Kommunal strategi kring våldsbejakande extremism

Kristdemokraterna i Upplands Väsby har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Den handlar om att kommunen måste säkra upp hur vi kan förebygga och/eller bemöta om väsbybor engagerar sig i extremism av ett eller annat slag.

Kristdemokraterna brukar inte alltid tycka som Mona Sahlin, men det finns en nationell oro som vi bör ta på allvar och vi delar Sahlins uppfattning om vi som kommun måste ha en strategi om det skulle behövas. Förhoppningsvis en strategi som aldrig någonsin behövs.


Motion om beredskap och stöd kring våldsbejakande extremism

Sverige kan vara ett av de länder i Europa som i förhållande till sin folkmängd har flest rekryter till terrororganisationen Islamiska Staten (IS). Enligt Säpo har upp emot 300 ungdomar lämnat Sverige för att strida i främst Syrien, Irak och Libyen. Trots att hundratals ungdomar nu reser till IS i Syrien och Irak, har Sverige knappt någon avhopparverksamhet eller något förebyggande arbete som gäller våldsbejakande islamism.

Många andra EU-länder arbetar mer aktivt för att förhindra unga människor från att ansluta sig till islamistiska extremistgrupper. Förra året, i brist på liknande verksamheter här i Sverige, slog flera svenska imamer larm och efterlyste hjälp med att förhindra personer att lämna landet för att strida med IS.

Ännu värre är det på kommunal nivå. I Sveriges Radios program Kalibers granskning av de svenska kommunernas verktyg att förebygga våldsbejakande islamism bland ungdomar visar 70% av de 132 kommuner som svarade att de inte har något alls. Endast 8% ansåg att man hade det. Av socialchefer säger 6 av 132 ja på frågan om det i deras område finns tillräcklig med kunskap om ungdomar som radikaliseras och ansluter sig till terrorgrupper.

Den nationella samordnaren mot våldsbevakande extremism, Mona Sahlin, efterfrågar att alla kommuner har en strategi och beredskap istället för att vänta på att något inträffar.

I dagsläget känner jag inte till om det finns miljöer i Upplands Väsby eller vår närregion som aktivt bedriver ett rekryteringsarbete till organisationer av extrem karaktär.

Kommunen bedriver såvitt jag vet inte heller något aktivt förebyggande arbete eller har beredskap för att bemöta och bearbeta våldsbejakande extremism.

Kristdemokraterna i Upplands Väsby föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att Upplands Väsby kommun omgående tar reda på vilket stöd som idag kan erbjudas till avhoppare från extremistiska organisationer och deras anhöriga i Upplands Väsby kommun.

att Upplands Väsby kommun med utgångspunkt från svaret ovan omgående tar fram en handlingsplan i syfte att skapa lokal beredskap för att förebygga, bemöta och bearbeta våldsbejakande extremism, samt stödja såväl anhöriga som avhoppare.

Maria Fälth, gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby.

Alliansen rosar kvinnor

10835118_10152859757218370_8969789929372366404_oPå Internationella Kvinnodagen delade Allianskvinnor i Väsby traditionsenligt ut blommor till förbipasserande kvinnor. I år blev det vackra rosor – men inte röda – självklart lokalt köpta hos Blomsterpinglan.

Det blev mycket uppskattat och gav tillfälle till en del intressanta och givande samtal.

 

 

 

Här ser vi Lena Kanström (M), Maria Fälth (KD), Kristina Klempt (FP och Ann-Christin Larsson Frickner (C)Alianskvinnor delar ut rosor

Hjälp att dela ut rosor fick vi också av Helena från Romska Föreningen som gillade initiativet. Ju fler kvinnor vi är som engagerar oss i samhället, desto bättre och mer jämställda villkor får vi.

kvinnorosor Helena

Just Romska Föreningen i Väsby är mycket aktiv och där bedrivs ett viktigt arbete tillsammans med kommunen som fick en nytändning under förra mandatperioden när Maria Fälth som ansvarigt kommunalråd tog tag i saken.

I Väsby har vi flera ganska stora minoriteter, varav den största gruppen är de finsktalande, dit de flesta romer i kommunen hör. En viktig grupp för ett ännu bättre Väsby.

 

 

Ser du en toalett?

Kristdemokraterna i Upplands Väsby har nu lämnat in en motion om att vi behöver fler offentliga toaletter till kommunfullmäktige

Öka tillgängligheten – säkerställ tillgången på offentliga toaletter

Ibland har vi alla behov av en toalett. När behovet uppträder är vi i inte alltid i närheten av hemmet. Nu har sedan en tid Väsby Centrum kostnadsfria toaletter, vilket är en stor förbättring, men det finns andra delar av kommunen där det råder brist på toaletter.
Det finns många vars liv på grund av till exempel sjukdom begränsas av denna brist.

toa

Offentliga toaletter som kan användas av alla är en av förutsättningarna för att inte inskränka människors rörelsefrihet.

Därför föreslår Kristdemokraterna att Upplands Väsby Kommun inventerar tillgången på offentliga toaletter i kommunen och gör en plan för att installera nya toaletter på strategiska platser.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kartlägga tillgången på offentliga toaletter och utifrån resultatet göra en plan för att säkerställa tillgängligheten på offentliga toaletter över hela kommunen.

