• Gör barnkonventionen till lag – Uttalande KD höststämma 17 nov –

  Uttalande Kristdemokraterna Västernorrland
  Sundsvall 2012-11-17

  I samband med Kristdemokraterna i Västernorrlands höststämma i Sundsvall den 17:e november gjordes följande uttalande från stämman:

  Det är en framgång för Kristdemokraterna att regeringen nu ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. För oss är det viktigt att hitta sätt som stärker barns rättigheter i samhället, vi hoppas att utredningen ska visa om lagstiftning är ett effektivt verktyg.

  Kristdemokraterna har länge arbetat för att regeringen ska tillsätta en utredning som granskar om ett införande av Barnkonventionen skulle stärka barns rättigheter. I Västernorrland gläds vi tillsammans med Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) att vi nu ser resultat av hårt arbete.

  I Västernorrland och i länets kommuner fortsätter vi Kristdemokrater att aktivt arbeta för att öka barns rättigheter och ge barnen större inflytande. Barnkonventionen är ett viktigt verktyg redan idag, men ser fram emot att få den än bättre belyst i och med utredningen.

  Kristdemokraterna i Västernorrland vill:
  att varje kommun i länet ska kartlägga och fastställa max antal barn per förskoleavdelning för att säkerställa en god kvalité inom barnomsorgen.
  gå längre än Sveriges kommuner och landstings (SKL) vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin. Barn och ungdomar ska få en uppföljning inom 30 dagar från det att bedömningen har ägt rum.
  se barnbokslut i länets samtliga kommuner. Kristdemokraterna i Härnösand har aktivt arbetat för detta vilket gör att detta idag finns i Härnösands kommun.

  Kontaktinformation
  Britt-Mari Brynielsson, ordförande Kristdemokraterna Västernorrland
  Mobil: 070-5391070

  Mvh,
  Liza-Maria Norlin

  Politisk sekreterare (KD)
  Sundsvalls kommun
  Landstinget Västernorrland
  070-3941613