• Havneraas (KD) vice ordförande i Kulturnämnden

  Kristdemokraternas Sarah Havneraas har valts till andre vice ordförande i Kulturnämnden. Hon kommenterar:

  – Idag valde Uppsala kommunfullmäktige mig till andre vice ordförande för Kulturnämnden i Uppsala, och således ledare för Uppsala-alliansens arbete i nämnden. Jag ser fram emot att arbeta för ett levande kulturliv i kommunen och att ta till vara på det vackra kulturarv som Uppsala har.

  Till vardags jobbar Sarah som generalsekreterare för Kristdemokratiska ungdomsförbun...

 • Segersam (KD) vice ordförande i Utbildningsnämnden

  Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam har valts till andre vice ordförande i Utbildningsnämnden. Han kommenterar:

  – På senaste kommunfullmäktige genomförde vi alla val till styrelser och nämnder. Jag fick det stora förtroendet att förutom kommunalrådskapet och kommunstyrelsen också få bli andre vice ordförande i utbildningsnämnden. Det är kommunens största nämnd med budgetansvar för hälften av kommunens ekonomi. Det är ett stort och förpliktigande ansvar och jag ser fram ...

 • KD säger nej till punkthus i Rackarberget

  Pressmeddelande 2018-10-24

   Idag behandlar kommunstyrelsen ett ärende gällande detaljplan för Rackarberget. Kristdemokraterna yrkade som enda parti återremiss i syfte att justera de två punkthusen i den lägre delen av området.

   – Vi är väldigt tveksamma till att klämma in två höga hus på en redan tätt bebyggd yta. De harmonierar dessutom inte med den övriga bebyggelsen, vilket för oss är viktigt när vi tar ställning till nya förslag. De två nya husen är högre än övriga oc...

 • Westerlund väljs in i Sjukhusstyrelsen

  Pressmeddelande 2018-06-26

  Mimmi Westerlund (KD) väljs till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen

  Under senaste Regionfullmäktige har Mimmi Westerlund (KD) valts till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen. Hon efterträder Helena Busch-Christensen (KD).

  Mimmi Westerlund är Kristdemokraternas andranamn i valet och är även ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.

  – Det är ett utmanande uppdrag som jag har längtat efter att få bli en del av. Vårdköerna måste minska och för...