Maria Fälth – Gruppledare

Till Marias  BLOGG

Till Marias Twitter konto

Jag är Maria Fälth – en aktiv oppositionspolitiker från Upplands Väsby.

Jag har haft världens bästa uppdrag som kommunalråd i Upplands Väsby. I och med alliansens valvinst 2006 blev jag kommunalråd med ansvar för social- och äldrefrågorna i kommunen. Det fick jag förtroendet att fortsätta med även efter valet 2010.
Nu är jag tillbaka i opposition eftersom vi inte behöll majoriteten en tredje gång.

Det har varit en fantastisk resa att från att ha levt i opposition, bilda Allians för Väsby tillsammans med moderaterna, folkpartiet och centerpartiet och överta makten i en traditionellt socialdemokratiskt styrd kommun.

Jag har varit med om att på kort tid införa stor valfrihet för väsbyborna. Lagen om valfrihet, LOV, är genomförd inom hemtjänsten. Allt utifrån ledstjärnan om valfrihet, mångfald och egenmakt för väsbyborna.

Mitt specialområde som kommunalråd var att vara ansvarig för all medborgardialog i Upplands Väsby. Det har gett mig stor erfarenhet av hur man bäst engagerar medborgarna och låter dem bli delaktiga i utvecklingen av kommunen. Idag får både jag och kommunens tjänstemän delta i olika sammanhang för att berätta om vår utveckling av dialogerna.

Jag drivs av lusten att förändra för att skapa ökad valfrihet med respekt för att alla människor är olika. Samtidigt som jag är med och beslutar om ökad valfrihet vill jag skapa trygghet i att det ska finnas en väl fungerande kommunal förvaltning som följer upp kvaliteten inom kommunens kärnområde.

Jag älskar att fatta beslut och genomföra förändringar. Jag tycker också om att vara ute i verksamheten så mycket som möjligt. Jag jobbar regelbundet aktivt ute i olika verksamheter för att se hur verkligheten ser ut i den vardag där mina beslut får effekt.

Jag är aktiv i distriktsstyrelsen för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, och frågor som rör kvinnors vardag, hälsa och jämställdhet är mycket viktiga för mig. Det är ur ett perspektiv lite märkligt att det fortfarande behövs ett särskilt kvinnoförbund, men så länge det gör det kommer jag att driva de här frågorna.

Efter valet 2014 har jag också fått flera förtroendeuppdrag i Stockholms Läns Landsting.

Mina politiska uppdrag tar förstås tar mycket av min tid och fritid, och jag är oerhört tacksam för stödet från min fantastiska och förstående familj, min man Tommy och vår dotter Greta.

Jag är också ideellt engagerad i secondhandbutiken Skopan där kyrkor och föreningar och många andra hjälps åt för att generera pengar till sociala insatser både i Upplands Väsby och internationellt.