En goody-bag till de 100 första!

I helgen anordnade Upplands Väsby kommun ungdomsmässa, efter succéerna för tjej- och killmässorna. Maria Fälth var på plats:

-Denna gång var både killar och tjejer välkomna. Bra drag! Vilket drag!

Det var fullt med ungdomar som ville ta del av det som erbjöds i form av ungdomsmottagning, RFSU, UNF, Polisen, brandkåren, Väsby mot våld, inspelningsmöjligheter i en studio och uppträdanden av andra ungdomar. De 100 första fick varsin goody-bag, och jag tror nog att de flesta av dessa var kvar hela tiden.

Hoppas att Väsby Warriors, laget som spelar amerikansk fotboll fick nya kontakter liksom Antivåldsteamet från Södersjukhuset. Jag fick pröva på att ”hjälpa Charlie”, en docka som man skulle få ut något som hade fastnat i halsen på, men hade han varit en riktig person hade han nog tyvärr varit avliden efter min behandling. Men man lär sig – det är väl bl a vad livet går ut på.

Tack alla underbara människor som jobbar med ungdomarna i Väsby!

Väsby Ungdomsmottagning

Väsby ungdomsmottagning är ett föredöme för andra ungdomsmottagningar i hela landet. När nyligen den stora rikskonferensen för ungdomsmottagningar hölls så var vår ungdomsmottagning nominerad till ”Årets ungdomsmottagning”, nomineringen löd:

”Mottagningen har utvecklats med raketfart det senaste året. De fyra medarbetarna arbetar målmedvetet TILLSAMMANS för att på bästa sätt möta ungdomarna. Här har vi kuratorer och barnmorskor som på allvar ser styrkan i att ha olika kompetens och en stor tillit till varandra. Hög kompetens och tillgänglighet och ett verkligt gott bemötande är ledord som syns tydligt i arbetet varje dag. HBTQ-diplomering av samtliga medarbetare, uppstart för forskning kring smärtfri spiralsättning, andrologiutbildning, information till ensamkommande flyktingungdomar, grupper kring självkänsla är bara några av de aktiviteter som genomförts.”

Det räckte nästan ända fram, men på mållinjen fick Väsby se sig förbisprungna av UMO.SE som är en webbaserad ungdomsmottagning. Det var en värdig vinnare det också. Vi ska vara väldigt stolta över vår fina mottagning, och jag hoppas att kunskapen om den sprids så mycket som möjligt i skolor och via andra forum.Ung blått hår

Det är lätt att tro att alla andra vet allt, medan man själv har en massa frågor. Så har det alltid varit, även när jag var ung, men nu finns det någon att tala med. Inga frågor är för dumma.

 

Väsby Ungdomsmottagning finns till just för dig som är ung. Adressen är Dragonvägen 84A. Välkommen!

  • har du frågor om sex och relationer?
  • vill du ha någon att prata med?
  • har du frågor om kroppen och hur den ser ut eller fungerar?
  • har du sex som du mår dåligt av?
  • lever du i en relation som skrämmer dig?
  • känner du dig deppig eller stressad?
  • har du problem med mat och ätande?
  • skaver heteronormen?
  • känns det som att du lever i fel kropp?
  • lever du i en familj som hotar eller kontrollerar dig?

ungdom kaffe

Det här är din mottagning, det är gratis för dig att besöka mottagningen och självklart har alla som jobbar där tystnadsplikt.

Facebooksida: https://www.facebook.com/#!/vasby.ungdomsmottagning.9?fref=ts
Twitter: http://www.twitter.com/vasbyum

Ny bostad med särskild service

Äntligen!
Så känns det efter gårdagens kommunstyrelsebeslut om att tilldela Social- och äldrenämnden 15 miljoner kronor för att bygga en alldeles ny bostad med särskild service, för personer med funktionsnedsättning. Den kommer att ligga på Baldersvägen och innehålla sex platser.

ritningarUpplands Väsby har en gedigen historia när det gäller funktionsnedsättning, mycket beroende på att vi har haft flera stora inrättningar som Carlslund och Klockbacka i kommunen. Dessa anläggningar är numera, som väl är, ett minne blott och dagens bostadsplanering bygger på att alla ska ha rätt att inkluderas i samhället och inte sättas på undantag på institutioner. Mycket har förändrats i synen på funktionsnedsättningar. Idag görs allt mer för att inkludera alla människor i samhället, oavsett förutsättningar. Men det är ett arbete som vi aldrig blir klara med, enständigt förbättringsarbete krävs.

