Referat höststämma Kristdemokraterna Västernorrland 19 november 2013

Foto på Desiree Petrus

Désirée Pethrus riksdagsledamot.

Kristdemokraterna Västernorrland samlades till höststämma på Vivansborg i Timrå den 16:e november. Elever från kulturskolan i Timrå inledde stämman med trestämd tvärflöjtsmusik. Désirée Pethrus, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson talade om aktuell EU-politik samt den utsatthet som många kristna befinner sig i nu i spåren av den arabiska våren.

Vid stämman beslutade ombuden om riksdagslista samt landstingslistor för Västernorrland. Riksdagslistans toppas av Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund och som nummer två valdes Karin Högberg från Härnösand.

Sverker Ågren, Härnösand, och Soledad Henriquez, Örnsköldsvik, beslutades vara de två översta namnen på landstingslistan för Ångermanland. För Medelpad valdes Mona Hammarstedt, Fränsta, till första namn och Roger Boork, Bergeforsen, till andra namn.

Stämman avslutades med att riksdagskandidaten Karin Högberg talade om varför hon för några år sedan valde att bli Kristdemokrat. Nu ställer hon in siktet på riksdagen och ett starkt valresultat för Kristdemokraterna i supervalåret 2014.

 


Listorna till riksdag och landsting valet 2014 klara

 

Vid Kristdemokraterna Västernorrlands höststämma lördag den 16:e november fastställdes länets riksdagslista samt två landstingslistor (Medelpad och Ångermanland).

Nomineringskommitténs förslag till riksdagslista fick flera motförslag, och efter sluten omröstning stod det sedan klart vilka som ska vara länets toppkandidater.

Landstingslistorna kompletterades av stämman med några enstaka personer.

Karin Högberg håller i en mikrofon

Karin Högberg vald till andranamn till riksdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksdagslista Kristdemokraterna Västernorrland:

  1. Göran Hägglund, 55 år, Jönköping
  2. Karin Högberg, 60 år, Härnösand
  3. Liza-Maria Norlin, 33 år, Sundsvall
  4. Soledad Henriquez, 29 år Örnsköldsvik

Landstingslista Ångermanland för Kristdemokraterna Västernorrland:

Sverker Ågren och Soledad Henriquez toppar Ångermanlands listan.

Sverker Ågren och Soledad Henriquez toppar Ångermanlands listan.

  1. Sverker Ågren, 60 år, Härnösand
  2. Soledad Henriquez, 29 år, Örnsköldsvik

Landstingslista Medelpad för Kristdemokraterna Västernorrland:

Roger och Mona

Roger Boork och Mona Hammarstedt

  1. Mona Hammarstedt, 64 år, Fränsta
  2. Roger Boork, 40 år, Bergeforsen

 

 

 

 

 

För att ta del av listorna som helhet kontakta Britt-Mari Brynielsson.

Kontakt:

Britt-Mari Brynielsson, Ordförande Kristdemokraterna Västernorrland

Mobil: 070-539 10 70

 

E-post: britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se

 


Sociala företag ovärderligt för samhället och individen

Tisdag den 22 oktober besöktes Kramfors av Regionala nämndens ordförande, Sverker Ågren, Kristdemokraterna.

– Det offentliga är inte bäst lämpat för att genomföra allt, den ideella sektorn och sociala företag är en verklig samhällsresurs, säger Sverker Ågren (KD)

– I Kramfors kommun följer jag med intresse det framgångsrika arbetet som det sociala företaget Eko-Teck genomför. De är också en del av EU-projektet SPRING som vill skapa långsiktighet och hållbarhet hos sociala företag. Jag är intresserad att höra mer vad detta projekt betyder för Eko-teck, säger Sverker Ågren (KD)

– Förmågan att skapa aktiva samarbeten mellan det offentliga och idéburen verksamhet kan bli avgörande för länets framtid!, anser Sverker Ågren (KD).

Länk: www.ekoteck.se