Poletik

Politik  + Etik  =   Poletik

Måndag 12:e september:

Kristdemokraterna lägger motion om en valkrets i Upplands Väsby i Valet 2018

motion-om-kommunens-indelning-i-valkretsar-vid-valet-2018

Måndag den 5:e September:

Idag lägger Kristdemokraterna och Allians för Väsby följande motioner med integrationstema. Vi har gjort motioner av den politik  som vi framförde i vår budget i somras inför 2017-2019.

160905-motion-om-svenska-fran-dag-ett

160905-motion-om-uppsokande-kontakt-med-asylsokande

160905-motion-om-samhallsorientering-fran-dag-ett-for-vuxna-asylsokande

160905-motion-om-att-infora-ny-modell-for-vuxenutbildningen-och-sfi

160905-motion-om-natverk-for-kvinnors-foretagande-och-ledarskap

1600905-motion-om-samhallsintroduktion-som-en-del-av-mottagandet-i-skolan

1600905-motion-om-matchningsforum-och-starkande-av-vasby-promotion