Kraftfull politik med mjuka värden

Nu har våra kommun- och landstingspolitiska dagar (#kddagar) i Västerås avslutats. Från Vårgårda deltog vår lokala partiavdelningsordförande Annika Andersson.

image

Inledde dagarna på tåget med vår medlemstidning Poletik

Under dagarna pratade vi om välfärdens utmaningar som också var temat för dagarna. Fokus låg på 5 framtidsutmaningar;

– äldrefrågorna

– skolan

– sjukvården

– stadsplaneringen

– företagande och sysselsättning

image

Givetvis pratade vi om vår kristdemokratiska ideologi (med rötter i den kristna värdegrunden) med Ruben Schuster från CDU i Tyskland. Ruben Schuster har tidigare varit generalsekreterare i Schülerunion, ungdomsförbundet av CDU i Tyskland. Idag är Ruben vice ordförande för International Young Democrat Union och arbetar som avdelningschef vid justitieministeriet för konsumentskydd i Berlin.

Ruben pekade på våra kristdemokratiska likheter länderna emellan där vår styrka ligger i vårt stora ansvarstagande vad gäller tillit, förvaltarskap, människosyn, subsidiaritetsprincipen (beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt) och att vi alltid har vårt samhälles gemensamma bästa för ögonen i allt politiskt arbete.

Vi pratade under dagarna även en hel del om vårt unika civilsamhälle som vi kristdemokrater värnar extra mycket om. Vi vill stärka och utveckla föreningslivet och de ideella aktörernas möjligheter att verka som naturliga viktiga deltagare i vårt välfärdssamhälle.

Under flera seminarier talade vi från olika utgångslägen om den ökade våldsbejakande extremismen och terrorismen som vi i Europa drabbats av. Bland annat var Peder Hyllengren, forskare om radikalisering och extremism vid Försvarshögskolan, en av föreläsarna. Här kan du läsa hans senaste artikel i Aftonbladet

Dagarna avslutades med att diskutera det reviderade principprogrammet och vi delade tankar utifrån Strategi 2018. Dessutom ordnades en enskild konferens för alla partiavdelningsordföranden i Sverige och från Vårgårda deltog givetvis vår egna ordförande Annika Andersson.

 image

Sammantaget hade vi intensiva, lärorika och utmanande dagar tillsammans och vi återvänder hem till våra lokala avdelningar med nya krafter.

Nu har vi haft årets tredje gruppmöte. Med kaffe och bulle samtalades det om vårt lokala arbete för att göra Vårgårda ett bättre samhälle att bo i.

Kom gärna på en fika och prata politik med oss.

coffee-156158__180

Nästa gruppmöte är:

Månd 18/4 kl19 Kommunhuset!

Välkomna!

 

Årsmöte 2016!

Nu har vi haft årsmöte i Vårgårda!

Måndagskvällen inleddes av den nya Disktriktsordföranden i Sjuhäradsdistriktet, Sara Degerman Carlsson, Rehabläkare från Borås. Hon talade om sina personliga erfarenheter av att som fyrabarnsmor arbeta politiskt och hur viktigt det är att våga reagera när man upptäcker problem i samhället. Under kvällen talades det om hur det är de enskilda mötena människor emellan som står i centrum i det Kristdemokratiska arbetet. Samtalsstunden avslutades med att konstatera att Kristdemokraterna har en unik röst då vi vågar ställa andra frågor och fortsätta stå på den enskilde människans sida. Politiken är inte endast en godispåse där man kan plocka ur det man endast tycker om utan det kräver en starkt engagemang för allas människovärde, frihet och ansvarstagande. Det bjöds på soppa, smörgås och tårta innan årsmötesförhandlingarna tog vid.

Årsmötet gick igenom verksamhetsåret och det konstaterades att partiet i stort fått vissa förändringar. Med Ebba Busch Thor som ny partiledare och nya stadgar för lokalorganisationen, där begreppet lokalavdelning försvinner och ersätts av partiavdelning, har Kristdemokraterna ett spännande år att se fram emot. Med riksdagens beslut om nya riksdags- och regionvalkretsar innebär det för Vårgårda och Herrljungas del att vi numera tillhör distriktsorganisationen Sjuhärad framöver.

Invalda styrelseledamöter för 2016 blev: Arne Olsson, Annika Andersson, Daniel Dalén, Inga-Lena Tellström, Torbjörn Pettersson, Sören Janson, Åsa Hallberg. Ny ordförande för Partiavdelningen blev Annika Andersson.

Framöver ser partiavdelningen i Vårgårda fram emot att mottaga nomineringarna till årets Vitsippepris. Nästkommande stora Kristdemokratiska händelse är de kommun- och landstingspolitiska dagarna som hålls 8-9 april i Västerås.

