LP-kontakten invigd

Nu är LP-kontakten i Väsby invigd.

Det är en ny mötesplats för människor med beroendeproblem som vill ha stöd och motivation att förändra sin livssituation. LP-kontakten erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Bandklippning

Maria Fälth och Bengt Säker klipper bandet.

Totalt finns mer än 60 aktiva LP-kontakter spridda över landet. LP-kontakterna fungerar som ett öppet hus med kafé och dagverksamhet där vi erbjuder stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation.

I Upplands Väsby har det saknats ett sånt här ställe. Nu finns det!

Lokalen som är helt nyrenoverad innehåller kök, dusch, soffgrupper och bord att sitta kring.
Adressen är Finvids väg 10, precis bredvid Second Handbutiken Skopan.

Här får man en möjlighet att på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt. 

Lars-Göran Olsson är föreståndare.

Lars-Göran Olsson är föreståndare.

När allting inte står rätt till vill man kanske inte berätta hur det i verkligheten ligger till för vem som helst. LP-kontaktens personal har oftast själva erfarenhet av egen beroendeproblematik. Dessutom har alla ett brinnande hjärta för att hjälpa personer med beroendeproblem att nysta i den jobbiga situation som ett drogberoende ofta kan skapa. Givetvis har alla som jobbar på LP-kontakterna tystnadsplikt.

Föreståndare är Lars-Göran Olsson.

På LP-kontakten ges också stöd och hjälp att hantera situationen som anhörig till någon med beroendeproblematik. LP-kontakten erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Drivande bakom LP-kontakten har varit Pingstkyrkan i Upplands Väsby som också kommer att ansvara för driften tillsammans med LP-verksamheten.
Vår Kristdemokratiska ordförande i Social- och äldrenämnden Maria Fälth har kunnat vara en länk till kommunen. Kommunen ger LP-kontakten ett föreningsbidrag så att de kan komma igång med sin viktiga verksamhet.

Bengt Säker

Pastor Bengt Säker från Pingstkyrkan.

Maria

Maria håller ett öppningstal.

Datakursen för seniorer igång

Den här veckan startade de två första datakurserna för seniorer i Väsby.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Äldre ska ses som individer med skilda intressen och bakgrunder samt mötas med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.

Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik. För att vara en del i samhället så blir det allt viktigare att kunna hantera datorer, åtminstone grundläggande.

Upplands Väsby Kommun har på initiativ av SPF ordnat  fyra stycken helt kostnadsfria datakurser för seniorer. Kurserna blev snabbt fulltecknade, bara några dagar efter att de annonserats ut i försommarnumret av kommunens lokala blad Senior i Väsby.

Maria Intro

Vårt kristdemokratiska kommunalråd Maria Fälth har sett till att kommunen ställer upp med lokaler och datorer, och – inte minst – betalar lön till de gymnasister som är lärare på kurserna.
Maria öppnar varje kurs, och sedan inleder SPF:s ordförande Anders Björendahl med ett teoripass innan det blir hands on.
Kunskapsläget bland deltagarna är väldigt olika, men det hanterar lärarna utmärkt. Deltagarna själva har också stor förståelse för att alla inte kan samma saker.

Målet är att alla deltagare åtminstone ska kunna maila och betala räkningar via sin dator, och det var idel glada miner från de seniorer som vi träffade när de första kurserna startade.

Kristdemokraterna i Väsby är gärna med och stöttar sådana här saker. Det är de äldre väl värda!

 

Årets Vitsippspris utdelat med julbord

Idag delade Kristdemokraterna i Upplands Väsby ut årets Vitsippspris.

Det ska enligt reglerna utdelas till en person eller organisation som gör insatser för sina medmänniskor.

I år gick priset till Lions Club Upplands Väsby för deras julaftonsmiddag för ensamma, som de arrangerat i 40 år. Den middagen betyder mycket för många väsbybor. Den högtidliga prisutdelningen ackompanjerades av ett julbord, på dagen sex månader innan nästa Lionsmiddag går av stapeln.

Motiveringen var:

”Vitsippspriset 2014 tilldelas Lions Club Upplands Väsby
Lions får priset för sitt kärleksfulla arbete med den årliga julmiddagen för ensamma och utsatta människor i kommunen. Många människor blir glada och får en dos av medmänsklig värme av Lions insatser. Det vill Kristdemokraterna uppmärksamma och tacka för med årets Vitsippspris.”

