Tio gånger mer…

Vi är tio gånger så angelägna om att minska barngrupperna

Alltför länge har fokus legat på tillgången till förskola och kvaliteten i verksamheten har på sina håll kommit i kläm. Idag går 84 procent av alla barn i förskolan. För tio år sedan var andelen 75 procent och för femton år sedan 61 procent. Allra mest ökar andelen ettåringar som börjar förskolan. Detta har lett till att barngruppernas storlek ökat. I nästan var femte barngrupp är det 21 barn eller fler. Dagens föräldrar klagar inte över bristande pedagogik eller snåla mellanmål i förskolan. Undersökningar visar att det är de alltför stora barngrupperna som de oroar sig över.

Vi kristdemokrater välkomnar regeringens satsning i förskolan. Till 2017 tillför man 125 miljoner kronor årligen för att kommunerna ska kunna säkerställa en lämplig personaltäthet och avdelningsstorlek, särskilt för de yngsta barnen.

Men vi vill mer, mycket mer. Med 125 miljoner per år kommer vi inte tillräckligt långt. Vi kristdemokrater vill satsa 1 400 miljoner kronor genom en modell där föräldrar, stat och kommun tillsammans gör mindre barngrupper möjliga. Vårt förslag ger kommunen rätt att höja maxtaxan med som mest 100 kronor. För varje krona i höjd maxtaxa bidrar kommunen med en krona och staten med två kronor. Alla föräldrar ska garanteras att deras pengar, tillsammans med kommunernas och statens, används just till att minska barngrupperna. De ska kunna se resultat.

En majoritet av våra barn går i grupper som är större än vad forskningen rekommenderar. Förutom att det är dåligt för barnen, ges förskolelärarna omöjliga förutsättningar. För en god tillväxt krävs en god uppväxt. Mindre barngrupper i förskolan är en viktig pusselbit. Kristdemokraterna är beredda att göra de prioriteringar som krävs för att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i.

Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson

Maria Fälth (KD), kommunalråd och gruppledare i Upplands Väsby