Rapport från kommunfullmäktige 24 juni:

Kommunfullmäktige beslutade avsätta 21 Mkr för investering i Bäckaskog och 1,83 Mkr för fiberutbyggnad (Uppsälje samt Tyna till Malmsta).

Kommunfullmäktige beslutade även välja nämndemän till Tingsrätten och representanter i direktionen för Västerdalarnas Utbildningsförbund - Torsten Larsson (ordförande), Anders Hed (ledamot), Zenitha Hermansson (ledamot) samt Mattias Berglund (ersättare). Två ersättarplatser är vakanta och ska tillsättas vid nästa sammanträde 30 september.

Noterbart från kommunfullmäktige är för övrigt god närvaro. Alla partier hade full bemanning med ordinarie och ersättare, vilket är en klar förbättring jämfört med förra mandatperioden.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunstyrelsen har idag - enhälligt - beslutat anställa Catarina Willman som kommunchef. Det blir ett förordnande på fyra år med årliga avstämningar i KSAU och en större avstämning med hela kommunstyrelsen efter två år.

Nu inleds ett omfattande arbete med att få Vansbro kommuns ekonomi i balans. En viktig första etapp blir den avstämning KSAU gör med förvaltningsområdescheferna/motsvarande 2 juli då konkreta förslag till åtgärder ska presenteras av förvaltningen. Viktigt i sammanhanget är att det går att få politisk uppslutning på nödvändiga förändringar i verksamheter för en ekonomi i balans. Med tanke på den ekonomiska utmaningen är det logiskt att rekrytera en ekonomichef till tjänsten som kommunchef.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun beslutade 11 juni bl.a. följande:

Föreslå kommunfullmäktige avsätta 21 Mkr för investering Bäckaskog och 1,83 Mkr för fiberutbyggnad i Uppsälje och Tyna till Malmsta.

Godkänna periodprognos per april 2019 visande -21,2 Mkr för helåret 2019 och mot bakgrund av prognosen införa anställningsstopp för alla rekryteringar över 3 månader (KSAU kan bevilja dispens) och uppdrog åt KSAU att träffa varje förvaltningsområdeschef/motsvarande för att gå igenom budget och möjligheten till effektiviseringar. Det kommer behövas åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

1 månad sedan

Kristdemokraterna Vansbro

KD 13% i senaste SCB-undersökningen. Uppgången fortsätter.KD fortsätter att öka – är nu uppe i 13%!

Kristdemokraterna är uppe i rekordhöga 13 % och är Sveriges fjärde största parti. Vill du vara med i Kristdemokraterna och arbeta för förändring? Bli medlem i KD idag!

Bli medlem här: kd.nu/blimedlem

Läs om mätningen i sin helhet här: www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokning...
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från kommunfullmäktige i Vansbro kommun 27 maj.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna årsredovisning för 2018 (-13,5 Mkr) och fastställa åtgärdsplan för återställande av underskott - enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg från Torsten Larsson, KD om konkretisering av åtgärdsplanen och framtagande av nya förslag till åtgärder för det behövs för att nå balans.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna årsredovisning för Västerdalarnas Utbildningsförbund för 2018 (-20,8 Mkr), men beviljade inte ansvarsfrihet och entledigade ledamöterna i direktionen från nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

KD får preliminärt 8,6% av rösterna i EU-valet, vilket ger 2 mandat och att målet nås. Vi är nöjda och tackar för det stöd vi fått. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Från EU-val till den lokala nivån. På måndagskvällen sammanträder kommunfullmäktige i Vansbro kommun för att bl.a behandla ett antal årsredovisningar och åtgärdsplan för återställande av underskott. Kristdemokraterna står bakom kommunstyrelsens förslag, men har tilläggsförslag för att göra åtgärdsplanen skarpare. Kommunen behöver fler och tydligare konkreta åtgärder för en ekonomi i balans. Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde kommer under tisdagen. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Detta måste vara den smutsigaste valrörelsen på länge och angreppen mot KD har varit enorma. Orsaken är förmodligen att andra inte tål att det går bra för KD nu. I morgon ska jag gå och rösta - gör det du också om du inte redan förtidsröstat.Vi sade att vi vill ha ett EU som är Lagom.

Men vi blev kallade högerextrema av statsministern. Vi blev kallade lögnare av regeringen. Vi blev kallade diktaturkramare av liberalerna. Vi blev kallade kvinnofientliga, inte bara av ytterkantsvänstern, utan också av delar av journalistkåren.

Så långt tillbaks jag kan minnas, kan jag inte erinra mig en smutsigare valrörelse.

Det har gått bra för KD det senaste året, men ändå har valspurten visat vilket underläge vi slår ur. Våra motståndare har mångdubbelt större kampanjbudgetar. Och de tycks inte sky några medel.

Att andra partier kommer med slag under bältet, det är väntat. Men när också statstelevisionen, statsradion och Dagens Nyheter köper motståndarnas förvridna bild, då kan det kännas lite motigt. I några debatter har det verkligen varit alla mot en.

KD är det modiga partiet. KD försöker inte släta över samhällsproblemen. KD synar korten när etablissemanget försöker bluffa.

KD var först ut att kräva tillfälliga uppehållstillstånd, när invandringskrisen var på väg. KD rev upp Decemberöverenskommelsen, som förlamade det demokratiska systemet. KD stod upp för en borgerlig regering, när andra svek. KD drev igenom en borgerlig budget. KD öppnade för samarbete med alla partier, när de andra satt i sandlådan. Och vi är fortfarande det enda borgerliga partiet som gjort det.

Sossarna säger att KD är ett hot mot demokratin. Men KD är ett hot mot socialdemokratin. Och det är därför man gör allt för att trycka ner oss igen.

Det spelar roll hur du röstar. I det här valet är varje röst värd dubbelt så mycket.

Det kanske blir dåligt väder på valdagen. Men lite regn hindrar inte den som redan stått ut med en störtskur av lögner. Gå och rösta. Rösta på ett modigt alternativ. Rösta på KD, för ett lagom EU.

Säg till dina vänner att göra det också. Dela den här texten.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

EU PETAR I FÖRÄLDRADAGARNA
MEN BORDE FOKUSERA PÅ ANTITERRORISM

Vi Kristdemokrater går till val på att göra EU lagom igen. Unionen slits från två håll. Dels från dem som söndrar unionen med extrem nationalism, och dels från dem som vill göra EU till en superstat. Idag är vi rädda för att unionen inte ska hålla ihop. Vi vill istället göra EU lagom. Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.

Nu har du möjlighet att göra din röst hörd, för vilket typ av EU-samarbete du vill ha. Gå och rösta. Stanna inte hemma när det är valdag.

Kom ihåg att kryssa Dalarnas kandidat Birgitta Sacrédeus!

Gå med i KD
KD.nu/blimedlem
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Glöm inte att rösta i EU-valet på söndag. Kryssa Dalarnas kandidat Birgitta Sacredeus! ... Se merSe mindre

Se på Facebook