från taket

KDU, Kristdemokraternas Ungdomsförbund i Stockholm kom till vårt stöd och hade också några spännande timmar med att möta väsbypubliken.

Välkommen att träffa oss kristdemokrater i Upplands Väsby centrum vid följande tillfällen under våren. Ibland står vi tillsamman med hela Allians För Väsby.
____________________________________________________________________

1 mars – Allians För Väsby

22 mars – Kristdemokraterna

5 april – Allians För Väsby

12 april – Kristdemokraterna

10-25 maj – Kristdemokraterna, inför valet till Europaparlamentet den 25 maj.

31 maj – Kristdemokraterna

28 juni – Kristdemokraterna