Kommunal strategi kring våldsbejakande extremism

Kristdemokraterna i Upplands Väsby har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Den handlar om att kommunen måste säkra upp hur vi kan förebygga och/eller bemöta om väsbybor engagerar sig i extremism av ett eller annat slag.

Kristdemokraterna brukar inte alltid tycka som Mona Sahlin, men det finns en nationell oro som vi bör ta på allvar och vi delar Sahlins uppfattning om vi som kommun måste ha en strategi om det skulle behövas. Förhoppningsvis en strategi som aldrig någonsin behövs.


Motion om beredskap och stöd kring våldsbejakande extremism

Sverige kan vara ett av de länder i Europa som i förhållande till sin folkmängd har flest rekryter till terrororganisationen Islamiska Staten (IS). Enligt Säpo har upp emot 300 ungdomar lämnat Sverige för att strida i främst Syrien, Irak och Libyen. Trots att hundratals ungdomar nu reser till IS i Syrien och Irak, har Sverige knappt någon avhopparverksamhet eller något förebyggande arbete som gäller våldsbejakande islamism.

Många andra EU-länder arbetar mer aktivt för att förhindra unga människor från att ansluta sig till islamistiska extremistgrupper. Förra året, i brist på liknande verksamheter här i Sverige, slog flera svenska imamer larm och efterlyste hjälp med att förhindra personer att lämna landet för att strida med IS.

Ännu värre är det på kommunal nivå. I Sveriges Radios program Kalibers granskning av de svenska kommunernas verktyg att förebygga våldsbejakande islamism bland ungdomar visar 70% av de 132 kommuner som svarade att de inte har något alls. Endast 8% ansåg att man hade det. Av socialchefer säger 6 av 132 ja på frågan om det i deras område finns tillräcklig med kunskap om ungdomar som radikaliseras och ansluter sig till terrorgrupper.

Den nationella samordnaren mot våldsbevakande extremism, Mona Sahlin, efterfrågar att alla kommuner har en strategi och beredskap istället för att vänta på att något inträffar.

I dagsläget känner jag inte till om det finns miljöer i Upplands Väsby eller vår närregion som aktivt bedriver ett rekryteringsarbete till organisationer av extrem karaktär.

Kommunen bedriver såvitt jag vet inte heller något aktivt förebyggande arbete eller har beredskap för att bemöta och bearbeta våldsbejakande extremism.

Kristdemokraterna i Upplands Väsby föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att Upplands Väsby kommun omgående tar reda på vilket stöd som idag kan erbjudas till avhoppare från extremistiska organisationer och deras anhöriga i Upplands Väsby kommun.

att Upplands Väsby kommun med utgångspunkt från svaret ovan omgående tar fram en handlingsplan i syfte att skapa lokal beredskap för att förebygga, bemöta och bearbeta våldsbejakande extremism, samt stödja såväl anhöriga som avhoppare.

Maria Fälth, gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby.

Alliansen rosar kvinnor

10835118_10152859757218370_8969789929372366404_oPå Internationella Kvinnodagen delade Allianskvinnor i Väsby traditionsenligt ut blommor till förbipasserande kvinnor. I år blev det vackra rosor – men inte röda – självklart lokalt köpta hos Blomsterpinglan.

Det blev mycket uppskattat och gav tillfälle till en del intressanta och givande samtal.

 

 

 

Här ser vi Lena Kanström (M), Maria Fälth (KD), Kristina Klempt (FP och Ann-Christin Larsson Frickner (C)Alianskvinnor delar ut rosor

Hjälp att dela ut rosor fick vi också av Helena från Romska Föreningen som gillade initiativet. Ju fler kvinnor vi är som engagerar oss i samhället, desto bättre och mer jämställda villkor får vi.

kvinnorosor Helena

Just Romska Föreningen i Väsby är mycket aktiv och där bedrivs ett viktigt arbete tillsammans med kommunen som fick en nytändning under förra mandatperioden när Maria Fälth som ansvarigt kommunalråd tog tag i saken.

I Väsby har vi flera ganska stora minoriteter, varav den största gruppen är de finsktalande, dit de flesta romer i kommunen hör. En viktig grupp för ett ännu bättre Väsby.

 

 

Kristdemokraterna på en minut

Lokaltidningen Vi i Väsby låter de lokala partiernas företrädare tala fritt i en minut om varför man ska rösta på dem. Resultatet publiceras i form av videoklipp på deras hemsida.

