• Alexander Oscarsson


  Foto: Uppsala kommun

  Namn: Alexander Oscarsson
  Ålder: 18 år
  Yrke: Studerande
  Bor: Almunge
  Förtroendeuppdrag: Kommunfullmäktige och Idrotts- och fritidsnämnden

  Var brinner du för politiskt?
  Mitt fokus för att skapa ett bättre Uppsala är att se varje människa som unik och värdefull. Idag står vi inför en rad utmaningar för att försvara människovärdet – inte minst vad gäller tryggheten. För att på allvar bli av med utanförskapet och brottsligheten måste vi gå till rötterna av problemen. Stöd till familjen, enklare vägar in på arbetsmarknaden, och fler sätt att ta sig in i samhällsgemenskapen ser jag som viktiga nycklar.

  Vilken är din största hobby utanför politiken?
  Mitt största intresse utanför politiken är idrotten, och jag tror att ett förbättrat föreningsliv i Uppsala kan bli en viktig del i detta – att bygga den gemenskap och inkludering vi alla behöver.

  Kontakta Alexander:
  alexander.oscarsson1@gmail.com