Helena Klange

Styrelseledamot. Ersättare i BUN och UN.

48 år. Bor i Västra Bällsta.

Jag är med i KD för jag tycker det är parti som bäst tar ansvar för familjen

– samhällets viktigaste beståndsdel.

Jag brinner mest för frågor som rör barn, utbildning och äldres behov.