Patienterna får vård allt snabbare i Uppsala län

Foto: Truls Busch Christensen

Även i april får landstinget del av den statliga kömiljarden. Landstinget får cirka 1,2 miljoner för att man klarar prestationskravet för att över 70 procent av patienterna får behandling inom 60 dagar.

– Det är glädjande att se att våra satsningar börjar ge resultat i form av kortare väntetider. Patienterna i vårt län får vård allt snabbare och det är mycket tack vare vårdpersonalens goda arbete, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD).

Man klarar grundkravet för både första besök och behandling inom 60 dagar, men när det gäller prestationskravet för att få kömiljard uppnås detta för själva operation. Läs mer


Köerna i sjukvården kortas

Foto: Truls Busch Christensen

Vid landstinget i Uppsala län kapas köerna i sjukvården i rasande fart. Under mars månad opererades drygt 1600 personer, vilket är den högsta siffran på flera år. Detta gjorde att landstinget för mars månad får del av kömiljarden.

– Detta är goda nyheter för våra patienter. Vi kunde i oktober 2013 se ett trendbrott och den positiva utvecklingen kvarstår. Våra sjukhus levererar vård så det ryker, säger landstingsrådet och tillika hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD). Läs mer


Landstinget har kortat väntetiderna i vården

P4 Uppland rapporterar: Kortare väntetid i vården

De som väntade på att få träffa en specialist i vården fick under november vänta lite kortare än tidigare.

– Landstinget har under en längre tid haft problem med att klara kraven för kömiljarden, men under hösten har produktionskurvan pekat stadigt uppåt, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

75% fick behandling inom 60 dagar. Det innebär att Landstinget i Uppsala län klarade en del av kravet för kömiljarden den månaden.

– Det är ingen slump att köerna kortats. Det pågår ett systematiskt arbete med att förbättra tillgängligheten i specialistvården och även bemanningen på sjukhusen ser bättre ut nu, menar Anna-Karin Klomp.

Landstinget klarade däremot inte kömiljardens krav för besök till specialist. Man var 0,5% från kömiljardens 70 procentsgräns.

Inom primärvården är tillgängligheten fortsatt god. I SKL:s oktobermätning var telefontillgängligheten 96% och 91% fick tid hos läkare inom en vecka.