Brister i rehabilitering ska åtgärdas

Foto: Truls Busch Christensen

Notis i P4 Uppland 29 april 2014

Det finns många brister i vårdkedjan för rehabiliteringen inom flera områden. Det framgår av en utredningsrapport som presenterades på hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. Nu ska en åtgärdsplan tas fram för att rätta till bristerna.

– Rehabiliteringen är en viktig del av vården och vi behöver åtgärda de brister som finns idag, så att patienterna inte ska riskera att komma i kläm, säger Anna-Karin Klomp (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Läs mer


Rehabilitering – en investering i människor

Foto: Truls Busch Christensen

Artikel i UNT 13 april

Vi menar att vården behöver bli bättre på att ta tillvara på varje persons fulla potential och hjälpa alla att leva ett bra liv. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), tillsammans med allianskollegorna Lina Nordqvist (FP), Nina Lagh (M) och Johan Örjes (C) replikerar om rehabilitering.

Lindberg med flera från Neuroförbunden i länet och Strokeföreningen (UNT 3/4) undrar hur partierna ser på frågan om rehabilitering. Läs mer