Kristdemokraternas gruppledare Maria Fälth som delade ut priset säger:
”Jag har själv gjort det till en vana att besöka middagen för att visa min uppskattning till Lions och de andra frivilliga som står bakom den. Middagen är ett fantastiskt exempel på vad det civila samhället kan göra.”

Maria Fälth som tomte 24 juni

Maria Fälth som tomte 24 juni

Själva Vitsippspriset är Väsbykonstnären Axel Nordells fina lilla statyett "2 = 1"

Själva Vitsippspriset är Väsbykonstnären Axel Nordells fina lilla statyett ”2 = 1”

Lions Club i Upplands Väsby har bjudit ensamma på julmiddag i 40 år, nu blev de själva bjudna.

Lions Club i Upplands Väsby har bjudit ensamma på julmiddag i 40 år, nu blev de själva bjudna.

Vad passar bättre än ett julbord när man får pris för en julmiddag?

Vad passar bättre än ett julbord när man får pris för en julmiddag?

Bättre mat för äldre

Släpp in restaurangbranschen i äldreomsorgen

Var fjärde person som bor på äldreboende är inte nöjd med den mat som serveras.
Denna siffra är otillfredsställande – även om själva mätningen är ett framsteg i sig. Fram till år 2008 visste man inte vad de äldre tyckte om maten. Socialdemokraterna frågade aldrig de äldre vad de tyckte om vården och omsorgen. Förbättring är möjlig först när brister påtalas, därför frågar Alliansregeringen varje år de äldre om äldreomsorgen. Många tycker att det i stort har blivit bättre.
Men brukarundersökningen som ifjol omfattade 140 000 personer visar att maten är den största utmaningen.

I dag får omkring 60 000 äldre personer i Sverige mat levererad hem. Är maten prisvärd och säker? Hur stor är risken att felaktig hantering minskar näringsinnehåll, eller i värsta fall gör maten hälsofarlig? Kristdemokraterna lovar att mat och måltider ska vara ett prioriterat område inom äldreomsorgen under nästa mandatperiod. Såväl i Upplands Väsby som nationellt.

Kristdemokraterna vill att ett stimulansbidrag på 100 miljoner om året avsätts till kommunerna för utveckling av måltider och tillagning samt distribution av mat. Maten måste kunna kvalitetssäkras. De äldre som har hemtjänst ska också få svara på vad de tycker om sin mat i brukarundsökningarna. Äldre måste ges samma rättigheter som alla andra som betalar för sin mat. De ska kunna välja vad de vill äta och det kan enbart ske genom att andra leverantörer och utförare kommer ifråga.
Med andra ord: Släpp in restaurangbranschen i äldreomsorgen.

MARIA LARSSON
1:e vice partiordförande Kristdemokraterna
Barn- och äldreminister

MARIA FÄLTH
Gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Närmiljöteamet – Lokala hjältar

Säkert har du sett dem på stan. Närmiljöteamet, en kommunal verksamhet som gör fantastiska insatser för just vår närmiljö. De tömmer papperskorgar, samlar skräp, rensar sly och gör fint på många olika sätt. En hel del av de säsongsbetonade utsmyckningar vi ser i kommunen, såsom utsättning av marschaller, blommor och julbelysningar, är också deras verk.

Maria och Patrik

De som jobbar i teamet är väsbybor som tidigare har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Några har en funktionsnedsättning, andra kan ha en beroendeproblematik. En del har aldrig haft jobb tidigare, en del har varit sjukskrivna. De individuella orsakerna varierar, men sammanfattningsvis kan sägas att de gör ett otroligt viktigt arbete. I teamet får var och en möjlighet att utvecklas på sitt eget sätt och verksamhetsledarna Ylva och Micke är både chefer, arbetskamrater och kompisar i ett bredare perspektiv än på många andra arbetsplatser. Alla utvecklas som människor och får vana att samarbeta. Flera som haft en plats i Närmiljöteamet har gått vidare till ett reguljärt jobb efter ett tag, och andra blir handledare till nya i teamet. Det här är en riktigt bra kommunal verksamhet.

En av uppgifterna som teamet har är att åka runt med en elbil och tömma papperskorgar, och det jobbet görs i allmänhet av Patrik som kan allt som är värt att veta om kommunens vägar, papperskorgar och skräpiga platser. Social- och äldrenämnden är politiskt ansvariga för Närmiljöteamet och ordförande Maria Fälth är minst två gånger om året ute och jobbar handgripligen tillsammans med teamet. Med skyddskläder och grova skor.

