• Umeås partiavdelning

  Kristdemokraterna i Umeå, Östra Kyrkogatan 14 A, 90330 Umeå

  Ordförande: Birgitta Nordvall

  birgitta.nordvall@kristdemokraterna.se

  070 278 58 10

  Vice Ordförande: Sven-Åke Granberg

  sven-ake.Granberg@hotmail.com

  070 245 29 22

  Gruppledare: Veronica Kerr

  Veronica.kerr@kristdemokraterna.se

  070 259 55 95

   

  Valmaterial:

  Umeås Valtidning

  Regionkandidat:

  Hans-Inge Smetana

  Riksdagskandidat:

  Birgitta Nordvall

  Valsedlar

  Dataskyddsombud: Jan Kollberg

  jan.kollberg@kristdemokraterna.se

  070 328 61 09