Engagera dig

Brinner du för samma frågor som vi?
Engagera dig i Kristdemokraterna. Bli medlem och stöd därigenom vårt arbete i kommunen, landstinget, riksdagen och regeringen. Kristdemokraterna i Upplands Väsby debiterar årligen en liten medlemsavgift, för närvarande 150 kronor.

Klicka här för att bli medlem

Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till helpdesk@kristdemokraterna.se eller ring 08-723 25 55.