Äldres livsvillkor måste förbättras.


(Insändare till Mitti UpplandsVäsby 2017-02-14)

 

  När det gäller de vardagsnära brotten är äldre tyvärr en särskilt utsatt grupp. “Jag hade otur förra året”, konstaterar Åke, 92, i Expressen för några veckor sedan. Åke som gillar att vara ute och gå med stöd av sin rullator blev rånad vid sin bostad vid inte en, inte två, utan tre tillfällen under förra året. Ilskan över att äldre drabbas är ibland svår att tygla. Samtidigt ökar oron att själva drabbas. Åke är ett i raden av exempel på offer av den typ av brottslighet som idag prioriteras bort av polisen på grund av resursbrist. Så kan det inte få fortsätta. Det är därför vi kristdemokrater föreslår 2600 nya polisanställda och bättre arbetsvillkor och löner för poliser.

Trygghet handlar också om ekonomi. Människor som varit med och byggt Sverige ska inte behöva oroa sig för om pengarna ska räcka. Vi kristdemokrater såg till att skatten för pensionärer sänktes fem gånger med totalt 16 miljarder kronor under alliansåren. Har man arbetat ett helt liv, sen gått i pension, ska man inte förväntas betala mer i skatt än den som jobbar. Vi föreslår därför att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas. En pensionär med en pension på 16 000 kronor får med vårt förslag 328 kronor mer i plånboken varje månad.

Vi vill säkerställa att alla personer som är över 85 år ska ha rätt till en plats på ett boende när de behöver det. Med vår äldreboendegaranti har den som fått rätt till hemtjänst och fyllt 85 år garanterat en plats på ett trygghetsboende om man så önskar. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda en plats till den som vill utan biståndsbedömning.

Vårt uppdrag som politiker är att uppmuntra delaktighet hela livet och samtidigt ta bort de hinder som begränsar. Vi kan inte se på när känslan av otrygghet gör att människor inte vågar gå ut och det måste vara slut på perioden när pension beskattas hårdare än inkomst från arbete.

Maria Fälth (KD)
Gruppledare Upplands Väsby

 

Inför hemtagningsteam i vården

Den som har varit inlagd på sjukhus kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande. Även för de anhöriga väcks oro för hur det ska fungera när hälsa och funktioner inte är densamma som innan. Mottagandet i den egna bostaden är dock många gånger inte förberett på det sätt det behöver vara.

 

Behovet av hemtjänst för att klara vardagslivet kan ha blivit större. Inte sällan finns det behov av att påbörja en intensiv rehabilitering. Resan från sjukhuset går till ett hem som ropar tomt av ensamhet. Kontrasten mot sjukhusets ständigt närvarande personal blir stor även om anhöriga finns tillgängliga. Nycklar, mat, mediciner, anpassningar i boendet – det är många saker som måste fungera när du precis kommit hem från en sjukhusvistelse.

Kristdemokraterna vill underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet genom att införa hemtagningsteam. Det innebär att personal finns från att hemgången planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, säkerställer att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet. Hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att den rehabilitering som behövs snabbt kommer igång.

Hemtagningsteamet ansvarar också för överlämning till hemtjänsten eller övergången till egenvård med stöd av primärvården. De ska även kunna ge stöd den första tiden till dess att vård och omsorg i hemmet fungerar bra. Genom att underlätta hemgången från sjukhuset ökas tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning.

Hemtagningsteamet kan bestå av undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Liknande arbetssätt finns redan på vissa håll i landet men det behöver finnas överallt och nå alla patienter. Inledningsvis kan det uppstå nya kostnader för landsting och kommuner men erfarenhet från exempelvis Eksjö lasarett visar att återinläggningarna minskar vilket sammantaget gör att kostnaderna inte ökar. Vi kristdemokrater har lagt en halv miljard kronor årligen i vårt budgetalternativ för en förbättrad trygghet vid hemgång.

Vinsterna av att införa hemtagningsteam kan inte nog betonas. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av ytterligare sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser. För den vårdbehövande och dennes anhöriga är vinsten ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Det är dags att införa hemtagningsteam i alla kommuner och landsting!

 

Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet i riksdagen
Maria Fälth (KD), gruppledare Upplands Väsby