Kvinnofrukost Lördag 11 april kl. 9:30-11:30

 Plats: ”Randiga huset” Östra långgatan 23, Sundsvall

 

Mia Berg, journalist berättar om verksamheten på ”Randiga huset”

(ett hus för barn och familjer i sorg)

Vi äter frukost tillsammans och får chans att ställa frågor. (frivillig avgift)
Ta gärna med dig en vän!

Välkomna!

Arr:

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Box 2373, 103 18  Stockholm, Besöksadress: Munkbron 1, Telefon: 08-723 25 60,
E-post: kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Hemsida: www.kd-k.se