Fixa anslagstavlorna

anslagstavla

Runt om i kommunen finns det, eller har funnits, anslagstavlor där man kunnat sätta upp lappar om såväl försvunna undulater, soffor till salu och politiska möten.

Just nu är flera av tavlorna i uselt skick och vissa helt borta.

Det är synd. I dessa digitala tider får vi inte glömma bort det fysiska lokala.

Därför har Kristdemokraterna skrivit en motion om att fixa till anslagstavlor och komplettera med fler. En billig åtgärd som är till nytta och glädje för många.

Här är motionen:


Motion till Kommunfullmäktige i Upplands Väsby
2015-03-12
Från Maria Fälth
Kristdemokraterna i Upplands Väsby

En offentlig anslagstavla centralt i varje stadsdel – en demokratifråga

Under senare år har kommunens offentliga anslagstavlor förfallit och/eller tagits bort. Anslagstavlan i Sigma har försvunnit i renoveringen. I Fresta By har den förfallit och tagits bort. Vid kiosken på Stallgatan har den ramlat ner. Vid Love Almqvists Torg har den förfallit och håller på att ramla ned.

Det finns därmed allt färre möjligheter för enskilda människor, föreningar och politiska partier utan stor annonsbudget att annonsera sammankomster eller att köpa och sälja på traditionellt sätt. För att dessa ska kunna fortsätta med småskaliga evenemang måste det finnas anslagstavlor över hela kommunen på centrala platser. Det är en viktig demokratifråga.

Förslag på platser där det bör finnas en anslagstavla:

 • Väsby Centrum – Vid alla ingångar
 • Sigma Centrum – Hammarbyvägen
 • Smedbyskolan – Ryttargatan
 • Bollstanäs IP – Busshållplatsen Stora vägen
 • Carlslund – Maria Krantzons Väg.
 • Fresta By – Vid Kyrkan och Skolan
 • Affären Brunnby-Vik – Tunavägen
 • Hagby – P-platsen Lövängsvägen
 • Runby Skola – Lövstavägen/Bromsbodavägen
 • Glädjens Affärscentrum – Sandavägen
 • Väsby entré – Västra sidan av järnvägen.
 • Infra City
 • Runby torg

Platser där befintliga anslagstavlor behöver repareras:

 • Kiosken Stallgatan/Ardennergatan
 • Grimsta by – Affären
 • Bollstanäs – Promenadstråket Sutargränd.
 • Hembygdsgården – Hagvägen
 • Love Almqvists Torg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ovan angivna synpunkter och platsförslag som grund att:

 1. Inventera befintliga anslagstavlor med avseende på placering och skick.
 2. Reparera de befintliga tavlor som behöver repareras för att få dem i användbart skick.
 3. Sätta upp nya anslagstavlor på centrala platser i alla kommundelar.

Maria Fälth Kristdemokraterna Upplands Väsby