• Fråga om minskad statlig ersättning

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning Behandlas på kommunfullmäktige 2017-01-30

  Länk till Socialdemokraternas svar

  I veckan presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i verksamheten.

  Ännu en gång förändrar...

 • Kampanj: Trygghet

  Utanförskap bland unga kan leda till kriminalitet. Vi tror att det finns två grundbultar i samhället som behöver stärkas för att kunna förebygga det.

  Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop genom fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar.

  Den andra är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut med gymnasiebehörigh...