Först ut av alla är vår gruppledare Maria Fälth.
Hon fick också svara på några snabba och kluriga frågor på slutet.

vad tycker du är viktigt när du väljer parti att rösta på?
Tycker du och Maria lika? Se videoklippet och tänk efter.

[vimeo 104723400 w=500 h=281]

LP-kontakten invigd

Nu är LP-kontakten i Väsby invigd.

Det är en ny mötesplats för människor med beroendeproblem som vill ha stöd och motivation att förändra sin livssituation. LP-kontakten erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Bandklippning

Maria Fälth och Bengt Säker klipper bandet.

Totalt finns mer än 60 aktiva LP-kontakter spridda över landet. LP-kontakterna fungerar som ett öppet hus med kafé och dagverksamhet där vi erbjuder stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation.

I Upplands Väsby har det saknats ett sånt här ställe. Nu finns det!

Lokalen som är helt nyrenoverad innehåller kök, dusch, soffgrupper och bord att sitta kring.
Adressen är Finvids väg 10, precis bredvid Second Handbutiken Skopan.

Här får man en möjlighet att på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt. 

Lars-Göran Olsson är föreståndare.

Lars-Göran Olsson är föreståndare.

När allting inte står rätt till vill man kanske inte berätta hur det i verkligheten ligger till för vem som helst. LP-kontaktens personal har oftast själva erfarenhet av egen beroendeproblematik. Dessutom har alla ett brinnande hjärta för att hjälpa personer med beroendeproblem att nysta i den jobbiga situation som ett drogberoende ofta kan skapa. Givetvis har alla som jobbar på LP-kontakterna tystnadsplikt.

Föreståndare är Lars-Göran Olsson.

På LP-kontakten ges också stöd och hjälp att hantera situationen som anhörig till någon med beroendeproblematik. LP-kontakten erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Drivande bakom LP-kontakten har varit Pingstkyrkan i Upplands Väsby som också kommer att ansvara för driften tillsammans med LP-verksamheten.
Vår Kristdemokratiska ordförande i Social- och äldrenämnden Maria Fälth har kunnat vara en länk till kommunen. Kommunen ger LP-kontakten ett föreningsbidrag så att de kan komma igång med sin viktiga verksamhet.

Bengt Säker

Pastor Bengt Säker från Pingstkyrkan.

Maria

Maria håller ett öppningstal.

Datakursen för seniorer igång

Den här veckan startade de två första datakurserna för seniorer i Väsby.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Äldre ska ses som individer med skilda intressen och bakgrunder samt mötas med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.

Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik. För att vara en del i samhället så blir det allt viktigare att kunna hantera datorer, åtminstone grundläggande.

Upplands Väsby Kommun har på initiativ av SPF ordnat  fyra stycken helt kostnadsfria datakurser för seniorer. Kurserna blev snabbt fulltecknade, bara några dagar efter att de annonserats ut i försommarnumret av kommunens lokala blad Senior i Väsby.

Maria Intro

Vårt kristdemokratiska kommunalråd Maria Fälth har sett till att kommunen ställer upp med lokaler och datorer, och – inte minst – betalar lön till de gymnasister som är lärare på kurserna.
Maria öppnar varje kurs, och sedan inleder SPF:s ordförande Anders Björendahl med ett teoripass innan det blir hands on.
Kunskapsläget bland deltagarna är väldigt olika, men det hanterar lärarna utmärkt. Deltagarna själva har också stor förståelse för att alla inte kan samma saker.

Målet är att alla deltagare åtminstone ska kunna maila och betala räkningar via sin dator, och det var idel glada miner från de seniorer som vi träffade när de första kurserna startade.

Kristdemokraterna i Väsby är gärna med och stöttar sådana här saker. Det är de äldre väl värda!

 

Jobb viktigare än drinkar

En insändarskribent som kallade sig ”Mr Clean” ondgjorde sig över RUT och ROT i Vi i Väsby häromveckan. Huvudtemat var att RUT och ROT leder till att rika människor hyr in bartenders, medan systemet inte gynnar fattiga svenskar.

KD:s Maria Fälth är inte helt oväntat av annan uppfattning:

Rut o Rot får vardagen att gå ihop

Svar till ”En som har insyn i verkligheten”.

