• Minskade barngrupper i Knivsta

  Reportage i UNT 26/8 2015: Hopp stiger om minskade barngrupper 

  Barngrupperna i Knivsta kommun är bland de största i landet och debatten om att minska dessa har varit het de senaste åren. Utbildningsnämndens ordförande Björn-Owe Björk tror att de nya förskolorna kan bidra till att lösa det problemet.

  – För att minska barngrupperna behövs fler avdelningar och för att få fler avdelningar behövs fler förskolor. Vi har skjutit till medel för att minska barngrupperna med ett halvt ba...

 • Lägg inte energin på högriskprojekt!

  Debattartikel i Uppsalatidningen och Knivstabygden 28/5

  Lägg inte energin på högriskprojekt

  I Uppsala kommun vill nu Miljöpartiet dra med det nya vänsterstyret och hela Uppsala kommun in i ett högriskprojekt genom att bygga ett egna kommunala vindkraftverk. Enligt deras egna kalkyler skulle detta ge ett överskott på 2 miljoner kronor per år, men detta förutsätter att produktionskostnaden skulle vara 20-25 öre/kWh, vilket är långt ifrån de 50-60 öre/kWh som Energimyndigheten uppg...

 • Ungdomsmottagning i Heby och psykologer i Knivsta och Gimo

  Pressmeddelande 2014-08-18

  I dagsläget finns ingen mottagning för unga i Heby och det saknas psykolog på ungdomsmottagningarna i Knivsta och Gimo. Det vill Kristdemokraterna ändra på och föreslår inför 2015 att landstinget satsar på en till ungdomsmottagning och fler psykologer.

  – Den psykiska ohälsan ökar hos unga och för att hjälpa ungdomarna på ett bra sätt behövs fler psykologer och mottagning i hela länet. Genom detta kan vi förbättra ung...

 • Vårstämma i Knivsta kommunhus

  Kristdemokraterna i Uppsala län hade sin vårstämma i Knivsta lördagen den 8 mars. Partiordförande Göran Hägglund inledningstalade inför ett sjuttiotal medlemmar och sympatisörer. Därefter följde lunch som lokalavdelningen i Knivsta förtjänstfullt hade ordnat med, samt stämmoförhandlingar. Bland annat diskuterades och fastslogs kristdemokraternas landstingsprogram för den kommande mandatperioden.

  I direkt anslutning till stämman genomfördes en valutbildning för alla som vill engagera s...

 • 500 nya arbetstillfällen till Knivsta…

  …kommande treårsperiod. Det är målsättningen för den satsning som Kd presenterade vid fullmäktigesammanträdet den 14 september.

  – Med tanke på Knivstas läge i Sveriges största tillväxtregion, att vi har högutbildad befolkning och tillgång till mark med utbyggd infrastruktur så borde intresset för att etablera företag här vara större än det är i dag, säger Björn-Owe Björk.

  Genom bl a kartläggning av konkurrensförsämrade faktorer i förhållande till grannkommuner och fokusera...