Uppsala läns delegation på Rikstinget

Här är Uppsala läns stolta och glada delegation på Rikstinget. Under fyra intensiva dagar i Västerås har vi fått se en rad frågor gå den väg vi kämpat och argumenterat för, exempelvis; avskaffande av DÖ, ja till Nato och ja till samvetsfrihet. På bilden saknas Magnus Andersson, Jonas Segersam.


Ytterligare några bilder från jubileumsfesten

Fotograf Truls Busch-Christensen


Resultat provval för landstinget

 1. Klomp, Anna-Karin 707 p, 47 st 1-placeringar
 2. Eriksson, Miriam 634 p, 32 st 1-placeringar
 3. Busch-Christensen, Helena 433 p, 7 st 1-placeringar
 4. Vaz Contreiras, Anna-Karin 424 p, 6 st 1-placeringar
 5. Westergård, Magnus 351 p, 3 st 1-placeringar
 6. Borgström, Margit 274 p, 3 st 1-placeringar
 7. Borgström, Rolf 273 p, 2 st 1-placeringar
 8. Karlå, Petra 267 p, 2 st 1-placeringar
 9. Ahlezon, Frida 263 p, 8 st 1-placeringar
 10. Braf, Alexandra 240 p, 3 st 1-placeringar
 11. Stenmark, Bernt Ove 225 p, 2 st 1-placeringar
 12. Björk, Björn-Owe 209 p, 5 st 1-placeringar
 13. Kjösnes, Torkel 203 p, 2 st 1-placering
 14. Westergård, Petra 201 p, 1 st 1-placering
 15. Landén, Monica 162 p, 3 st 1-placeringar
 16. Denstedt-Stigzelius, Iris 152 p, 7 st 1-placeringar
 17. Svensk, Lars 151 p, 4 st 1-placeringar
 18. von Essen, Gustaf 144 p, 1 st 1-placering
 19. Ågren, Jan-Erik 142 p, 5 st 1-placeringar
 20. Wikander, Ingela 140 p, 1 st 1-placering
 21. Dufva, Marie 139 p, 1 st 1-placering
 22. Wilander, Erik 137 p, 0 st 1-placeringar

Resultat av provvalet i Uppsala län

Provvalet för Kristdemokraterna i Uppsala län som genomfördes under maj månad är nu färdigräknat. För riksdagsvalet är det Mikael Oscarsson som har störst förtroende av medlemmarna, följd av Lars Adaktusson och för landstingsvalet Anna-Karin Klomp, följd av Miriam Eriksson.

Detta är ett rådgivande provval som genomfördes bland medlemmarna under maj månad. Med tanke på att det är ca en femtedel av våra drygt 1000 medlemmar som röstar, och att det är mer än ett år innan valet får man ta resultatet med en liten nypa salt. Samtidigt ger det en god fingervisning om vilka kandidater våra sympatisörer har förtroende för.

Nu kommer vi att fortsätta arbetet med att ta fram förslag på listor utifrån bland annat provvalsresultatet som vi kommer att förelägga Uppsaladistriktets höststämma i november där listorna för riksdags- och landstingsvalen ska fastställas.

Resultaten som presenteras nedan är den första tredjedelen av de som valt att ställa upp i provvalet och fått röster. De som röstat har fått rangordna 10 namn där det första namnet fått 10 poäng, andra 9 och så vidare. För landstinget är det det sammanlagda resultatet som presenteras, men det är viktigt att komma ihåg att vi har tre valkretsar. Eftersom mellersta valkretsen är störst (Uppsala-Knivsta) är det dessa kandidater som fått flest röster – något som naturligtvis kommer att återspeglas i första hand för listan för den mellersta valkretsen. De norra och södra valkretsarna kommer att ha i första hand lokala namn i toppen på våra listförslag.

Jonas Segersam, Nomineringskommitténs ordförande

Resultat provval för riksdagen

 1. Oscarsson, Mikael 1405 p, 97 st 1-placeringar
 2. Adaktusson, Lars 935 p, 24 st 1-placeringar
 3. Eriksson, Miriam 444 p, 7 st 1-placeringar
 4. Modig, Aron 433 p, 5 st 1-placeringar
 5. Borgström, Margit 397 p, 1 st 1-placering
 6. Bedrup, Mikael 323 p, 0 st 1-placeringar
 7. Virsén, Ingemar 270 p, 4 st 1-placeringar
 8. Björk, Björn-Owe 257 p, 1 st 1-placering
 9. Ahlezon, Frida 243 p, 8 st 1-placeringar
 10. Ågren, Jan-Erik 232 p, 1 st 1-placering
 11. von Essen, Gustaf 216 p, 0 st 1-placeringar
 12. Klomp, Anna-Karin 185 p, 1 st 1-placering
 13. Litsgård, Emelie 183 p, 0 st 1-placeringar
 14. Gilan, Arash 173 p, 0 st 1-placeringar
 15. Lundqvist, Felicia 172 p, 2 st 1-placeringar
 16. Vaz Contreiras, Anna-Karin 166 p, 0 st 1-placeringar
 17. Hörnqvist, Simon 142 p, 1 st 1-placering