Integration som fungerar

fungerande integration

Förra året sökte över 80 000 människor asyl i Sverige, och prognoserna för kommande år pekar uppåt. Människor flyr från krig och övergrepp så fruktansvärda att vi knappt kan föreställa oss dem. Kristdemokraterna har länge kämpat för en migrationspolitik som bygger på öppenhet, och som respekterar asylrätten. Det kommer vi att fortsätta med. Vi kommer inte att gå med på att sätta några volymer eller antal. Är man i behov av asyl så ska man få det, oavsett om man är den första som söker eller den tusende.
Men öppenhet och generositet behöver följas av förslag på hur vi möter utmaningarna med flyktingmottagandet.

Därför föreslår vi att asylsökande ska ges tillfälliga uppehållstillstånd i tre år innan det sker en ny prövning och att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare. Vi föreslår också att nyanlända ska betala lägre skatt under en övergångsperiod samtidigt som etableringsersättningen sänks.

Snabbare vägar till jobb är viktigt för integrationen. Fler bostäder likaså. I stället för att som idag betala överpriser till oseriösa uthyrare vill vi att Migrationsverket och andra aktörer ska kunna bygga modulbostäder. Vi vill att fler ska välja att bo i Migrationsverkets boende för att minska trångboddheten och för att få en bättre fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna. Därför vill vi skrota den så kallade EBO-lagen.

Vi kristdemokrater tänker återkomma med fler förslag. Både Sverige och de människor som flyr hit förtjänar bättre än politiker som håller fast vid gamla lösningar som inte längre fungerar.

Maria Fälth

Gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Lokaltidningen

Lokaltidningen Vi i Väsby har en faktaruta om vårt parti i veckans nummer.

Vi är glada för uppmärksamheten, och vill bara lägga till att själva grundandet skedde 1964.

Detta visste du inte om KD

Lokaltidningen fascineras av KD

I samband med att Göran Hägglund aviserade sin avgång blev Maria Fälth intervjuad i lokaltidningen Vi i Väsby. Dessutom skriver chefredaktören Mats Hedström en liten krönika om vårt parti.

Han fascineras av vårt parti, och det kan man ju förstå. Han oroas också över vår framtid.
Men den senaste tiden efter valet har vi mötts med mycket stort förtroende hos väsbyborna. Vi märker tydligt att vi behövs i samhället och i politiken

Så lugn, Mats.
Vår humla kommer att fortsätta flyga. Längre och fortare än vad fysikerna säger.

Mats krönika om KD

Bara 1454 dagar kvar…

Så här ett drygt dygn efter valnatten 2014 känns det som om det är vår i luften. Oavsett vad som kommer att hända efter både den ena och den andra förhandlingen så känns det som om knopparna ska brista, precis som i april.

Photographer Michael Folmer

Valrörelsen för Kristdemokraterna i Upplands Väsby gick bra. Vi kunde ha varit fler som deltog i arbetet, men det är ingen nyhet att det är få som verkligen känner att det kommande valresultatet verkligen engagerar. Det får väl tillskrivas mig som gruppledare att jag, trots alla påstötningar, inte lyckades uppbåda fler att delta. Men det är nu snart historia och idag är det 1 454 dagar kvar till nästa valrörelse. Vad ska vi då rikta in oss på? Då jag är mycket engagerad i valfrihetsfrågorna så hoppas jag att den frågan är så naturlig så att den inte behöver diskuteras, men detta är ju en utopi, så jag fortsätter att jobba för detta. Alla, oavsett ålder, ska få möjlighet att välja barnomsorgsform, skola, hemtjänst och särskilt boende. Detta sviker jag aldrig från.
För egen del så blir det snart (förhoppningsvis) ett uppdrag som ledamot i Stockholms Läns landstings fullmäktige. Det ska bli mycket intressant att få möjlighet att delta på den arenan och med de frågor som tillhör landstinget.
Maria Fälth, gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Kommunen som arbetsgivare

ArbetsgivareVi kommer att prioritera följande:

• lönerna för de kvinnodominerade yrkesgrupperna i offentlig sektor
höjs.
• karriärmöjligheterna för kommunalt anställda utvecklas.
• kommunen som arbetsgivare ska motverka all form av diskriminering.
• uppmuntra alla föräldrar att använda föräldraförsäkringen jämställt.
• kommunen säkerställer jämställdhetsarbetet inom alla kommunens verksamheter.

Tänk på kommande generationer

MiljöVi kommer att prioritera följande:

• satsningen på klimatavtal med näringslivet fortsätter.
• kommunens ambition att använda förnyelsebar energi ska fortsätta
• parkeringsplatser reserveras för miljöbilar.
• sponsring av papperskorgar från näringsliv och föreningar prövas.

• ett system för lånecyklar för väsbyborna införs.

Från förort till stad

StadVi kommer att prioritera följande:

• det offentliga rummet ska vara tryggt, öppet och tillgängligt för alla
i alla områden.
• det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer i alla bostadsområden.
• kommunen tillhandahåller offentliga toaletter över hela kommunen.

• att den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Väsby med Väsby Sjöstad ska genomföras.
tryggheten och det brottsförebyggande arbetet är central i all stadsplanering.