• Satsa mer på barnpsykiatrin

  Debattartikel i VK För en tid sedan gav en rapport det glädjande beskedet att Västerbottningar mår bäst i landet. Men undersökningar och statistik visar att det finns mycket kvar att göra när det gäller den psykiska ohälsan hos våra barn och unga. Rotlöshet, ångest och bristande framtidstro är vardag för alltför många barn. (mer…)

 • Kostnadsfria glasögon till barn upp till 9 år

  Motion Synen spelar en dominerande roll vid tidig kommunikation och inlärning. Det är nyckeln till kunskap. Glasögon till barn bör därför ses som en medicinsk behandling så länge som synen utvecklas, vilket den gör fram tills barnet är 8-10 år. (mer…)

 • Synprövning hos BVC vid 5 ½ års ålder

  Motion Synprövning görs av BVC på alla 4-åringar. Efter det ser det lite olika ut i vårt län. (mer…)

 • Nya fullmäktige sammanträder!

  I dag och i morgon sammanträder den nya fullmäktigeförsamlingen i landstinget. Då kommer tre interpellationer av Kristdemokraterna att behandlas.

  Läs Birgitta Nordvalls interpellation om barnskyddsteam. Läs Birgitta Nordvalls interpellation om journaler på nätet. Läs Betty-Ann Nilssons interpellation om glasögonbidrag.

 • Journaler på nätet – när blir det västerbottningarnas tur?

  Interpellation Till Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) I september 2012 lämnade Kristdemokraterna in en motion om att landstinget ska verka för att västerbottningarna får tillgång till den egna datajournalen via internet. (mer…)

 • Kommer ett barnskyddsteam att inrättas?

  Interpellation Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S) Barnmisshandel förekommer i alla samhällsgrupper, på landsbygden såväl i storstäderna, i svenskfödda familjer och i familjer som invandrat från annat land. Trots att det är förbjudet i lag har vart sjunde barn någon gång blivit slagen av en vuxen (Rädda Barnen). (mer…)

 • Dagen efter valdag…

  Kristdemokraterna i Västerbotten vill tacka DIG som arbetat för Sveriges bästa parti, Kristdemokraterna under denna valrörelse. Tack för alla samtal, kaffekokning och materialutdelning. Tack också till er som röstade på KD i något av valen. Tack för alla hurrarop och allt stöd! Vi ger aldrig upp kampen för varje människas unika värde och för en solidarisk värld.

 • Se landstingsdebatten från Dorotea!

  Akutvårdsplatserna ska återställas i Dorotea! Ambulansen ska tillbaka till Åsele. Rösta på Kristdemokraterna den 14 september! Västerbotten behöver ett maktskifte i landstinget. Klicka här för att se debatten!

  Birgitta Nordvall är gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget, distriktssköterska och förstanamn på landstingslistan, södra.

 • Fakta om pensionärsskatten

  Kristdemokraterna och Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer vid fem tillfällen. En genomsnittspensionär betalar idag 850 kr mindre i månaden i skatt jämfört med 2006. De hushåll som är berättigade till bostadstillägg har dessutom fått 340 kr mer per månad. För pensionsinkomster upp till cirka 14 000 kronor per månad motsvarar dessa åtgärder tillsammans jobbskatteavdraget på motsvarande inkomster. Detta är mycket mer än vad S någonsin gjort när de haft regeringsmakten.

  KD ...

 • Vi gör skillnad i Alliansen!

  Öka statens ansvar för sjukvården

  Alliansen menar att staten bör ges ett ökat ansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård i hela landet. Alliansen värnar patientens rätt till bra och jämlik vård, inte dagens sätt att organisera vården. Staten bör ta över ansvaret för sjukhusvården.

  Detta är till stor del Kristdemokraternas linje. Vi kommer att fortsätta driva vårt förslag när det gäller att staten ska ta över sjukhusvården. En röst på Kristdemokr...