Nyligen åkte Maria Fälth med Patrik en halvdag som avslutades med lunch på Café Astrid.

– Det är en förmån att få vara med och jobba på det här sättet, och det är otroligt viktigt för mig som politiker att se saker från den här sidan. Jag blir så glad när jag ser vilka fantastiska resurser vi har och vilken viktig insats Närmiljöteamet gör.

Nästa gång du ser Patrik eller någon annan ur Närmiljöteamet, stanna gärna och snacka lite. De har mycket att dela med sig av och uppskattar en pratstund emellanåt. Men prata inte för länge, de har ett viktigt uppdrag. De är lokala hjältar.

Tio gånger mer…

Vi är tio gånger så angelägna om att minska barngrupperna

Alltför länge har fokus legat på tillgången till förskola och kvaliteten i verksamheten har på sina håll kommit i kläm. Idag går 84 procent av alla barn i förskolan. För tio år sedan var andelen 75 procent och för femton år sedan 61 procent. Allra mest ökar andelen ettåringar som börjar förskolan. Detta har lett till att barngruppernas storlek ökat. I nästan var femte barngrupp är det 21 barn eller fler. Dagens föräldrar klagar inte över bristande pedagogik eller snåla mellanmål i förskolan. Undersökningar visar att det är de alltför stora barngrupperna som de oroar sig över.

Vi kristdemokrater välkomnar regeringens satsning i förskolan. Till 2017 tillför man 125 miljoner kronor årligen för att kommunerna ska kunna säkerställa en lämplig personaltäthet och avdelningsstorlek, särskilt för de yngsta barnen.

Men vi vill mer, mycket mer. Med 125 miljoner per år kommer vi inte tillräckligt långt. Vi kristdemokrater vill satsa 1 400 miljoner kronor genom en modell där föräldrar, stat och kommun tillsammans gör mindre barngrupper möjliga. Vårt förslag ger kommunen rätt att höja maxtaxan med som mest 100 kronor. För varje krona i höjd maxtaxa bidrar kommunen med en krona och staten med två kronor. Alla föräldrar ska garanteras att deras pengar, tillsammans med kommunernas och statens, används just till att minska barngrupperna. De ska kunna se resultat.

En majoritet av våra barn går i grupper som är större än vad forskningen rekommenderar. Förutom att det är dåligt för barnen, ges förskolelärarna omöjliga förutsättningar. För en god tillväxt krävs en god uppväxt. Mindre barngrupper i förskolan är en viktig pusselbit. Kristdemokraterna är beredda att göra de prioriteringar som krävs för att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i.

Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson

Maria Fälth (KD), kommunalråd och gruppledare i Upplands Väsby

Kvinnojouren Klara i drift

Idag var Maria Fälth och hälsade på i Kvinnojouren Klaras nya lokal när de visade upp den för den samlade världspressen.

Kvinnojouren 2

Där mötte grundarna Anette, Emmy och Sofia upp och berättade om sin verksamhet och hur de ser på föreningens utveckling. Redan nu har medlemmar börjat strömma till och även ekonomiska bidrag. Just nu längtar de efter att få tillgång till den utlovade lägenheten för de kvinnor och barn som behöver en plats att bo på. Då ska den möbleras och förberedas. När de haft kontakt med andra kvinnojourer i grannkommuner så märker de att det finns ett stadigt behov av det boendet.

”Vi är jätteglada för utvecklingen, även om vi naturligtvis helst skulle vilja att det inte behövdes någon kvinnojour alls, men så ser ju inte verkligheten ut”.

Kommunen har lovat att skjuta till medel med en viss summa per år, cirka en halv miljon per år, så länge som Allians För Väsby sitter vid spakarna.

 

Kvinnojouren 1

Hemlöshet i Väsby?

I veckans Mitt i Väsby har Maria Fälth en insändare om hemlöshet.

Även i Väsby finns det hemlösa människorInsändare hemlöshet

Ibland slår livet hårdare mot oss än vad vi klarar av. Sjukdom, missbruk, arbetslöshet eller annat kan rasera vår ekonomi. En av de svåraste följderna kan vara att bli av med sin bostad vilket kan leda till ännu sämre möjligheter att få jobb, sköta sin hälsa eller ta hand om sin familj. Ibland blir livet bara inte som man tänkt sig. Då är det viktigt att det finns ett skyddsnät runt oss människor. I många fall träder det in i form av familj och vänner.
Men alla har inte familj och vänner som står en nära. Då ska nästa nivå av skyddsnät träda in. Ofta är det kommunen som är vår första gemensamma resurs för att stötta individen. Kommunen ska skydda individens rättigheter och trygghet, men den är ingen bostadsförmedling, och måste också upplysa om skyldigheter.