Det är självklart att alla ska kunna bo i fullvärdiga bostäder med avseende på hygienutrymmen, kök och annat som normalt kännetecknar både din och min bostad. Flera av de bostäder med särskild service som vi använder i dag är på gång att fasas ut, eftersom de inte längre håller måttet och vi kommer att behöva bygga fler än den nu beslutade för att vara nöjda. En gruppbostad har nyss öppnats på Upplysningens Väg vid Messingen, och under hösten kommer vi att öppna Skrindan, en fräscht ombyggd förskola i Smedbyområdet.

Vid varje planering av nya bostadsområden eller annan planering i kommunen så finns alltid perspektivet funktionsnedsättning, och för den delen äldreomsorg med.

Först till kvarnDet här gäller såklart inte bara bostäder, ett annat exempel är Väsby Melodifestival som vi nu planerar fjärde upplagan av. Här synliggör vi en grupp människor som inte så ofta får stå i rampljuset.

Steg för steg gör vi Väsby till en allt bättre plats att bo på, oberoende av om du är ung eller gammal, har en funktionsnedsättning eller är ”normalstörd”.

 

Värdefulla värden i skolan

Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Kristdemokraterna sätter barn och ungas uppväxtvillkor högst på agendan. Då måste vi ha en välfungerande skola av hög kvalitet.

Sverige behöver 10 000 nya lärare varje år samtidigt som alltför få söker till lärarutbildningen. Bristen på konkurrens leder till att alla som söker blir antagna. Det är en katastrofal utveckling om vi vill säkra kvaliteten. Vi måste erbjuda så bra arbetsvillkor och yrkesstatus att det blir konkurrens om platserna så att endast de bästa av de sökande antas. Urvalsprocessen måste stärkas med någon form av antagningsprov eller lämplighetsprov.

Vi vill också införa fler snabba vägar in i läraryrket och flexibla kompletteringsutbildningar så att lämpliga personer med annan bakgrund kan ta sig in i yrket.

experience

Vi vet alla att flera skolor i Väsby kämpar med resultaten, och vi vet att insatser görs för detta, men för oss som Kristdemokrater är det oerhört viktigt att vi också ser till sådana värden som inte bara åtgärdas med mer resurser. En tydlig värdegrund borde vara det centrala i kommunala skolprogram och i skollagen. Etik, moral och grundläggande demokratiska värden borde få ökat utrymme i skolan. Det behövs för att minska förekomsten av mobbning, diskriminering och kränkande beteenden. I allt för många skolor präglas vardagen av bråk och oro. Kristdemokraterna vill ha en bättre arbetsro i skolan genom att klargöra lärarnas befogenheter och genom att öka uppföljningen av elevernas uppträdande. En elev som beter sig illa måste få ett tydligt besked om att hans eller hennes uppförande är oacceptabelt.

Det civila samhället kan också bidra till en bättre och tryggare skola. Idag finns det ungefär 600 äldre vuxna som stöttar på skolorna, till exempel som klassmorfar. Många skolor har särskilda elevstödjare och kamratstödjare, som bygger på frivilligt engagemang och skapar en tryggare och bättre skola.

Den vill vi vara med och skapa.

Prioritera medling mellan brottsling och brottsoffer

Antalet ungdomar som anslutit sig till kriminella nätverk har ökat påtagligt sedan millennieskiftet. De kriminella gängen i storstadsområdena inriktar främst sin rekrytering på ungdomar, även personer under 15 år.

rädd flickaSamhället behöver gripa in tidigt och tydligt mot ungdomar på väg in i ett kriminellt beteende.  En ung person som begått ett brott behöver få insikt i brottets konsekvenser och om möjligt försonas med eventuella brottsoffer. Även för den som blivit utsatt för ett brott är det värdefullt att träffas för att kunna lägga händelsen bakom sig och gå vidare.

Idag är kommunerna skyldiga att erbjuda medling då gärningspersonen är under 21 år.

Medling innebär att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Det kan exempelvis handla om ett möte mellan den som blivit misshandlad och den som misshandlat. Det har en psykologisk betydelse såväl för förövaren som för brottsoffret att få mötas ansikte mot ansikte. Medling kan också ses som en rehabiliteringsåtgärd för den som utsatts för brott. Här kan man få svar på frågor som ”varför hände det just mig?” och ”behöver jag vara rädd för dig i framtiden?”.

2012 antogs ett EU-direktiv angående miniminormer gällande brottsutsatta. Direktivet ställer ökade krav på medlemsstaterna att senast 2015 erbjuda medling mellan förövare och brottsoffer. Sverige är dock illa rustat för att följa direktivet. Idag fungerar medlingsverksamheten dåligt på många håll i landet. Antalet genomförda medlingar ute i kommunerna beräknas ha minskat med omkring 40 procent de senaste två åren. Att antalet medlingsärenden ute i kommunerna har minskat kraftigt på senare år beror inte på att brotten har blivit färre.

