• Patientsäkerheten är hotad!

    Uttalande från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte

    Socialdemokraterna och Miljöpartiet klubbade igenom att BB och kvinnosjukvården i Sollefteå ska läggas ned. Vi Kristdemokrater röstade nej till detta och lyfte samtidigt frågan om hur man ska lösa det ökade antalet besök på Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus.

    I Örnsköldsvik kommer det behövas ett patienthotell och i Sundsvall, där det redan finns ett, kommer vi behöva fler platser i och med beslutet om att lägg...