ÅRSMÖTE

Kristdemokraterna i Vansbro håller årsmöte torsdagen den 25 februari klockan 19.00 vid Snöå bruk. Det blir förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar information i aktuella politiska frågor – med tyngdpunkt på kommunala frågor. Givetvis blir det även förtäring. Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

ÅRETS PRIS TILL MEDARBETARNA VID VARGGÅRDEN I NÅS

Kristdemokraterna delar årligen ut ett pris till personer som gör betydelsefulla ideella insatser i samhället. Årets pris delades ut till medarbetarna vid den ideellt drivna ungdomsgården Varggården i Nås och Dalarnas Tidningar kom och gjorde ett fint reportage som finns på dt.se

MÅNGA SAMTAL VID MARKNADEN

Kristdemokraterna fanns under lördagen på plats vid Guldmarknaden i Dala-Järna. Det blev många samtal inom olika områden. Frågor som kom upp var: Hur förbättra integrationen, stoppa ökad kvotering i föräldraförsäkringen, stoppa spelreklam på TV och rädda vårdcentralen. Mest uppskattat var nog ändå KD-karamellerna som uppskattades och nästan tog slut.

KRISTDEMOKRATERNA PÅ GULDMARKNADEN

På lördag den 13 juni kommer kristdemokraterna att finnas på Guldmarknaden i Dala-Järna. Vi lyssnar till synpunkter och svarar på frågor – kommunala frågor om bland annat skolan och äldreomsorgen, landstingsfrågor om bland annat hälso- och sjukvården, regionala frågor om bland annat kollektivtrafiken och riksfrågor om bland annat integration och familjer. Välkommen och besök oss med synpunkter och frågor!

Styrelsemöte 1 juni

Kristdemokraterna i Vansbro lokalavdelning håller styrelsemöte hos Andre Ihlar. Styrelsen resonerar om ärenden till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni om bl a taxa för fiberanslutning och investering Rättargården vid Snöån. Avdelningen kommer att medverka vid Guldmarknaden i Dala-Järna lördagen den 13 juni och finnas på plats för att svara på frågor om hur kristdemokraterna ställer sig kring olika frågor som berör Vansbro kommun, Landstinget Dalarna (Landstingsfullmäktige har möte 15-16 juni) och Sverige,

Första styrelsemötet för året genomfördes i Nås.

Torsten vid ordförandeklubban som vanligt. Kvällens värd skymtas bakom blommorna.
Ikväll var det styrelsemöte hemma hos Siv i Nås. God uppslutning med även en representant från valberedningen på plats. Förutom rapporter från diverse sammanträden ägnades nämligen en stor del av kvällen till kommande årsmöte som kommer gå av stapeln den 5 februari klockan 18:30. Håll utkik efter annonser i lokalbladet gällande plats.

Vi satt en stund och diskuterade ett kommande ärende till Kommunstyrelsen gällande huruvida kommunen ska erbjuda barnomsorgsplats i fall vid delad vårdnad. Det är lite av ett moraliskt dilemma. Generellt sägs det vara negativt för små barn att vara i två olika grupper. Samtidigt ses det förstås också som negativt för barnet att inte kunna vara hos båda sina föräldrar.
Ekonomiskt är det en förlust eftersom förskolan kan behöva ta höjd för en hel plats medan man får betalt av den andra kommunen endast för en halv. Vi var dock helt överens om att vi vill lämna det beslutet till föräldrarna. Alla förstår förstås att vad som är bäst för barnet i ett sådant här fall kan variera från situation till situation. Vi kan inte som politiker kategoriskt ta ett sådant finkänsligt beslut över familjernas huvuden. Det måste vara upp till föräldrarna att avgöra.

Siv bjöd på gott fika och vi hade mycket trevligt.

Samuel och Josephine hade det gott i den mjuka soffan.

KOMMUNVALET 2014 VANSBRO – SLUTRESULTAT

Valet innebar för oss Kristdemokrater att vi behåller våra 3 mandat i Kommunfullmäktige. Våra företrädare är:

1) Torsten Larsson, Gruppledare.

2) André Ihlar.

3) Siv Hansson.

1:e ersättare Kjell Kvarnström.

2:e ersättare Christer Spett

Valresultatet i detalj hittar du på:

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/20/21/index.html

KÄLLA: http:\\www.val.se

Val till kommunfullmäktige i Vansbro – Röster

Samtliga 5 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Vansbro

3,57%
33,85%
2,24%
8,44%
31,18%
7,44%
1,40%
4,39%
0,07%
7,29%
0,14%
M C FP KD S V MP SD FI Kp ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,78%
+1,56
2010: 81,22%

Använd din röst i valet till kommun, landsting och riksdag!

Texten finns också på följande länk på Vansbro kommuns hemsida:

http://www.vansbro.se/organisation/val-2014/rkl-val-2014

Den 14 september 2014 är den stora valdagen i Sverige. Då väljs nytt kommunfullmäktige på lokal nivå, nytt landstingsfullmäktige på regional nivå och en ny riksdag på nationell nivå.

