Bättre mat för äldre

Släpp in restaurangbranschen i äldreomsorgen

Var fjärde person som bor på äldreboende är inte nöjd med den mat som serveras.
Denna siffra är otillfredsställande – även om själva mätningen är ett framsteg i sig. Fram till år 2008 visste man inte vad de äldre tyckte om maten. Socialdemokraterna frågade aldrig de äldre vad de tyckte om vården och omsorgen. Förbättring är möjlig först när brister påtalas, därför frågar Alliansregeringen varje år de äldre om äldreomsorgen. Många tycker att det i stort har blivit bättre.
Men brukarundersökningen som ifjol omfattade 140 000 personer visar att maten är den största utmaningen.

I dag får omkring 60 000 äldre personer i Sverige mat levererad hem. Är maten prisvärd och säker? Hur stor är risken att felaktig hantering minskar näringsinnehåll, eller i värsta fall gör maten hälsofarlig? Kristdemokraterna lovar att mat och måltider ska vara ett prioriterat område inom äldreomsorgen under nästa mandatperiod. Såväl i Upplands Väsby som nationellt.

Kristdemokraterna vill att ett stimulansbidrag på 100 miljoner om året avsätts till kommunerna för utveckling av måltider och tillagning samt distribution av mat. Maten måste kunna kvalitetssäkras. De äldre som har hemtjänst ska också få svara på vad de tycker om sin mat i brukarundsökningarna. Äldre måste ges samma rättigheter som alla andra som betalar för sin mat. De ska kunna välja vad de vill äta och det kan enbart ske genom att andra leverantörer och utförare kommer ifråga.
Med andra ord: Släpp in restaurangbranschen i äldreomsorgen.

MARIA LARSSON
1:e vice partiordförande Kristdemokraterna
Barn- och äldreminister

MARIA FÄLTH
Gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Närmiljöteamet – Lokala hjältar

Säkert har du sett dem på stan. Närmiljöteamet, en kommunal verksamhet som gör fantastiska insatser för just vår närmiljö. De tömmer papperskorgar, samlar skräp, rensar sly och gör fint på många olika sätt. En hel del av de säsongsbetonade utsmyckningar vi ser i kommunen, såsom utsättning av marschaller, blommor och julbelysningar, är också deras verk.

Maria och Patrik

De som jobbar i teamet är väsbybor som tidigare har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Några har en funktionsnedsättning, andra kan ha en beroendeproblematik. En del har aldrig haft jobb tidigare, en del har varit sjukskrivna. De individuella orsakerna varierar, men sammanfattningsvis kan sägas att de gör ett otroligt viktigt arbete. I teamet får var och en möjlighet att utvecklas på sitt eget sätt och verksamhetsledarna Ylva och Micke är både chefer, arbetskamrater och kompisar i ett bredare perspektiv än på många andra arbetsplatser. Alla utvecklas som människor och får vana att samarbeta. Flera som haft en plats i Närmiljöteamet har gått vidare till ett reguljärt jobb efter ett tag, och andra blir handledare till nya i teamet. Det här är en riktigt bra kommunal verksamhet.

En av uppgifterna som teamet har är att åka runt med en elbil och tömma papperskorgar, och det jobbet görs i allmänhet av Patrik som kan allt som är värt att veta om kommunens vägar, papperskorgar och skräpiga platser. Social- och äldrenämnden är politiskt ansvariga för Närmiljöteamet och ordförande Maria Fälth är minst två gånger om året ute och jobbar handgripligen tillsammans med teamet. Med skyddskläder och grova skor.

Nyligen åkte Maria Fälth med Patrik en halvdag som avslutades med lunch på Café Astrid.

– Det är en förmån att få vara med och jobba på det här sättet, och det är otroligt viktigt för mig som politiker att se saker från den här sidan. Jag blir så glad när jag ser vilka fantastiska resurser vi har och vilken viktig insats Närmiljöteamet gör.

Nästa gång du ser Patrik eller någon annan ur Närmiljöteamet, stanna gärna och snacka lite. De har mycket att dela med sig av och uppskattar en pratstund emellanåt. Men prata inte för länge, de har ett viktigt uppdrag. De är lokala hjältar.