KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

KD i sociala medier

2 days ago

Kristdemokraterna Västerbotten

Ebba Busch Thor
Fler borde äga sitt boende – högst 50 % hyresrätter i utsatta områden!

Polisen har identifierat 61 områden i Sverige som polisen som utsatta. Där är arbetslösheten hög och otrygghet och ekonomisk utsatthet är betydligt vanligare än i andra bostadsområden. Bland de boende finns många familjer som på grund av situationen i deras bostadsområde inte känner att de kan lita på Sverige.

Ett stärkt lokalt ägarskap där fler ges chansen att investera i sitt eget boende. Upplåtelseformen i dessa områden är till mycket hög grad hyresrätt - få boende äger sin bostad. Skulle detta ändras så kan flera goda effekter uppstå:

✔️ För det första får fler hushåll större ekonomiska intressen att se till att trivseln ökar och att området utvecklas positivt – att exempelvis otrygghet och nedskräpning minskar.

✔️ För det andra skapar det möjligheter att bo krav i området för personer med jobb som - likt de flesta andra - vill investera i och äga sitt eget hem (Endast tretton procent av hushållen föredrar hyresrätt framför ägt boende ).

✔️ För det tredje blir det över tid billigare att äga sitt boende. Att hyresrätt är dyrare beror – trots hyresreglering - på att en hyresrätt medför full service. Därutöver måste fastighetsägaren få avkastning på sitt kapital. Den normala värdeökningen på fastigheter som kommer av stigande markvärde och inflation går hyreshushåll miste om.

Hyresrätten har en viktig roll att spela, inte minst för unga, studenter och äldre personer som vill ha ett utökat serviceinnehåll, men hyresrätten kan inte vara enda alternativet i utanförskapsområden.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna Västerbotten

Lyssna till Ebba Busch Thors tal i kväll kl 19:15!Nu på måndag håller Ebba Busch Thor tal till nationen på SVT 1, kl 19:15. Då kommer hon berätta om vad hon tycker är viktigast i svensk politik och hur KD skulle vilja se att Sverige utvecklades. Ni får med andra ord höra om hur det skulle kunna vara med mer kristdemokrati i svensk politik. Det vill ni inte missa! ... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna Västerbotten

Glöm inte att kolla På SVT 1 på måndag när Ebba Håller tal till nationen!Nu på måndag håller jag tal till nationen på SVT 1, kl 19:15. Då kommer jag berätta om vad jag tycker är viktigast i svensk politik och hur KD skulle vilja se att Sverige utvecklades. Ni får med andra ord höra om hur det skulle kunna vara med mer kristdemokrati i svensk politik. Det vill ni inte missa! ... See MoreSee Less

View on Facebook
  • KD i sociala medier: