KRISTDEMOKRATERNA PÅ GULDMARKNADEN

På lördag den 13 juni kommer kristdemokraterna att finnas på Guldmarknaden i Dala-Järna. Vi lyssnar till synpunkter och svarar på frågor – kommunala frågor om bland annat skolan och äldreomsorgen, landstingsfrågor om bland annat hälso- och sjukvården, regionala frågor om bland annat kollektivtrafiken och riksfrågor om bland annat integration och familjer. Välkommen och besök oss med synpunkter och frågor!