Fråga om minskad statlig ersättning

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning
Behandlas på kommunfullmäktige 2017-01-30

Länk till Socialdemokraternas svar

I veckan presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i verksamheten.

Ännu en gång förändrar regeringen spelreglerna och skjuter över kostnaderna för flyktingmottagandet till kommunerna. Först inför man ett obligatoriskt krav för alla kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn och kryddar erbjudandet med ekonomisk kompensation, och när man väl lyckats med den uppgiften skär man ner på ersättningsnivåerna. Förslaget från regeringen innebär sänkt ersättning från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn för barn i åldrarna 8 till 17 år och från 1 900 kronor till 750 kronor per dygn för unga mellan 18 och 20 år.

Uppsala kommun hade i augusti 1012 mottagna ensamkommande flyktingbarn. Beroende på ålder och beläggning innebär regeringens förslag att Uppsala kommun förlorar minst 203 miljoner kronor årligen. Dessa pengar måste tas från den kommunala budgeten – men syns inte till i det underlag majoriteten har presenterat.

Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S):

– Hur drabbas Uppsala kommun av de minskade ersättningarna?

– Har majoriteten tagit höjd för en eventuell finansiering av det i sin budget?

– På vilka sätt arbetar kommunen för att minska kostnaderna för HVB-boenden och familjehemsplaceringar?

Jonas Segersam (KD)


Kampanj: Trygghet

Utanförskap bland unga kan leda till kriminalitet. Vi tror att det finns två grundbultar i samhället som behöver stärkas för att kunna förebygga det.

Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop genom fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar.

Den andra är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut med gymnasiebehörighet ökar risken att hamna i utanförskap.

Vår filosofi är enkel:

STÄRK FAMILJERNA och hjälp dem hålla ihop.
Läs om vår familjepolitik här

FÖRBÄTTRA SKOLORNA så färre faller utanför.
Läs om vår skolpolitik här

ANSTÄLL FLER POLISER som patrullerar gator och torg.
Läs om vår rättspolitik här