Rapport från kommunstyrelsens sammanträde 21 november: Bland besluten märks förslag till kommunfullmäktige att avsätta medel för investering i om- och tillbyggnad av Bäckaskogs särskilda boende med 41 miljoner kronor (som en start, det kommer behövas mer) och förslag till kommunfullmäktige om oförändrade avfalls- och VA-taxor.

I övrigt behandlades bl.a. förslag till åtgärder för ekonomisk balans, nämndsplan (med mål för verksamheterna) och budget för kommunstyrelsen 2019 (finns behov av åtgärder för balans på c:a 10 miljoner kronor), arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och sammanträdesplan för 2019.

Frågan om framtiden för Västerdalarnas Utbildningsförbund kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen före kommunfullmäktige 11 december.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Vid tisdagskvällens medlemsmöte för kristdemokraterna i Vansbro kommun gladdes de 16 närvarande medlemmarna åt valframgångarna i september och kom fram till vissa nomineringar till kommunstyrelsen, nämnder mm. Till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen nominerades Torsten Larsson och Nathalie Larsson Berglund medan Christer Spett nominerades till ersättare i kommunstyrelsen, De formella valen görs vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 december. Vi tackar för förtroendet och ska göra vårt bästa att förvalta förtroendet och givetvis ha befolkningens bästa som utgångspunkt. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

Påminner om att Kristdemokraterna i Vansbro kommun har medlemsmöte tisdagen den 13 november 19.00 på Hotellet i Dala-Järna.

Vi ska fira det goda valresultatet och komma fram till vilka som ska representera kristdemokraterna i kommunstyrelsen, nämnder, bolag mm.

Anmälan till undertecknad - gärna på mejl torsten.larsson@kristdemokraterna.se - senast på torsdag den 8 november./Torsten Larsson Välkommen med anmälan!
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Det nyvalda kommunfullmäktige i Vansbro kommun genomförde under måndagskvällen sitt första sammanträde.

Kommunfullmäktige valde Uwe Weigel till ordförande, André Ihlar till 1:e vice ordförande och Gustav Tällberg till 2:e vice ordförande.

Bland besluten i övrigt kan noteras att försälja Snöå Bruk för 1,8 Mkr - med tillägget att försäljningen ska ske senast 1 mars 2019 och att fastställa strategisk plan för 2019-2021, inklusive budget för 2019, enligt kommunstyrelsens förslag. Skattesatsen behålls oförändrad 22:30. Nu blir det en stor utmaning för kommunstyrelsen att klara en bra verksamhet inom den budgetram kommunfullmäktige fastställt. Även Västerdalarnas utbildningsförbund har en stor utmaning att klara sin budget.-
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun höll under måndagskvällen sitt första sammanträde med det nyvalda fullmäktige.

Till presidium valdes Uwe Weigel (ordförande), André Ihlar (1:e vice ordförande) och Gustav Tällberg (2:e vice ordförande).

Av besluten i övrigt kan nämnas att strategisk plan för 2019-2021 fastställdes enligt kommunstyrelsens förslag med oförändrad skattesats (det blir ett tufft jobb att nå ekonomisk balans 2019) och att Snöå Bruk försäljs för 1,8 Mkr med en reaförlust på 3,6 Mkr. Försäljningen ska vara genomförd senast 1 mars 2019. /Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Nu har inbjudan gått ut till medlemsmöte för Kristdemokraterna i Vansbro kommun. Vi ska tisdagen den 13 november fira det goda valresultatet och resonera om hur vi ska fördela de uppdrag kristdemokraterna kan komma att få mandatperioden 2019-2022.

Sympatisörer som är intresserade att komma med är välkomna - det är bara att höra av sig till mig så ordnar jag medlemskap./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun har idag beslutat att uppdra åt förvaltningen att teckna en överenskommelse med tilltänkta köpare av Snöå Bruk att gälla från 2018-11-01 fram till genomförd försäljning, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut kring försäljning av Snöå Bruk 2018-10-29.

På måndag 2018-10-29 ska kommunfullmäktige behandla fråga om försäljning av Snöå Bruk och här har kommunstyrelsen föreslagit att Snöå Bruk säljs för 1,8 miljoner kronor.

Eftersom det kan ta några månader innan försäljningen är genomförd är det angeläget att det finns verksamhet under tiden på Snöå Bruk - det finns gjorda inbokningar och det är snart dags för julbord. Därav kommunstyrelsens beslut att uppdra till förvaltningen att teckna en överenskommelse under en kortare tid tills dess att försäljningen genomförs.

Kloka beslut både när det gäller överenskommelsen och försäljningen, det är min åsikt./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Nytt politiskt styre i Vansbro kommun.

Efter några veckors förhandlingar står det klart att Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Landsbygdspartiet bildar nytt politiskt styre i Vansbro kommun och får 18 av 30 mandat i kommunfullmäktige och 7 av 11 platser i kommunstyrelsen.

Alla partier ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till strategisk plan för 2019-2021 och ett djupare arbete görs för nästa plan 2020-2022.

Kristdemokratern är nöjda med förhandlingsuppgörelsen och får bl a en vice ordförande i kommunfullmäktige och två ledamöter i kommunstyrelsen.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Kristdemokraterna i Vansbro kommun kommer att ha ett medlemsmöte tisdagen den 13 november med start klockan 19.00. Vid mötet kommer vi att fira det framgångsrika valet och samtala om vilka personer som ska få äran att representera kristdemokraterna i bl.a. kommunstyrelsen, nämnder, bolag mm. Avdelningen bjuder på förtäring.

I kommande annons framgår var vi ska vara och sista anmälningsdag.

Sympatisörer som vill vara med uppmanas anmäla sig som medlemmar - kontakta undertecknad/Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober - om ekonomisk prognos, strategisk plan, funktionsprogram för vård- och omsorgsboende och försäljning av Snöå bruk.

Den ekonomisk prognosen för Vansbro kommun för 2018 är fortfarande svag (-12,2 Mkr), även om det är en liten förbättring från aprilprognosen (-14,6 Mkr). Kommunstyrelsen gav vissa uppdrag till förvaltningen och utskotten.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa en strategisk plan för 2019--2021 inklusive en budget för 2019 (med 1% i överskott). Kommunstyrelsen kommer senare i höst att besluta om fördelning av kommunstyrelsens budget.

Kommunstyrelsen beslutade fastställa ett funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende enligt förslag med tillägg att boenderum ska vara förberedda för att möjliggöra installation av pentry när den boende önskar detta.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att sälja Snöå bruk för 1,8 Mkr med en reaförlust på 3,6 Mkr och gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till köpekontrakt.
... Se merSe mindre

Se på Facebook