• Vad säger KD om ett stornorrland?

    Så här säger Kristdemokraternas gruppledare i landstinget Mona Hammarstedt och Distriktsordförande Britt-Mari Brynielsson om regionfrågan:

    Vad har vi i länet sagt om regionfrågan? – Vi ska avvakta och se hur kartan ritats. Nu är den presenterad så nu börjar fördjupade diskussioner.

    – Planen är att den regionala utvecklingen och utvecklingsansvaret i växande utsträckning ska anförtros politiska och direktvalda organ. Det sägs i underlagen att det stärker den regionala...