Kristdemokraterna anser därför att en nationell samordning för medling bör inrättas, som kan tydliggöra samverkansparternas uppdrag och ansvar samtidigt som man följer upp. Detta ska stärka strukturen runt medling och skapa förutsättningar för medlingen att utvecklas.

Caroline Szyber (KD) Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson
Maria Fälth (KD) Kommunalråd och ordförande Social- och äldrenämnd Upplands Väsby

Sätt familjen i centrum för alla politiska beslut

Det är dags att vi politiker slutar att se familjen som enbart en mysig fritidssysselsättning. Ska samhället utvecklas framgångsrikt måste politiken utgå från familjernas villkor och vardag. Alla familjers, oavsett hur de ser ut. Vi människor kan inte långsiktigt fungera väl i våra olika roller i livet om vi inte har balans i det lilla perspektivet. Den 15 maj var det internationella familjedagen och vi kristdemokrater kampanjade på många håll för att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Enligt en aktuell metastudie är social isolering och brist på nära relationer lika skadligt för hälsan som rökning och alkoholmissbruk.

Ensamt barnAndra partier lägger förslag som, om de analyseras ur ett familjeperspektiv, är direkt familjefientliga. Miljöpartiet vill exempelvis ge ensamstående ett skatteavdrag, något som riskerar hämma familjebildning. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill kvotera föräldraförsäkringen. Dessa förslag tar inte hänsyn till familjernas egna önskemål och förutsättningar, vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt. Vi anser istället att politiken bör utformas med hänsyn tagen till människors behov av att leva i nära gemenskap med andra.

Höjd hemtjänstersättning

Social- och äldrenämnden har bestämt sig för att höja ersättningen till företagen som levererar hemtjänst till Upplands Väsbyborna.
– För att det ska bli kundvänligare, säger Maria Fälth (KD), ordförande.

Måndagens sammanträde i social- och äldrenämnden innehöll, enligt ordföranden Maria Fälth, ingen dramatik.
– Allt gick som planerat och det fanns inga kontroversiella punkter.gamla händer

Men ett beslut som gick mot strömmen, åtminstone sett till nyhetsrapporteringen landet runt, gällde kostnader för hemtjänsten. Där bestämde sig nämnden nämligen för att betala ut 1,5 miljoner mer. – Vi tog beslut om höjda ersättningsnivåer till de privata utförarna. Vi tar bort skillnaderna mellan personlig omsorg och serviceinsatser (till exempel städning, red. anm.), där vi tidigare har betalat mindre för de senare, säger Maria Fälth.
Varför har ni betalat olika mycket tidigare?
– Förhoppningen var väl att litet mindre kvalificerad personal skulle göra de enklare insatserna, inte undersköterskor. Men så har det inte blivit. Då blev det knasigt att ha olika taxor, när det handlade om samma personal. Social- och äldrenämnden har budgeterat för ökade kostnader med 1,5 miljoner.
– Det stora skälet för att göra det här är egentligen att det ska bli mera kundvänligt. Nu kan kunden, ”Pelle”, få 30 timmar per vecka och sedan komma överens med utföraren hur det ska gå till.
– Det blir mindre detaljstyrning från kommunens sida, säger Maria Fälth, som jobbat för förändringen under flera år.

Skolval med kvalitet

Så här i skolvalstider tävlar partierna om att lägga flest förslag för att komma till rätta med de sjunkande skolresultaten. De senaste dagarnas förslag från Socialdemokraterna som går ut på att öka antalet skolår tror vi är helt fel väg att gå. Vad man lär sig i skolan borde vara viktigare än hur många år man tillbringar i skolan. Vi kristdemokrater fokuserar därför på kvalitetssatsningar.skolbarn

Gör vi en jämförelse så ser vi att antalet undervisningstimmar är färre i Sverige än i andra länder i OECD. Det är oroväckande att fler och fler uppgifter lagts på skola och lärare vilket gör att den lärarledda undervisningstiden minskar. Vi kristdemokrater har därför lagt ett förslag om att öka antalet lärarledda undervisningstimmar med fokus på läsning. Om man inte kan läsa eller har dålig läsförståelse är det svårt att inhämta de kunskaper som krävs i övriga ämnen.

Den skola vi minns från vår egen skoltid finns inte längre, och ännu fler förändringar kommer vi att få se, men något som inte kommer att försvinna är behovet av kompetenta lärare. Lärarna och lärarnas kompetens är A och O. Vi måste göra läraryrket attraktivt igen så att de goda lärarna, som kan vara helt avgörande för unga människors framtid, väljer att stanna kvar i yrket, och vi måste se till att de nya lärare som utexamineras är rätt rustade.

