Kristdemokraterna i Vansbro kommun kommer att ha ett medlemsmöte tisdagen den 13 november med start klockan 19.00. Vid mötet kommer vi att fira det framgångsrika valet och samtala om vilka personer som ska få äran att representera kristdemokraterna i bl.a. kommunstyrelsen, nämnder, bolag mm. Avdelningen bjuder på förtäring.

I kommande annons framgår var vi ska vara och sista anmälningsdag.

Sympatisörer som vill vara med uppmanas anmäla sig som medlemmar - kontakta undertecknad/Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober - om ekonomisk prognos, strategisk plan, funktionsprogram för vård- och omsorgsboende och försäljning av Snöå bruk.

Den ekonomisk prognosen för Vansbro kommun för 2018 är fortfarande svag (-12,2 Mkr), även om det är en liten förbättring från aprilprognosen (-14,6 Mkr). Kommunstyrelsen gav vissa uppdrag till förvaltningen och utskotten.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa en strategisk plan för 2019--2021 inklusive en budget för 2019 (med 1% i överskott). Kommunstyrelsen kommer senare i höst att besluta om fördelning av kommunstyrelsens budget.

Kommunstyrelsen beslutade fastställa ett funktionsprogram för nytt vård- och omsorgsboende enligt förslag med tillägg att boenderum ska vara förberedda för att möjliggöra installation av pentry när den boende önskar detta.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att sälja Snöå bruk för 1,8 Mkr med en reaförlust på 3,6 Mkr och gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till köpekontrakt.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kort rapport från första sammanträdet i kommunfullmäktige i Vansbro kommun efter sommaruppehållet.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om försäljning av Snöå bruk till kommunstyrelsen - en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen ska träffa samtliga intressenter för att ta ställning till vilken intressent som bäst möter kommunens önskemål.

Kommunfullmäktige fastställde reglemente för ersättning till förtroendevalda - med ungefär oförändrade arvoden.

Kommunfullmäktige går med i Kommunalförbundet för Räddningstjänsten.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Valet till kommunfullmäktige i Vansbro kommun är nu färdigräknat. Kristdemokraterna fick 626 röster, vilket utgjorde 13,92% av rösterna. Det är en uppgång från 8,5% förra valet och gav ytterligare ett mandat - en ökning från 3 till 4.

Slutresultatet totalt sett blev att C och S fick 8 mandat var, KD 4, M och LPO 3 mandat var medan V och KP fick 2 mandat var. SD fick 1 mandat, men det blir en tom stol i kommunfullmäktige.

Det var mycket jämnt om det 31:a och sista mandatet. Till slut gick det till LPO (Landsbygspartiet), men Centerpartiet blev enbart 2 röster från lika och KD 4 röster från lika - så någon lottning blev det inte.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Det tycka vara en jämn kamp om det 31:a och sista mandatet till kommunfullmäktige i Vansbro Kommun. På valnatten hade Landsbygdspartiet detta sista mandat och skulle få 3 mandat. Nu har Centerpartiet fått många röster i dagens räkning och kan ta detta sista mandat. Ifall jag rägnat rätt har C och LPO båda delningsfal 69 för det 31:a mandatet och KD 68,77 - två röster ifrån 68. Det hela lär avgöras i länsstyrelsens kontrollräknande där de eventuellt godkänner någon eller några röster som kommunen inte gjort. Frågan är dock vad händer om det blir exakt lika delningsfal? Blir det lottning då? ... Se merSe mindre

Se på Facebook

Nu är det preliminära valresultatet för kommunvalet i Vansbro kommun klart. Det finns några klara trender:

1. De stora etablerade partierna C och S minskar (från 11 respektive 10 till vardera 8 mandat).

2. Mindre partier i form av Vänsterpartiet, Kommunpartiet, Moderaterna och det nya Landsbygdspartiet går bra och får oförändrat eller ökad stöd (V och KP oförändrat 2 mandat vardera, M och LPO ökning från 1 till 3 respektive från 0 till 3). Förmodligen har valprogram innehållande 6-timmars arbetsdag (V) och sporthall (M) bidragit till de partiernas resultat medan KP och LPO attraherat andra som är missnöjda med de etablerade partierna.

3. Liberalerna minskar och åker preliminärt ur kommunfullmäktige med 1,9% av rösterna - det finns en spärr på 2%.

4. Kristdemokraterna ökar från 8,5 till 14,0% och från 3 till 4 mandat (just nu enbart 13 röster från ett 5:e mandat). Vi tackar för det förtroende många väljare visat oss och ska göra vårt bästa för att leva upp till förtroendet./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

På söndag är det en högtidsdag i Sverige. Vi får fira att vi har fria val och demokrati. Därför är det också flaggdag.

Rösta på det parti och de personer som ligger närmast dina värderingar och har de ståndpunkter som ligger närmast dina.

Självklart önskar jag som kristdemokrat att du ska rösta på kristdemokraterna till riksdagen, landstingsfullmäktige (där jag som 2:a namn på kristdemokraternas valsedel är en av ytterst få kandidater från Vansbro kommun med realistisk chans att bli invald) och kommunfullmäktige - där jag, André Ihlar och Siv Hansson står till förfogande att fortsätta som ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och där vi har flera nya meriterade personer på valsedeln som också står till förfogande och vill bidra till att göra en bra kommun ännu bättre - bl a har vi Nathalie Larsson-Berglund (undersköterska, Nås), Lisen Svensson (handläggare och juridikstuderande, Utsälje), Dan Hellenberg (projektchef Dala-Järna) och Andreas Hedström (exportchef Vansbro).

Valet är Ditt, men värna demokratin Gå och rösta!
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rösta på Kristdemokraterna för bättre styrning

Det kommer krävas en hel del åtgärder för att få riktig ordning på kommunens ekonomi och verksamheter. I första hand måste vi prioritera kärnverksamheterna. Vi kommer behöva verkställa effektiviseringar, sälja fastigheter och vara restriktiva med delfinansieringar av projekt.
Kommunen behöver en starkare politisk styrning.
Vi antar utmaningen. Vi bryr oss.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Att det är valtider hindrar inte mig att rapportera från kommunstyrelsens sammanträden i Vansbro kommun.

Bland besluten märks att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja Snöå bruk till det 14 september mest fördelaktiga bud som uppfyller kommunens krav.

Kommunstyrelsen beslutade även föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna - en enig kommunstyrelsen menar att det är klokt att gå med i kommunalförbund för kommunens räddningstjänstansvar.

Som vanligt god stämning vid mötet med kommunstyrelsen och denna gång - inte helt ovanligt - ingen omröstning i något ärende.
... Se merSe mindre

Se på Facebook