• Vindelns partiavdelning

  Kristdemokraterna i Vindeln, c/o Skogsvägen 12H, 92294 Tvärålund

   

  Kanske mer än någonsin handlar årets val om vilka värderingar vi vill skall genomsyra Sverige. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism.

   

  Den för oss viktigaste frågan i kommunalvalet 2018 stavas Attraktivitet. Vindelns kommun skall vara en attraktiv kommun!

   

  Attraktiv att växa upp i     – Vi satsar på barn och unga. Kommunen skall stötta föreningsliv och fritidsgården.

  Attraktiv att bo i                – Alla onödiga hinder som motverkar bostadsbyggande i kommunen måste undanröjas, även i strandnära lägen.

  Attraktiv att jobba i          – Vindelns kommun måste ha ett gott företagsklimat, ha välfungerande kommunikationer samt vara en föredömlig arbetsgivare.

  Attraktiv att åldras i          – Vi står upp för valfrihet i äldreomsorgen och för ett värdigt åldrande.

  Styrelsen i Vindeln

  Ordförande:
  Ida Israelsson
  ida.israelsson@kristdemokraterna.se

  Sekreterare:
  Lennart Granström

  Kassör:
  Christer Jonsson

  Ledamöter
  Andreas Nehlin
  Nicholas Nordlander
  Jakob Öhman
  Daniel Jaede
  Birgit Jonsson

  Valmaterial:

  Vindelns Valtidning

  Regionkandidat:

  Hans-Inge Smetana

  Riksdagskandidat:
  Valsedlar

  Andreas Nehlin
  Ida Israelsson
  Christer Jonsson

  Dataskyddsombud: Jan Kollberg

  jan.kollberg@kristdemokraterna.se

  070 328 61 09