Våra Politiker

Går du och funderar på vad vi står för i någon särskild sakfråga? Har du en åsikt som du vill ska föras fram i politiken? Har du en kommentar till något av våra utspel? Hör av dig till oss. Vi vill vara ett parti som lyssnar till kommuninvånarna. KD:s styrelse i Vansbro kommun består av

Torsten Larsson 0281-719 41 torsten.larsson@kristdemokraterna.se
Siv Hansson 0281-302 75 siv.brusgatan@hotmail.com
Maria Sydhage 070-564 85 59 maria.sonesson@home.se
Christer Spett 070-665 14 95

spett68@gmail.com

Kjell Kvarnström 0281-59 60 65  
Josephine Bornlöf 073-081 11 48 josephinebornlof@gmail.com
André Ihlar 073-720 36 62 andreihlar@gmail.com