1 dag sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Ebba på besök hos Skavlan. Sänds i Svt klockan 21.00 ikväll fredag. Missa inte det./Torsten Larsson.Ebba Busch Thor (KD) är gäst hos Fredrik Skavlan fredag 15 februari 21.00 (SVT1). Missa inte det! ☺️ ... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kristdemokraternas partiavdelning i Vansbro kommun håller årsmöte torsdagen den 28 februari klockan 18.30. Plats: Ryggåsstugan, Snöån.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer de förtroendevalda som representerar kristdemokraterna i kommunen att informera om aktuella kommunala frågor som nya särskilda boenden för äldre i kommunen, eventuell flytt av avloppsreningsverk, invallning av Vansbro och drift av campingen i Vansbro.

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Rapport från måndagskvällens möte med kommunfullmäktige i Vansbro kommun.

Bland besluten märks försäljning av Herrgården direkt till Vansbrosimningen och att acceptera Malung-Sälen kommunfullmäktiges beslut att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras. I beslutet understryks att det är angeläget att skyndsamt påbörja processen med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 2019/2020 samt att det blir minsta möjliga påverkan på den dagliga verksamheten för elever och personal.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

På måndag 28 januari möts kommunfullmäktige i Vansbro kommun och bland ärendena finns försäljning av Herrgården och framtida verksamhet inom Västerdalarnas Utbildningsförbund.

När det gäller Herrgården är kommunstyrelsens förslag att Fastigheten Vansbro 11:1 styckas av och Herrgården säljs direkt till Vansbrosimningen. Försäljningspriset får inte understiga bokfört värde 431 000 kronor.

När det gäller Västerdalarnas Utbildningsförbund är kommunstyrelsens förslag:
1. Vansbro kommun accepterar Malung-Sälens kommunfullmäktiges beslut att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras.
2. Vansbro kommun uppdrar till direktionen för Västerdalarnas Utbildningsförbund att skyndsamt påbörja processen med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 2019/2020. Processen ska ske i samförstånd mellan ägarkommunerna och med minsta möjliga påverkan av den dagliga verksamheten för elever och personal.
3. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen för Västerdalarnas Utbildningsförbund att kalla till ett ägarråd för att komma överens om formerna och slutgiltig tidpunkt för likvidation.

Det är två långdragna ärenden som nu kommer upp till beslut i kommunfullmäktige och kristdemokraterna står bakom kommunstyrelsens förslag i båda ärendena.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Summerar årets andra beslutssammanträde med kommunstyrelsen i Vansbro kommun.

Bland besluten kan nämnas genomförande av upphandling av konsulter för projektering av ombyggnad, renovering och nybyggnad av hus 06 på Bäckaskog samt uppdrag till förvaltningen att träffa en överenskommelse med Adium Omsorg AB om förlängning t o m 2022-03-31 enligt gällande avtal (d v s nyttjande av den 2-åriga optionen gällande drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo).

För övrigt god stämning vid kommunstyrelsemötet som var klart på drygt en timme och genomfördes i enighet - inga reservationer.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden genomförd enligt planeringen med val av utskott. Kristdemokraterna finns representerade med ordinarie ledamöter i alla utskott enligt följande: Omsorgsutskottet Nathalie Larsson Berglund, leva och bo Christer Spett, utbildning och arbete Torsten Larsson (tillika ordförande) samt kommunstyrelsens arbetsutskott Torsten Larsson. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Idag har kommunstyrelsen i Vansbro kommun genomfört årets sista sammanträde och jag vill passa på att tacka alla kristdemokrater i avdelningen för värdefulla insatser under året. Vi ser tillbaka på det arbete vi har utfört i Kommunfullmöktige, kommunstyrelsen och på annat håll med befolkningens bästa för ögonen. Vi är även tacksamma för det ökade stöd vi fått genom ett bra valresultat och ska försöka leva upp till förtroendet.

För att förbereda oss inför den kommande mandatperioden 2019-2022 kommer vi att genomföra en utbildning 7 januari som handlar om kommunens organisation, arbetsformer och sammanträdesteknik. Ett bra avstamp för nya förtroendevalda! Ifall någon medlem eller sympatisör vill vara med är det bara att kontakta undertecknad.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! /Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Hur ska boende ordnas för de som omfattas av den s k "gymnasielagen"? Denna fråga har diskuterats ett tag då boendet varken är ett ansvar för kommunen eller staten och därför komplicerad. Idag beslutade dock kommunstyrelsen i Vansbro kommun att de ungdomar som erbjudits boende t o m 21/12 och väntar på beslut om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen" ges möjlighet till fortsatt boende i väntan på beslut.

Den humana aspekten har lett fram till detta beslut som fattats av en enig kommunstyrelse. Vi får hoppas att beslutsprocessen inte får dra ut mycket på tiden./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook