Vi tror på Akademiska

Replik i UNT 23 mars 2014

Socialdemokraterna har inte noterat att Akademiska sjukhuset rankas som landets tredje bästa, skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Nina Lagh (M):

S fortsätter sin berättelse om att Akademiska sjukhuset är hotat (UNT 16/3). De har inte noterat att sjukhuset rankas som landets tredje bästa universitetssjukhus.

De har också missat att vi bygger om och till stora delar av sjukhuset för mångmiljardbelopp, för att även i framtiden kunna bedriva vård i världsklass. Vi tror på Akademiska, men det betyder inte allt kan vara som det alltid har varit.

Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att allt ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till två saker: längre vårdköer och att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhus skulle försvagas. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla verksamheten och att ”enklare” specialistvård utförs av andra vårdgivare. Till exempel har Lasarettet i Enköping fått ett ökat uppdrag genom vårdvalet för höfter och knän.

Utöver detta ser vi en annan utveckling som vi bejakar: människor som söker vård vill ha större valmöjligheter.

Vi har valt att använda vårdval för att åstadkomma detta. Det skapar valfrihet för patienterna, eftersom vi tillåter alla aktörer som klarar kvalitetskraven att etablera sig. Till skillnad från upphandling, där avtalen ofta är korta, skapar vårdval förutsättningar för en långsiktighet som gynnar patienterna.

Vi utökar vårdvalet med höga kvalitetskrav samt krav på samarbete inom forskning och utbildning. Vi är trygga med att de förändringar vi gör är väl förberedda och kommer att leda till en bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård i vårt län.

Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Nina Lagh (M), vice ordförande i produktionsstyrelsen


Om tv-serien Sjukhuset: Allt lämpar sig inte för TV

1. Artikel i Vårdfokus 2. Artikel i UNT: Allt lämpar sig inte för TV

Vi som har det politiska ansvaret för verksamheten i Uppsala läns landsting har noggrant sett över regelverk och riktlinjer för att säkra integriteten för patienter och anhöriga. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordqvist (FP) och Nina Lagh (M).

Från 1994-2009 var dramaserien Cityakuten (ER) en av västvärldens mest populära TV-serier. Den följdes av en rad underhållande dokumentärserier om sjukvårdens vardag. Intresset för att veta mer om sjukvårdens vardag ledde snabbt till fler, liknande samhällsprogram, och sammantaget har idag nära hälften av alla svenska landsting medverkat i underhållande dokumentärserier om sjukhus och sjukvårdsverksamhet. En drivkraft var att visa hur vården fungerar på riktigt och vilka verkliga hjältar som faktiskt jobbar där.

Under några år med början 2007 deltog även Uppsala läns landsting i en TV-serie om det dagliga livet på Akademiska sjukhuset. En självklarhet var redan från början att säkerställa höga krav på patienters och andra medverkandes integritet. Den debatt vi har idag fanns inte då. Vi hade inte samma allmänna debatt kring smygfilmning och filmsnuttar på Internet, eller att våra digitala fotspår hamnar i myndigheters eller företags databaser. Det hade varit bra om vi haft dagens debatt redan 2006. Det är ingen ursäkt, men för att lära sig av sina misstag måste man sätta sig in i vilket sammanhang de begicks.

Med eftertankens kranka blekhet är det uppenbart att det pedagogiska värdet av vårddokumentärer inte uppvägs av risken att patienter eller deras anhöriga hindras från att fokusera på behandling, tillfrisknande eller en rofylld sista tid. Svenska läkaresällskapets och Svensk sjuksköterskeförenings etiska organ avråder numera också vårdpersonal från att medverka till inspelningar av ”svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården”.

Våren 2011 riktade JO kritik mot Uppsala läns landsting. Landstingets deltagande i TV-serien hade då redan upphört, landstinget tog till sig av kritiken och beklagade djupt de fel som förekommit.

Vi som har det politiska ansvaret för verksamheten i Uppsala läns landsting har noggrant sett över regelverk och riktlinjer för att säkra integriteten för patienter och anhöriga. Ett led i detta är att Uppsala läns landsting, och därmed också Akademiska sjukhuset, har skärpt reglerna för filmning och fotografering.

Gällande regler säger idag att även om medgivande inhämtats får fotografering eller filmning aldrig ske på sätt som kan innebära att patientsekretessen äventyras, eller så att någons personliga integritet kan kränkas. Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka patientens rättigheter och minimera risken för kränkning eller brister i bemötande.

En ursäkt framfördes också i december 2007 till de anhöriga i det fall som har uppmärksammats på senare tid. Vi som är politiskt ansvariga idag har självklart samma uppfattning.

Patienter och deras anhöriga ska aldrig behöva tveka om att de är trygga i vården.

Anna-Karin Klomp, Landstingsråd (KD)

Lina Nordqvist, Landstingsråd (FP)

Nina Lagh, Landstingsråd (M)