Journalisten Mustafa Can har berättat om hur en enda lärare vände den negativa utvecklingen i hans eget liv genom att uttrycka sig klart, ta sig tid att förklara och ha höga disciplinkrav kombinerat med ett gott humör. Läraren fick honom att tro att allt var möjligt trots att han kände sig underlägsen både socialt och kulturellt. Mustafa: ”- Ett bra kriterium på en bra lärare är inte hur många frågor han ställer till sina elever … Utan hur många frågor eleverna ställer till honom.”. En sådan lärare är svårt att lagstifta fram men de finns där ute i verksamheten och måste lyftas som viktiga för en god samhällsutveckling och för att unga människor skall hitta en framtidstro. Vi tror på lärarna.

 

Maria Fälth                                               Annika Eclund
Kommunalråd (KD)                                 Riksdagsledamot, skolpolitisk talesperson (KD)

Ta ställning för en Vit Jul

vit flaskaVet du att var tionde barn känner oro inför julen? Inte för att tomten ska ge fel julklappar, utan för att han ska vingla och lukta sprit. Cirka 385 000 barn växer upp i Sverige med föräldrar som har ett riskfyllt drickande. När mammas kramar plötsligt känns annorlunda, när fasters skämt blir omöjliga att förstå eller när morfar luktar konstigt, då står inte längre julen för en trygg och harmonisk gemenskap.

Det ska vara kul med jul!

När skolor och fritidsaktiviteter stänger under julen försvinner ett andningshål för många barn som lever i familjer med riskbruk eller missbruk. Med Vit Jul som samlingsnamn arrangeras en rad roliga och alkoholfria aktiviteter runt om i landet där alla barn är välkomna, både de som verkligen behöver det och de som bara vill komma och ha roligt. På hemsidan www.vitjul.se kan du se vilka aktiviteter som planeras i Stockholmstrakten. Du kan också läsa om varför andra väljer att fira en Vit Jul och om barns ljusa och mörka julminnen, och framför allt bestämma dig för om du också vill ta ställning för en Vit Jul.

 Klarar du tre dagar utan alkohol?

– Vi vill få fler vuxna att avstå alkohol under julhelgen. Därför stöttar vi kampanjen Vit Jul.

Ta ställning du också och skippa alkoholen under julafton, juldagen och annandagen i år!

Om du kan lova att avstå drycker med en alkoholhalt över 2,25 % räknas det som ett ställningstagande, och då kan du registrera ditt ställningstagande på www.vitjul.se.

Även om du inte själv ska fira jul tillsammans med barn kan du göra ett ställningstagande i solidaritet med alla barn som förtjänar en Vit Jul.

Oskar Jalkevik                                            Maria Fälth (KD)

Ordf. IOGT-NTO Stockholm distrikt          Ordf. Social- och äldrenämnden Upplands Väsby

Stärk civilsamhället

Nyligen när den fantastiska organisationen Missing People ytterligare en gång visat att medmänniskors engagemang är ofantligt stort, fick en av skallgångspersonerna frågan från en reporter om inte ”samhället” istället borde ansvara för det arbetet.

Den frågan sätter fingret på ett problem i den svenska debatten. Den bygger ju på föreställningen att Missing People inte skulle vara en del av samhället, och att bara det vi bekostar gemensamt fullt ut kan räknas dit. Med ett sådant synsätt utestängs massor av människor, och ett enormt engagemang, från det som kallas samhället.

Det ideella arbetet ökar i Sverige och motsvarar i dag över 400 000 heltidstjänster per år. Det är dubbelt så många som landets tio största arbetsgivare tillsammans.

Under lång tid har frivilligarbete och socialt engagemang baktalats, främst av krafter med en politisk agenda. Men det är viktigt att inse att välfärd handlar om så mycket mer än skatter och politik.

Ett samhälle som inte vill lämna någon i bakvattnet har inte råd att rynka på näsan åt vare sig medmänskligt engagemang eller konstruktiva idéer. Politikens inriktning behöver handla mer om hur vi kan uppmuntra samhälleligt engagemang.

Vi kristdemokrater vill både uppmuntra och underlätta för den ideella sektorn, som vi ser som ett nödvändigt komplement till den offentliga. Vi vill bidra till att bygga bort just den kultur av antiidealism som har präglat Sveriges politiska debatt i flera decennier – samma kultur som fick tv-reportern att likställa samhället med staten.

Under hundra år av politisk debatt har konfliktlinjen gått mellan vad som kan anses vara det offentligas roll och vad människor, ensamma eller tillsammans, kan lösa på egen hand.
Det som ofta glöms bort är att den gränsen är flyttbar. Det vi själva tar ansvar för behöver inte hamna på skattsedeln.

När vi kombinerar det offentliga med det ideella får vi en både mänskligare och bättre välfärd. Därför är det nu hög tid att släppa loss det Frivilliga Sverige.

Det civila samhället är ett kitt i ett värdigt samhälle.

Maria Fälth (KD)