Skribenten pekar ilsket på drinkblandare, men bortser helt ifrån två mycket större och viktigare grupper.
Den första gruppen är alla de som inte alls är ”rika” men som med RUT och ROT får möjlighet att få sin vardag att gå ihop. Barnfamiljer som köper vita städtjänster och vita hantverkartimmar där man tidigare antingen köpt svart eller avstått. Seniorer som köper service i hemmet i precis den omfattning man behöver utan hemtjänstens biståndsbedömning. Tjänsternas tillgänglighet och pris ger många lite  guldkant på tillvaron. Vari ligger det felaktiga i det?
Den andra gruppen är alla de som fått nytt eller mera arbete sedan reformerna infördes. De är löntagare och företagare som fått en mycket större marknad att arbeta mot.
Lyft blicken från drinken och se istället personerna och företagen på andra sidan bardisken eller snarare hammaren eller dammsugaren. De delar nog inte uppfattningen om att RUT och ROT gynnar sådana som inte behöver det. Precis som med barnbidragen låter vi inte inkomsten skilja ut vilka som ska få utnyttja RUT och ROT. Och ju fler som köper tjänsterna, desto fler blir det som får arbete.

Att fler får arbete är i mina ögon utmärkt.

Maria Fälth,
gruppledare för Kristdemokraterna
i Upplands Väsby

En goody-bag till de 100 första!

I helgen anordnade Upplands Väsby kommun ungdomsmässa, efter succéerna för tjej- och killmässorna. Maria Fälth var på plats:

-Denna gång var både killar och tjejer välkomna. Bra drag! Vilket drag!

Det var fullt med ungdomar som ville ta del av det som erbjöds i form av ungdomsmottagning, RFSU, UNF, Polisen, brandkåren, Väsby mot våld, inspelningsmöjligheter i en studio och uppträdanden av andra ungdomar. De 100 första fick varsin goody-bag, och jag tror nog att de flesta av dessa var kvar hela tiden.

Hoppas att Väsby Warriors, laget som spelar amerikansk fotboll fick nya kontakter liksom Antivåldsteamet från Södersjukhuset. Jag fick pröva på att ”hjälpa Charlie”, en docka som man skulle få ut något som hade fastnat i halsen på, men hade han varit en riktig person hade han nog tyvärr varit avliden efter min behandling. Men man lär sig – det är väl bl a vad livet går ut på.

Tack alla underbara människor som jobbar med ungdomarna i Väsby!

Väsby Ungdomsmottagning

Väsby ungdomsmottagning är ett föredöme för andra ungdomsmottagningar i hela landet. När nyligen den stora rikskonferensen för ungdomsmottagningar hölls så var vår ungdomsmottagning nominerad till ”Årets ungdomsmottagning”, nomineringen löd:

”Mottagningen har utvecklats med raketfart det senaste året. De fyra medarbetarna arbetar målmedvetet TILLSAMMANS för att på bästa sätt möta ungdomarna. Här har vi kuratorer och barnmorskor som på allvar ser styrkan i att ha olika kompetens och en stor tillit till varandra. Hög kompetens och tillgänglighet och ett verkligt gott bemötande är ledord som syns tydligt i arbetet varje dag. HBTQ-diplomering av samtliga medarbetare, uppstart för forskning kring smärtfri spiralsättning, andrologiutbildning, information till ensamkommande flyktingungdomar, grupper kring självkänsla är bara några av de aktiviteter som genomförts.”

Det räckte nästan ända fram, men på mållinjen fick Väsby se sig förbisprungna av UMO.SE som är en webbaserad ungdomsmottagning. Det var en värdig vinnare det också. Vi ska vara väldigt stolta över vår fina mottagning, och jag hoppas att kunskapen om den sprids så mycket som möjligt i skolor och via andra forum.Ung blått hår

Det är lätt att tro att alla andra vet allt, medan man själv har en massa frågor. Så har det alltid varit, även när jag var ung, men nu finns det någon att tala med. Inga frågor är för dumma.

 

Väsby Ungdomsmottagning finns till just för dig som är ung. Adressen är Dragonvägen 84A. Välkommen!

