Kalender

Kalender  2016

Lördag  8:de  Oktober

Kan du träffa Kristdemokrater och Allianspartier i Upplands Väsby centrum mellan klockan 10:30  till 14:00.

Temat  för dagen är integration. Alliansen lägger 7 motioner om integration i Väsby vilka du kan läsa under fliken Poletik.

Fredag  14:de Oktober

Lars Adaktusson  talar i Sigtuna:  Kl: 18:00 -19:30  Kulturhuset / Bibilioteket  om de kristnas och andra minoriteters situation i mellanöstern.

Torsdag 20:de  Oktober 

Alliansens idéseminarium – Tema Tillgänglighet  kl 19-21, Messingen