 

Vill du bli medlem och föra Kristdemokratisk politik? Hör av dig till oss i Vårgårda!

https://www.kristdemokraterna.se/Engagera-Dig/blimedlem/

Region utbildning

I lördags 30/1 var vi från Vårgårda på Kristdemokraternas Regionala utbildning i Borås. En spännande och lärorik dag med bl.a Annika Eclund.

Vi diskuterade flyktingsituationen, den kristdemokratiska idétraditionen, styrelse- och  partiavdelningsarbete och kommunpolitik.

12631404_761017424030696_8582652506875940191_n

 

 

Höststämma i Göteborg!

Snart träffas vi lokalpolitiker i Göteborg för en Regiondag och Höststämma! Vi kommer diskutera aktuella politiska frågor och dela erfarenheter med varandra. Vi kommer även träffa vår eminenta partiledare Ebba Busch Thor!

Vi ses väl?

Hägglunds avslutningstal…

Våra Kommun-och landstingsdagar i Örebro är nu till ända. En fantastisk helg full av glädje, inspiration och delande av kristdemokratisk ideologi. Vice partiordförande David Lega poängterade de möjligheter vårt parti har i de aktuella utmaningar vårt land står inför. Kristdemokratisk ideologi står för människans unika okränkbara värde och ett gemensamt ansvar för våra medmänniskor och vår planet.

David%20Lega%20profilbild

 

Europaparlamentariker Lars Adaktusson uppdaterade oss med aktuell information om Europas flyktingkatastrofer och hur vi inte får luta oss tillbaka och avvakta. Vi måste fortsätta värna om människovärdet och aktivt bekämpa terrorism varifrån den än kommer!

IMG_2206

Under lördagseftermiddagen hölls 10 parallella föreläsningar och kvällen avslutades med stor festmiddag i Banketten på Conventum och Jeremias Session Band stod för underhållningen.

IMG_2224

Under söndagen deltog vi i olika seminarium där bland annat ideologi, civilsamhället och arbetsmarknaden diskuterades. Eftermiddagen avrundades av vice gruppledaren Jakob Forssmed som utvecklade kristdemokraternas kraftfulla politik för att bryta utanförskapet i samhället.

 Unknown

Våra dagar tillsammans avslutades med Göran Hägglunds avslutningstal där han tackade alla för gott samarbete och uppmanade partiets medlemmar att fortsätta utveckla partiets ideologi där människovärdet får stå i centrum. Vill du höra hela hans tal återfinns det här: https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Goran-Hagglund-talar-pa-kommundagarna-2015/

IMG_2233

Tack Göran för allt du gett partiet och att du vågat gå före och tagit många modiga och viktiga beslut!

Alla hjärtans dag!

På lördag är det en speciell dag! Vi visar lite extra omsorg om alla hjärtan omkring oss. För oss Kristdemokrater finns alltid barnen i våra hjärtan och vi vill tillägna dessa små denna dag!

Tid för barnen!

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där barn kan växa upp till trygga och starka personer. För det krävs tid! Något dagens vänsterregering verkar strunta i. Vi vill öka föräldrars möjlighet att vara med sina barn. Vi tycker att föräldrar själva ska få bestämma hur de ska ta ut föräldraförsäkringen och att familjer som vill vara hemma lite längre med sina barn ska ha rätt till vårdnadsbidrag. Vi vill att alla barn ska kunna ha en fritidsaktivitet.

se barnen

Därför vill vi behålla fritidspengen för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vänsterregeringen bedriver en helt motsatt politik! De vill tvångskvotera föräldraförsäkringen ännu mer.;

– De säger nej till vårdnadsbidraget.

– De säger nej till fritidspengen.

 

Vi kommer att fortsätta kämpa för barn och familjer!

Flygblad_Se barnen i tid

Vi ses väl i Örebro?

‘Foto: Kristdemokraterna’

 

 

Missa inte helgen 21-22 februari då vi kristdemokrater träffas i Örebro för kommun- och landstingsdagarna.

Vi deltar i seminarier, äter lunch och samtalar om viktiga politiska frågor.

EU-parlamentariker Lars Adaktusson kommer att medverka på lördagen liksom vår vice partiordförande David Lega. Därutöver kommer du att kunna välja på två av tio mycket intressanta föreläsningar på lördagseftermiddagen. Under söndagsförmiddagen blir det inriktning på olika nämndområden samt några övergripande seminarier om ideologi, ledarskap och strategi. Kommun- och landstingspolitiska dagarna avslutas på söndagen med tal av vår partiordförande Göran Hägglund.

Sista anmälningsdatum är fredag 6 februari. För information om seminarierna:

https://www.kristdemokraterna.se/Global/PaGang/Kdagar/Prospekt2015_final.pdf

För mer info: https://www.kristdemokraterna.se/PaGang/Kommundagarna/Konferensfakta/

Om du kan följa med anmäl dig här:

https://www.kristdemokraterna.se/PaGang/Kommundagarna/Anmalan/

 

Väl mött!