• Fler kvinnor deltar i mammografi i dag

  Replik i Arbetarbladet på MP:s debattartikel om mammografi

  Miljöpartiet hävdar att centraliseringen lett till många kvinnor uteblir från mammografiscreening och att speciellt kvinnor med utländsk härkomst drabbats. Den statistik som finns för Uppsala län ger inget stöd för påståendena.Vid årsskiftet 2009 centraliserades mammografiscreeningen i vårt län till Samariterhemmet i Uppsala. Anledningen till detta var att landstinget under många år inte följt Socialstyrelsens riktlinjer. Verksam...
 • Ögonmottagningen i Tierp ska finnas kvar

  UNT 23/8

  Socialdemokraterna säger att ögonmottagningen i Tierp är hotad till en följd av vårdval. Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) säger att detta är en missuppfattning och lovar att ögonmottagningen ska vara kvar.

  (mer…)

 • Rehabilitering – en investering i människor

  Artikel i UNT 13 april

  Vi menar att vården behöver bli bättre på att ta tillvara på varje persons fulla potential och hjälpa alla att leva ett bra liv. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), tillsammans med allianskollegorna Lina Nordqvist (FP), Nina Lagh (M) och Johan Örjes (C) replikerar om rehabilitering.

  Lindberg med flera från Neuroförbunden i länet och Strokeföreningen (UNT 3/4) undrar hur partierna ser på frågan om rehabilitering. (mer…)

 • Nytt och bättre prissystem i kollektivtrafiken

  Alliansartikel i UNT 1 april

  I dag införs det prissystem som ska göra kollektivtrafiken attraktivare, skriver Alliansens landstingsråd Johan Örjes (C), Erik Weiman (M), Lina Nordquist (FP) och Anna-Karin Klomp (KD).

  Under ledning av Alliansen i landstinget har kollektivtrafiken i Uppsala län stärkts. Vi har målmedvetet satsat på bättre service och ökat ­resande. Under mandatperioden har antalet resande ökat med över sju miljoner. (mer…)