Bygga tillsammans – en bra idé

Alla pratar om att vi måste bygga mer bostäder.

Det pratas också mycket om de stora byggföretagens starka ställning som gör det svårt för mindre aktörer att komma till skott.

Då väcks frågan om byggemenskaper, alltså grupper av människor som tillsammans låter bygga sitt eget flerfamiljshus. det finns massor med goda exempel på detta från främst Tyskland där de ligger före oss på den fronten. Det finns en del hinder att överkomma, och det är lite ovant att tänka så som det krävs för att få det att fungera praktiskt.

Men det går!

byggemenskap

Kristdemokraterna gillar tanken på att folk gör saker tillsammans, och vi vill gärna att Upplands Väsby öppnar upp för byggemenskaper. Därför har vi skrivit en motion till kommunfullmäktige om det:

Här är den:


 

 

Motion till Kommunfullmäktige i Upplands Väsby
2015-03-18

Underlätta och gå i bräschen för byggemenskaper

En byggemenskap innebär att de som ska bo i ett flerfamiljshus går ihop och gemensamt planerar huset utformning och är sin egen byggherre. Modellen är vanlig i Tyskland, men än så länge en sällsynthet i Sverige.

Allt fler i Sverige intresserar sig för en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras egna uppfattningar och idéer om sitt boende.

Inspirationen kommer från Tyskland där byggemenskaper i vissa städer har blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. Representanter för Upplands Väsby kommun har för flera år sedan besökt tyska exempel och inspirerats, men det har inte lett till något konkret ännu.

Drivkrafterna för att vilja vara en del av en byggemenskap kan variera. Det kan handla om att vilja bo tillsammans, om bostadens utformning, om ekologiskt byggande, om hur man vill bo som äldre – eller om att vilja behålla vinsterna från att bygga i attraktiva lägen själv.

För samhället är byggemenskaper ett sätt att åstadkomma ett intressantare och mer varierat stadsbyggande. Erfarenheterna från Tyskland visar en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet.

Upplands Väsby borde gå i bräschen för denna utveckling och underlättat för invånarna att gå ihop i byggemenskaper.

I kommande utvecklingsområden i kommunen, exempelvis Väsby Entré, skulle byggemenskapstanken vara mycket intressant.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Upplands Väsby kommun ska ta fram en plan för att stötta och underlätta för personer som tillsammans med andra vill gå samman för att bygga bostäder i byggemenskaper.

Maria Fälth Kristdemokraterna Upplands Väsby