Minskade barngrupper i Knivsta

Reportage i UNT 26/8 2015: Hopp stiger om minskade barngrupper 

Barngrupperna i Knivsta kommun är bland de största i landet och debatten om att minska dessa har varit het de senaste åren. Utbildningsnämndens ordförande Björn-Owe Björk tror att de nya förskolorna kan bidra till att lösa det problemet.

För att minska barngrupperna behövs fler avdelningar och för att få fler avdelningar behövs fler förskolor. Vi har skjutit till medel för att minska barngrupperna med ett halvt barn per avdelning och tanken är fortsätta att skjuta till mer pengar årligen tills vi minskat barngrupperna med två barn per grupp. Men det gäller att vi får de effekterna vi vill ha. Vi förväntar oss att det ska minska, men jag vill ha det svart på vitt. Det kan vara mer komplicerat än att bara skjuta till pengar, säger han.

 


Lägg inte energin på högriskprojekt!

Debattartikel i Uppsalatidningen och Knivstabygden 28/5

Lägg inte energin på högriskprojekt

I Uppsala kommun vill nu Miljöpartiet dra med det nya vänsterstyret och hela Uppsala kommun in i ett högriskprojekt genom att bygga ett egna kommunala vindkraftverk. Enligt deras egna kalkyler skulle detta ge ett överskott på 2 miljoner kronor per år, men detta förutsätter att produktionskostnaden skulle vara 20-25 öre/kWh, vilket är långt ifrån de 50-60 öre/kWh som Energimyndigheten uppger att det kostar att producera ny vindenergi.

Vi kristdemokrater har alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi i Uppsala Kommun medverkat till ett mycket ambitiöst Klimat och Miljö-program, och i Knivsta kommun till att investera i ett vindkraftverk.

Det har dock visat sig att just vindkraften i Knivsta varit en felsatsning. Eftersom vi nu i Sverige har ett lågt elpris till följd av en hög produktion av huvudsakligen icke-fossil el är vindkraften inte lika konkurrenskraftig som för några år sedan, och med tanke på att regeringen meddelat att man nästa år helt tar bort subventionen på vindkraft kommer lönsamheten att bli ännu sämre.

Vindkraftverket i Knivsta har varit i drift sedan 2009 och de senaste tre åren gått med underskott på mellan -400 000 kr och -1 100 000 kr. Det är tydligt att det vore förödande om även Uppsala kommun går in i ett liknande högriskprojekt. Våra respektive kommuner borde istället driva på i klimatarbetet genom att köpa el med ursprungscertifikat från förnybar energi, och genom att följa med i utvecklingen av sol-, vind- och vågkraft. Även avfallsförbränning är exempel på ett bra och billigt sätt att utvinna el ur en process som tidigare enbart varit en kostnad.

Det är inte en kommuns uppgift att gå in i högriskprojekt, inte ens med miljövänliga förtecken. Vi politiker ska givetvis fortsätta ta ett gott ansvar för miljön, men det måste göras med omsorg om skattebetalarnas pengar och ske på effektiva sätt som inte mynnar ut i miljonförluster.

Om vänsterstyret i Uppsala likväl vill ha ett eget vindkraftverk bör de kunna få köpa Knivstas vindkraftverk. På så sätt blir åtminstone Knivstas skattebetalare av med en utgiftspost.

Jonas Segersam, kommunalråd (KD) Uppsala kommun
Björn-Owe Björk, gruppledare (KD) Knivsta kommun