Lurad politiker tänker till.

Obesvarade medborgarförslag läggs på hög i Upplands Väsby !

  Mathias Bohman och övriga politiker i majoriteten för oss andra bakom ljuset och låter oss tro att de är mer effektiva är de någonsin kommer att vara.

Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 behandlades ett ärende som rörde de medborgarförslag och motioner som inte kommit tillbaka till fullmäktige efter ett år sedan de väcktes.

Fullmäktige och de som skrivit medborgarförslag och motioner fick då veta att alla dessa obehandlade frågor skulle komma upp i kommunstyrelsen under november 2016 och sedan gå vidare till kommunfullmäktige för beslut. För egen del lät det alldeles för bra för att vara sant att sex obesvarade medborgarförslag och tio motioner skulle behandlas under ett och samma sammanträde.

Det var för bra för att vara sant. När dagordningen för kommunstyrelserna i november, 7 respektive 28, blev offentliga visades det sig att det blev en ”tummetott”. Sexton ärenden blev helt plötsligt, ca två veckor efter löfte om behandling, bara ett enda.

Det var i alla fall ett medborgarförslag som kom igenom nålsögat. Vad händer med de övriga fem medborgarförslagen? Hur länge ska dessa mala runt inom kommunorganisationen? När kommer de till fullmäktige?

Jag känner mig både lurad och bedragen. Jag har varit med om att ta beslut om ett ärende som klart och tydligt visade på att obesvarade medborgarförslag och motioner skulle bli behandlade i november. Detta beslut visar sig sedan vara helt utan någon vilja till att bli verklighet. Varför vill inte majoriteten behandla motionerna och medborgarförslagen? Räcker inte orken till ordentligt? Väsbys invånare är värda svar på ställda förslag och frågor.

Maria Fälth
Lurad gruppledare för Kristdemokraterna Upplands Väsby