Vitsippspris på Murartorget

Vitsippspris på Murartorget

Nu på lördag 27 maj delar vi ut årets Vitsippspris på Murartorget kl 11.45 i samband med Vårmarknaden.

Kom gärna och var med när årets pristagare uppmärksammas för sina fina insatser!

 

 

Vad är det senaste?

Vad är det senaste?

Kommun- och landstingsdagarna 2017

Missade du Ebbas tal vid kommun-och landstingsdagarna så får du en ny chans här !

 

Ny logga

Från 1996 har vi haft vitsippan som logga men nu är detta ett minne blott! Nu byter vi logga till en stilren logotype som andas tidlöshet och modernitet.

 

Kd Vårgårda på Sociala medier

Vi byter nu som en följd av den nya logotypen även omslagsbild på Facebook och Profilbild på Instagram.

Du följer väl oss?

 

 

 

Kraftfull politik med mjuka värden

Kraftfull politik med mjuka värden

Nu har våra kommun- och landstingspolitiska dagar (#kddagar) i Västerås avslutats. Från Vårgårda deltog vår lokala partiavdelningsordförande Annika Andersson.

image

Inledde dagarna på tåget med vår medlemstidning Poletik

Under dagarna pratade vi om välfärdens utmaningar som också var temat för dagarna. Fokus låg på 5 framtidsutmaningar;

– äldrefrågorna

– skolan

– sjukvården

– stadsplaneringen

– företagande och sysselsättning

image

Givetvis pratade vi om vår kristdemokratiska ideologi (med rötter i den kristna värdegrunden) med Ruben Schuster från CDU i Tyskland. Ruben Schuster har tidigare varit generalsekreterare i Schülerunion, ungdomsförbundet av CDU i Tyskland. Idag är Ruben vice ordförande för International Young Democrat Union och arbetar som avdelningschef vid justitieministeriet för konsumentskydd i Berlin.

Ruben pekade på våra kristdemokratiska likheter länderna emellan där vår styrka ligger i vårt stora ansvarstagande vad gäller tillit, förvaltarskap, människosyn, subsidiaritetsprincipen (beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt) och att vi alltid har vårt samhälles gemensamma bästa för ögonen i allt politiskt arbete.

Vi pratade under dagarna även en hel del om vårt unika civilsamhälle som vi kristdemokrater värnar extra mycket om. Vi vill stärka och utveckla föreningslivet och de ideella aktörernas möjligheter att verka som naturliga viktiga deltagare i vårt välfärdssamhälle.

Under flera seminarier talade vi från olika utgångslägen om den ökade våldsbejakande extremismen och terrorismen som vi i Europa drabbats av. Bland annat var Peder Hyllengren, forskare om radikalisering och extremism vid Försvarshögskolan, en av föreläsarna. Här kan du läsa hans senaste artikel i Aftonbladet

Dagarna avslutades med att diskutera det reviderade principprogrammet och vi delade tankar utifrån Strategi 2018. Dessutom ordnades en enskild konferens för alla partiavdelningsordföranden i Sverige och från Vårgårda deltog givetvis vår egna ordförande Annika Andersson.

 image

Sammantaget hade vi intensiva, lärorika och utmanande dagar tillsammans och vi återvänder hem till våra lokala avdelningar med nya krafter.