Precis sett ett inslag i SVT Dalarna under torsdagskvällen inför kommunvalet i Vansbro. Inför programmet blev jag intervjuad och fick frågan varför väljarna i Vansbro kommun ska rösta på KD. Jag svarade för att vi vill arbeta kraftfullt för att få kommunens ekonomi i balans (överskott 2010-2016, underskott 2017 och sannolikt också 2018) och prioritera kommunens kärnverksamhet som förskolan (med små barngrupper i småbarnsavdelningar), skolan (prioritera arbetsvillkoren för lärare och elever) och äldreomsorgen (behålla privat utförare i Äppelbo på Bergheden, högre personalkontinuitet inom hemtjänsten mm). Det kom inte med i sändningen, men däremot vad vi ska prioritera ner - och då nämnde jag medfinansiering av projekt, konsultkostnader och att inte äga fastigheter där kommunen inte bedriver verksamhet som exempel. I vår valtidning som kommer nästa vecka till hushållen kommer våra förslag mer utförligt./Torsten Larsson ... Se merSe mindre

Se på Facebook

TORSDAG 16/8 20.00 I SVT1
UTFRÅGNING AV EBBA BUSCH THOR (KD)

Ebba är en av Sveriges skickligaste talare, en orädd politiker och partiledare för ett litet parti som vågar mycket och håller vad vi lovar. Den här utfrågningen måste du följa ifall du ska rösta i riksdagsvalet 9 september. Speciellt om du vill byta regering. För utan KD blir det inget.

Glöm dina fördomar om KD. Vi är ett frihetligt parti som bygger på en stabil etisk grund. En del tror att man behöver vara religiös för att rösta på KD. Inte alls. Vår politik bygger på samma kristna tradition och humanism som ligger till grund för det västerländska samhället.

UTAN OSS BLIR DET INGET REGERINGSSKIFTE
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunal parkeringsövervakning och flygfältet i Dala-Järna - se där de två ärenden som blev mest diskuterade vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen, för övrigt det sista sammanträdet före sommaruppehållet.

Under försöksverksamheten med kommunal parkeringsövervakning har 61 böter utfärdats till en total kostnad av c:a 29 tkr medan övervakningen kostat c:a 20 tkr, alltså ingen kostnad för kommunen. Beslutet blev att permanenta verksamheten, vilket jag stödde. Däremot lämnades tre reservationer mot beslutet.

Kommunstyrelsen beslutade teckna 30-åriga arrendeavtal och nyttjanderättsavtal gällande flygfältet i Dala-Järna. Endast reservation från KD, som nu konsekvent driver linjen att kommunen inte ska äga fastigheter där kommunen inte bedriver verksamhet./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Extra sammanträde idag i kommunstyrelsen med anledning av det ekonomiska läget i kommunen.

Den ekonomiska prognosen för 2018 är lite förbättrad - från 21,3 Mkr i negativt resultat ill 14,6 Mkr och från c:a 25 Mkr i underskott mot budget till 18,7 Mkr - största negativa avvikelserna avser individ- och familjeomsorgen och VDUF (Västerdalarnas Utbildningsförbund) med 15 respektive 6,5 Mkr i budgetavvikelse.

Kontentan av sammanträdet blev att förvaltningen arbetar vidare med åtgärder som inte kräver politiska beslut och tar fram förslag för politiska ställningstaganden.

En enig kommunstyrelse beslutade prioritera åtgärder politiskt inom fyra områden:
X Arbetsmiljön
X Integration (viktigt att få nyanlända i egen försörjning)
X Förebyggande arbete med barn och ungdomar (många insatser från socialtjänsten idag gällande barn och ungdomar)
X Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen (kostnaderna är för höga idag).

Inget beslut om reduceringar av dagbarnvårdare och pedagogisk omsorg som tidigare föreslagits.

Jag tycker Kommunstyrelsens prioritering är klok och ser fram emot handling. Förhoppningsvis ska åtgärderna sammantaget leda till att det ekonomiska resultatet för 2018 kommer nära 0./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Nu finns kristdemokraternas svar på Svt:s valkompass publicerade på valkompass.svt.se. Nytt för detta val är att valkompassen även finns för kommunvalen. För Vansbro kommun finns svar från KD, L, C, KP och V, men ännu inga svar från M och S - men de lär komma. LP verkar inte fått inbjudan att delta, vilket i så fall är olyckligt för demokratin kan jag tycka.

Nu under fredagseftermiddagen gick jag in och svarade på frågorna. Inte helt oväntat låg jag närmast KD (stämde till 99%) följt av L (79%) och C (72%).

Den som vill kan gärna göra testet och se vilket parti som stämmer bäst med den egna uppfattningen om vad som är viktigt i Vansbro kommun./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook