KD Vårgårdas VIKTIGASTE FRÅGOR

Det finns två övergripande mål som KD vill uppnå i årets val till kommunfullmäktige: -Att alliansen får fortsatt egen majoritet att leda kommunen även nästa mandatperiod. -Att KD får ett ännu större inflytande i alliansen. KD vill bl.a. vara tydliga med ekonomiska prioriteringar. Det har man på ett kraftfullt sätt visat den senaste tiden då man vågat ifrågasätta orimligt stora investeringar, t.ex. ombyggnationen av Centrumhuset. Detta med syfte att det skall bli större resurser kvar att fördela till kommunens kärnverksamhet, som skola, äldreomsorg m.m.

Politiken ska inte toppstyra!

"Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen."

Ebba Busch Thor
Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

  • Följ oss på sociala medier: