Ser du en toalett?

Kristdemokraterna i Upplands Väsby har nu lämnat in en motion om att vi behöver fler offentliga toaletter till kommunfullmäktige

Öka tillgängligheten – säkerställ tillgången på offentliga toaletter

Ibland har vi alla behov av en toalett. När behovet uppträder är vi i inte alltid i närheten av hemmet. Nu har sedan en tid Väsby Centrum kostnadsfria toaletter, vilket är en stor förbättring, men det finns andra delar av kommunen där det råder brist på toaletter.
Det finns många vars liv på grund av till exempel sjukdom begränsas av denna brist.

toa

Offentliga toaletter som kan användas av alla är en av förutsättningarna för att inte inskränka människors rörelsefrihet.

Därför föreslår Kristdemokraterna att Upplands Väsby Kommun inventerar tillgången på offentliga toaletter i kommunen och gör en plan för att installera nya toaletter på strategiska platser.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kartlägga tillgången på offentliga toaletter och utifrån resultatet göra en plan för att säkerställa tillgängligheten på offentliga toaletter över hela kommunen.

Integration som fungerar

fungerande integration

Förra året sökte över 80 000 människor asyl i Sverige, och prognoserna för kommande år pekar uppåt. Människor flyr från krig och övergrepp så fruktansvärda att vi knappt kan föreställa oss dem. Kristdemokraterna har länge kämpat för en migrationspolitik som bygger på öppenhet, och som respekterar asylrätten. Det kommer vi att fortsätta med. Vi kommer inte att gå med på att sätta några volymer eller antal. Är man i behov av asyl så ska man få det, oavsett om man är den första som söker eller den tusende.
Men öppenhet och generositet behöver följas av förslag på hur vi möter utmaningarna med flyktingmottagandet.

Därför föreslår vi att asylsökande ska ges tillfälliga uppehållstillstånd i tre år innan det sker en ny prövning och att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare. Vi föreslår också att nyanlända ska betala lägre skatt under en övergångsperiod samtidigt som etableringsersättningen sänks.

Snabbare vägar till jobb är viktigt för integrationen. Fler bostäder likaså. I stället för att som idag betala överpriser till oseriösa uthyrare vill vi att Migrationsverket och andra aktörer ska kunna bygga modulbostäder. Vi vill att fler ska välja att bo i Migrationsverkets boende för att minska trångboddheten och för att få en bättre fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna. Därför vill vi skrota den så kallade EBO-lagen.

Vi kristdemokrater tänker återkomma med fler förslag. Både Sverige och de människor som flyr hit förtjänar bättre än politiker som håller fast vid gamla lösningar som inte längre fungerar.

Maria Fälth

Gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Lokaltidningen

Lokaltidningen Vi i Väsby har en faktaruta om vårt parti i veckans nummer.

Vi är glada för uppmärksamheten, och vill bara lägga till att själva grundandet skedde 1964.

Detta visste du inte om KD

Lokaltidningen fascineras av KD

I samband med att Göran Hägglund aviserade sin avgång blev Maria Fälth intervjuad i lokaltidningen Vi i Väsby. Dessutom skriver chefredaktören Mats Hedström en liten krönika om vårt parti.

Han fascineras av vårt parti, och det kan man ju förstå. Han oroas också över vår framtid.
Men den senaste tiden efter valet har vi mötts med mycket stort förtroende hos väsbyborna. Vi märker tydligt att vi behövs i samhället och i politiken

Så lugn, Mats.
Vår humla kommer att fortsätta flyga. Längre och fortare än vad fysikerna säger.

Mats krönika om KD