Fler idéer

Vi Kristdemokrater ser tre stora utmaningar de kommande åren. Fler jobb och en stabil ekonomi, utvecklad kvalitet i välfärden och att kunna vidga enskilda människors och familjers makt över vardagen.

Tid för familjen
• Bygg ut föräldraförsäkringen med 30 SGI-dagar och möjliggör ett friare uttag i tre år.
• Ge föräldrarna barnomsorgspeng om de själva tar ansvar för barnomsorgen i hemmet.
• Slopa tvångsdelningen av föräldraförsäkringen.

Trygg vård och mer respekt för våra äldre
• fortsatt sänkt skatt för pensionärer
• värdig omsorg för våra äldre
• fortsatt minskade vårdköer och max fyra timmars väntetid på akuten
• utveckla vårdvalet

Fler företag ger fler jobb
• värna arbetslinjen och ökade insatser för att hjälpa den som är arbetslös att hitta ett jobb
• främja företagsamheten genom fortsatt regelförenklingsarbete, ökad tillgång till riskkapital och sänkta arbetsgivaravgifter
för främst de mindre företag

Vi kristdemokrater står för ett samhälle med större frihet i vardagen, men det betyder förstås inte att vi står för djungelns lag. Vi tycker inte att den starke ska ha större rättigheter än den svage. Vi kan inte se mellan fingrarna när det kommer till orättvisor. Rofferi och egoism, hänsynslöshet och likgiltighet måste bekämpas vart det än dyker upp.