För att ge hjälp måste kommunen få reda på behovet, och klargöra att personen själv saknar möjlighet att lösa sin situation. Även här i Väsby finns det personer som hamnar i sådan knipa. För att hjälpa dem har kommunen tagit fram en handlingsplan mot hemlöshet. Det krävs många olika lösningar. Kommunen jobbar förebyggande tillsammans med kommunala och privata bostadsbolag och även med bostadsrättsföreningar. Vi har vräkningsförebyggande personal och ett antal försöks- och stödlägenheter, främst för barnfamiljer. Vi har också lägenheter där unga kan bo tillfälligt som förberedelse för egen bostad. Ibland tvingas vi att erbjuda plats på vandrarhem.

Målet är att var och en ska klara av att både betala för och sköta sin egen bostad. Kommunen hade nyligen besök av regeringens hemlöshetssamordnare för att samtala om hur vi arbetar. Vi fick mycket gott betyg i jämförelse med många andra kommuner, men också tips om fler arbetssätt och verktyg som vi kan använda för att utveckla vårt arbete. Bostadsfrågor har hög prioritet i kommunens sociala arbete, då en bostad ofta är nyckeln till ett fungerande liv, och därför värd att kämpa för.

Maria Fälth (KD), ordförande i social- och äldrenämnden

 

Jobb viktigare än drinkar

En insändarskribent som kallade sig ”Mr Clean” ondgjorde sig över RUT och ROT i Vi i Väsby häromveckan. Huvudtemat var att RUT och ROT leder till att rika människor hyr in bartenders, medan systemet inte gynnar fattiga svenskar.

KD:s Maria Fälth är inte helt oväntat av annan uppfattning:

Rut o Rot får vardagen att gå ihop

Svar till ”En som har insyn i verkligheten”.

Skribenten pekar ilsket på drinkblandare, men bortser helt ifrån två mycket större och viktigare grupper.
Den första gruppen är alla de som inte alls är ”rika” men som med RUT och ROT får möjlighet att få sin vardag att gå ihop. Barnfamiljer som köper vita städtjänster och vita hantverkartimmar där man tidigare antingen köpt svart eller avstått. Seniorer som köper service i hemmet i precis den omfattning man behöver utan hemtjänstens biståndsbedömning. Tjänsternas tillgänglighet och pris ger många lite  guldkant på tillvaron. Vari ligger det felaktiga i det?
Den andra gruppen är alla de som fått nytt eller mera arbete sedan reformerna infördes. De är löntagare och företagare som fått en mycket större marknad att arbeta mot.
Lyft blicken från drinken och se istället personerna och företagen på andra sidan bardisken eller snarare hammaren eller dammsugaren. De delar nog inte uppfattningen om att RUT och ROT gynnar sådana som inte behöver det. Precis som med barnbidragen låter vi inte inkomsten skilja ut vilka som ska få utnyttja RUT och ROT. Och ju fler som köper tjänsterna, desto fler blir det som får arbete.

Att fler får arbete är i mina ögon utmärkt.

Maria Fälth,
gruppledare för Kristdemokraterna
i Upplands Väsby

Nu rullar vi igång valåret

Lördagen den 8 Februari började 2014 års valrörelse i Upplands Väsby med Kristdemokraternas första bokbord i centrum.

Under tre timmar delade vi ut flygblad och pratade med lördagsshoppare, både kända och okända.

Utsikt från taket

KDU, Kristdemokraternas Ungdomsförbund i Stockholm kom till vårt stöd och hade också några spännande timmar med att möta väsbypubliken.

Välkommen att träffa oss kristdemokrater i Upplands Väsby centrum vid följande tillfällen under våren. Ibland står vi tillsamman med hela Allians För Väsby.
____________________________________________________________________

1 mars – Allians För Väsby

22 mars – Kristdemokraterna

5 april – Allians För Väsby

12 april – Kristdemokraterna

10-25 maj – Kristdemokraterna, inför valet till Europaparlamentet den 25 maj.

31 maj – Kristdemokraterna

28 juni – Kristdemokraterna