Valresultat 2014 Landstingsfullmäktige

Slutgiltiga valresultatet för valet till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län 2014.

Parti Röster Mandatfördelning
Antal % +- % Antal +-
Socialdemokraterna 75 976 47,96 +7,58 38 +6
Moderaterna 22 684 14,32 -7,32 11 -7
Centerpartiet 12 063 7,61 +0,46 6 0
Sverigedemokraterna 11 855 7,48 +4,53 6 +6
Vänsterpartiet 10 941 6,91 +1,26 6 +1
Folkpartiet Liberalerna 7 018 4,43 -1,03 4 0
Miljöpartiet de Gröna 6 912 4,36 -0,02 3 0
Kristdemokraterna 6 850 4,32 +0,62 3 0
Västrainitiativet 2 969 1,87 +1,87 0 0
SPI Välfärden 441 0,28 -0,58 0 0
Rättvisepartiet Socialisterna 87 0,05 -0,06 0 0
Sjukvårdspartiet – Västernorrland 0 0,00 -7,48 0 -6
Röster på partier som inte beställde valsedlar 398 0,25 +0,02 0 0
Antal giltiga röster 158 428 100,00 77
Blanka ogiltiga röster 2 848 1,77 -0,07
Övriga ogiltiga röster 83 0,05 -0,01
Totalt antal som röstade 161 359 83,27 +7,58
Totalt antal röstberättigade 193 777