  • har du frågor om sex och relationer?
  • vill du ha någon att prata med?
  • har du frågor om kroppen och hur den ser ut eller fungerar?
  • har du sex som du mår dåligt av?
  • lever du i en relation som skrämmer dig?
  • känner du dig deppig eller stressad?
  • har du problem med mat och ätande?
  • skaver heteronormen?
  • känns det som att du lever i fel kropp?
  • lever du i en familj som hotar eller kontrollerar dig?

ungdom kaffe

Det här är din mottagning, det är gratis för dig att besöka mottagningen och självklart har alla som jobbar där tystnadsplikt.

Facebooksida: https://www.facebook.com/#!/vasby.ungdomsmottagning.9?fref=ts
Twitter: http://www.twitter.com/vasbyum

Ny bostad med särskild service

Äntligen!
Så känns det efter gårdagens kommunstyrelsebeslut om att tilldela Social- och äldrenämnden 15 miljoner kronor för att bygga en alldeles ny bostad med särskild service, för personer med funktionsnedsättning. Den kommer att ligga på Baldersvägen och innehålla sex platser.

ritningarUpplands Väsby har en gedigen historia när det gäller funktionsnedsättning, mycket beroende på att vi har haft flera stora inrättningar som Carlslund och Klockbacka i kommunen. Dessa anläggningar är numera, som väl är, ett minne blott och dagens bostadsplanering bygger på att alla ska ha rätt att inkluderas i samhället och inte sättas på undantag på institutioner. Mycket har förändrats i synen på funktionsnedsättningar. Idag görs allt mer för att inkludera alla människor i samhället, oavsett förutsättningar. Men det är ett arbete som vi aldrig blir klara med, enständigt förbättringsarbete krävs.

Det är självklart att alla ska kunna bo i fullvärdiga bostäder med avseende på hygienutrymmen, kök och annat som normalt kännetecknar både din och min bostad. Flera av de bostäder med särskild service som vi använder i dag är på gång att fasas ut, eftersom de inte längre håller måttet och vi kommer att behöva bygga fler än den nu beslutade för att vara nöjda. En gruppbostad har nyss öppnats på Upplysningens Väg vid Messingen, och under hösten kommer vi att öppna Skrindan, en fräscht ombyggd förskola i Smedbyområdet.

Vid varje planering av nya bostadsområden eller annan planering i kommunen så finns alltid perspektivet funktionsnedsättning, och för den delen äldreomsorg med.

Först till kvarnDet här gäller såklart inte bara bostäder, ett annat exempel är Väsby Melodifestival som vi nu planerar fjärde upplagan av. Här synliggör vi en grupp människor som inte så ofta får stå i rampljuset.

Steg för steg gör vi Väsby till en allt bättre plats att bo på, oberoende av om du är ung eller gammal, har en funktionsnedsättning eller är ”normalstörd”.

 

Höjd hemtjänstersättning

Social- och äldrenämnden har bestämt sig för att höja ersättningen till företagen som levererar hemtjänst till Upplands Väsbyborna.
– För att det ska bli kundvänligare, säger Maria Fälth (KD), ordförande.

Måndagens sammanträde i social- och äldrenämnden innehöll, enligt ordföranden Maria Fälth, ingen dramatik.
– Allt gick som planerat och det fanns inga kontroversiella punkter.gamla händer

Men ett beslut som gick mot strömmen, åtminstone sett till nyhetsrapporteringen landet runt, gällde kostnader för hemtjänsten. Där bestämde sig nämnden nämligen för att betala ut 1,5 miljoner mer. – Vi tog beslut om höjda ersättningsnivåer till de privata utförarna. Vi tar bort skillnaderna mellan personlig omsorg och serviceinsatser (till exempel städning, red. anm.), där vi tidigare har betalat mindre för de senare, säger Maria Fälth.
Varför har ni betalat olika mycket tidigare?
– Förhoppningen var väl att litet mindre kvalificerad personal skulle göra de enklare insatserna, inte undersköterskor. Men så har det inte blivit. Då blev det knasigt att ha olika taxor, när det handlade om samma personal. Social- och äldrenämnden har budgeterat för ökade kostnader med 1,5 miljoner.
– Det stora skälet för att göra det här är egentligen att det ska bli mera kundvänligt. Nu kan kunden, ”Pelle”, få 30 timmar per vecka och sedan komma överens med utföraren hur det ska gå till.
– Det blir mindre detaljstyrning från kommunens sida, säger Maria Fälth, som jobbat för förändringen under flera år.