Den svenska demokratin är att betrakta som vital då Sverige generellt har ett gott valdeltagande med siffror på uppåt 85% röstande. Högt valdeltagande är viktigt för demokratins legitimitet.

Till riksdagen väljer vi 349 ledamöter. Antalet ledamöter till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige kan variera mellan kommunerna och länen. Kommunfullmäktige i Vansbro kommun har 31 ledamöter och landstingsfullmäktige i Dalarna har 83 ledamöter.

Öppettider under valdagen
Vansbro bibliotek                                         08.00 – 20.00
Dala-Järna bibliotek                                     08.00 – 20.00
Nås Nederborgs skola         08.00 – 13.00, 16.00 – 20.00
Äppelbo Berghedens skola  08.00 – 13.00 , 16.00 – 20.00

Förtidsröstning
Samtliga lokaler har förtidsröstning under hela öppettiden på valdagen. Dala-Järna och Vansbro har förtidsröstning vid ytterligare tillfällen enligt följande:
Vansbro, biblioteket
27,28 augusti klockan 15.00 – 18.00
29 augusti klockan 15.00 – 17.00
1,2,3,4 september klockan 12.00 – 18.00
5 september klockan 12.00 – 17.00
8,9,10,11 september klockan 11.00 – 18.00
12 september klockan 11.00 – 17.00
13 september klockan 10.00 – 13.00
14 september klockan 08.00 – 20.00

Dala-Järna, biblioteket
september klockan 14.00 – 18.00
september klockan 14.00 – 18.00
september klockan 14.00 – 18.00
11 september klockan 14.00 – 18.00
14 september klockan 08.00 – 20.00

Onsdagsräkning
Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, allmänt kallad onsdagsräkning. Vid onsdagsräkningen behandlar kommunen:
– De förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen
– De förtidsröster som inte granskats i vallokalen (Förtidsröster från andra kommuner, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen)

Onsdagsräkningen är ett offentligt sammanträde och kommer att äga rum onsdagen den 17 september klockan 10.00 i Järnarummet som ligger på övre våningen i Medborgarhuset.

 

Senast uppdaterad: 4 augusti 2014
Uppdaterad av: Timmie Aspelin
Informationsansvarig: Timmie Aspelin

Kontak

NU KAN DU RÖSTA I EU-VALET 2014 – GÖR DET!

Här kan du läsa information från Vansbro kommuns hemsida om EU-valet 2014

Valet till europaparlamentet genomförs den 25 maj 2014. Alla medlemsländer i EU går då till valurnorna för att välja total 751 ledamöter till parlamentet som är unionens direktvalda organ. Antal ledamöter är baserat på folkmängd och Sverige har 20 mandat.

Öppettider under valdagen
Vansbro bibliotek 08.00 – 21.00
Dala-Järna bibliotek 08.00 – 21.00
Nås Nederborgs skola 08.00 – 13.00, 16.00 – 21.00
Äppelbo Berghedens skola 08.00 – 13.00 , 16.00 – 21.00

Förtidsröstning
Samtliga lokaler har förtidsröstning under hela öppettiden på valdagen. Dala-Järna och Vansbro har förtidsröstning vid ytterligare tillfällen enligt följande:
Vansbro, biblioteket
7 maj klockan 15.00 – 18.00
9 maj klockan 11.00 – 13.00
12,13,14,15,16 maj klockan 15.00 – 18.00
19,20,21,22,23 maj klockan 11.00 – 13.00, 15.00 – 18.00
25 maj klockan 08.00 – 21.00

Dala-Järna, biblioteket
13 maj klockan 15.00 – 18.00
15 maj klockan 15.00 – 18.00
20 maj klockan 15.00 – 18.00
22 maj klockan 15.00 – 18.00
25 maj klockan 08.00 – 21.00

Onsdagsräkning
Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, allmänt kallad onsdagsräkning. Vid onsdagsräkningen behandlar kommunen:
– De förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen
– De förtidsröster som inte granskats i vallokalen (Förtidsrsöter från andra kommuner, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen)

Onsdagsräkningen är ett offentligt sammanträde och kommer att äga rum onsdagen den 28 maj klockan 10.00 i Järnarummet som ligger på övre våningen i Medborgarhuset.

Mer info om EU-valet finns på EU-upplysningens temasida.

Lokalavdelningens årsmöte 17 februari 2014

Då är det dags för årsmöte. Alla medlemmar hälsas välkomna till Snöå Bruk kl. 19.00.

Vi börjar med kaffe/the/mineralvatten & en god smörgås.

Sedan är det sedvanligt årsmöte.

Extra i år är att vi ska fastställa kommunvalslistan inför valet i höst.

Varmt välkomna!

/Styrelsen