Välkommen

Kristdemokraterna i Upplands Väsby ingår i Allians för Väsby. Maria Fälth är vår gruppledare.

Eftersom Maria också varit ordförande i Social- och äldrenämnden i åtta år mycket av vårt fokus på just social- och äldrefrågor, men vi har representation i de flesta nämnder och styrelser i vår kommun, och det gör att vi har insyn i och är med och påverkar en stor del av de politiska besluten i Väsby.

Här på hemsidan skriver vi främst betraktelser om verkligheten samt berättar om vad vi gör för dig som väsbybo.