Även Västmanländska kvinnor flyttas runt för att föda barn

– När jag förra veckan under en dag besökte förlossningen fick jag klart för mig att det vi läst om förlossningsvården i Uppsala och Stockholm även gäller i Västmanland. Dvs att stängda vårdplatser på neonatalen gör att födande kvinnor skickas runt till andra sjukhus. Nu vill jag veta hur vanligt förekommande det här är i Västmanland. Därför ställer jag frågor i en interpellation till ansvarig politiker, som ska besvaras vid nästa fullmäktige, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

När inte alla vårdplatser på neonatalavdelningen på barnkliniken i Västerås är öppna, får födande Västmanländska kvinnor skickas till andra sjukhus i sjukvårdsregionen, t ex Falun, Örebro, Eskilstuna eller Gävle.

Det gäller de förlossningar då man i förväg vet att barnet är i behov av särskild vård. Förlossningen behöver ske på samma sjukhus som barnet sedan ska vårdas. Det här är förlossningar som egentligen skulle kunnat ske i Västerås.

En anledning till att platser hålls stängda på neonatalavdelningen i Västerås, som hör till barnkliniken, skulle kunna vara brist på barnsjuksköterskor. En fråga där Kristdemokraterna i många år efterfrågat och föreslagit åtgärder.

– Det är i hela Sverige brist på såväl barnsjuksköterskor som undersköterskor med tillräcklig erfarenhet för att arbeta inom neonatalvården, men vi har goda möjligheter att lokalt göra något åt det. Tyvärr har barnsjukvården låg prioritet hos nuvarande politisk majoritet. Den viktigaste åtgärden är mer stabila utbildningsvillkor för barnsjuksköterskorna, men inte ens det har de rödgröna lyckats införa under de sju år de suttit vid makten, avslutar Malin Gabrielsson.

Elvägen – hett ämne

Det började som en idé hos Malin Gabrielsson efter ett partibesök i Gävle – med information om elvägen utanför Sandviken. Idén kopplades ihop med besked om att E 18 äntligen ska byggas om vid Köping samt ett statligt beslut om att elvägen ska utvecklas i Sverige.

Idén ledde sedan till ett förslag till Kristdemokraternas riksting, om att göra förberedande arbete för en elväg, då motorvägen vid Köping ändå byggs. För att på så vis samtidigt utveckla vägens funktionalitet och skapa ett hållbart transportsystem för framtiden.

Förslaget är undertecknat av Malin Gabrielsson och Mats Westerlund, Västmanland, Larry Söder, Halland, Lars-Axel Nordell, Örebro. Förslaget behandlas på Kristdemokraternas riksting i Uppsala i oktober.

– Under våren när jag på olika sätt presenterat våra tankar på att förbereda E 18 för att bli elväg har jag konstaterat att det finns ett väldigt mycket större intresse än jag först kunde ana, säger Malin Gabrielsson, regionråd i opposition. Helt uppenbart är det så att många väntar på vad nästa steg blir inom utvecklingen av elvägen.

Västmanland är starkt förknippat med export och har världsledande kompetens inom energi, automation och fordonsindustri. Grannlänet Örebro å sin sida profilerar sig inom logistik. E 18 är en viktig länk mellan dessa två tillväxtområden.

– Nyligen tecknades ett avtal mellan Sverige och Tyskland att gemensamt utveckla elvägen. Nu gäller det att vi från Västmanland, men även Örebro, sticker ut hakan och visar att vi vill vara med och utveckla Europas och världens framtida transportsystem. Ska Sverige göra en satsning på elvägen finns ingen mer lämplig plats och tid, avslutar Malin Gabrielsson.

Lars Adaktusson besökte syrianerna och Hallstahammar

Under måndagen 28 maj besökte EU-parlamentariker Lars Adaktusson Västmanland.

Besöket inleddes på jobbcentrum i Hallstahammar, tillsammans med Tommy Emterby. På jobbcentrum har de mycket goda resultat för att få de personer som står allra längst från arbetsmarknaden att hitta ett jobb.

På kvällen hölls en träff i det syrianska kulturcentret i Västerås. Lars Adaktusson berättade om sitt arbete för att uppmärksamma och lägga konkreta förslag när det gäller förföljelsen av kristna. Han berättade också om vad han hört och sett på sina resor i mellanöstern. Därefter lämnades stort utrymme för frågor.

Den tacksamhet och värme som visades från syrianerna var högst närvarande, liksom frustrationen över hur läget i världen ser ut.

Citat från kvällen:

”Tack för att du är här och berättar om en tragedi som händer idag. Inte för 100 år sen.” ”Tack för allt du gör för oss.”

Ny politisk sekreterare på regionen

 

Den här veckan börjar Gunilla Kuul Jonsson, Västerås, hos Kristdemokraterna, Region Västmanland som politisk sekreterare.

Gunilla om nya jobbet:

– Jag ser verkligen fram emot att få lära mig en ny bransch. Jag kommer kunna bidra med struktur och drivkraft för alla förslag som är på väg fram. Det känns roligt att få vara med och utveckla Kristdemokraternas politik i Västmanland inte minst inom mina hjärtefrågor som rör barn och familj.

 

Oacceptabla köer till BUP

Vid dagens regionstyrelse har Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition, begärt en redovisning av åtgärder för att komma till rätta med de långa väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin – BUP.

– Det är helt oacceptabelt att så många som hälften av barnen inte får vare sig fördjupad utredning eller behandling inom rimlig tid. Nu vill jag veta vad som krävs för att få ordning på situationen, säger Malin Gabrielsson.

– Jag vill också veta hur teambaserade utredningar, där fler professioner ingår, ska kunna erbjudas trots stora svårigheter med rekrytering.

I månadsrapporten mars 2017 för Region Västmanland framgår att andelen patienter som påbörjat sin behandling/ fördjupad utredning inom 30 dagar var 53 procent.

– Om Region Västmanland inte kan erbjuda barnen vård så måste det lösas på annat sätt. Det här handlar om barn där läget kan vara akut, säger Malin Gabrielsson.

Även Västmanlands psykiatri borde införa självinskrivning

På flera platser i landet tillämpas självinskrivning inom psykiatrin. Erfarenheterna är goda och ibland har det till och med talats om succé. Nu har Kristdemokraterna föreslagit att det ska införas i Västmanland.

Det går till så att vården skriver ett kontrakt med patienten. I kontraktet regleras t ex hur patienten ska hantera medicinintag eller ta del i samtal och andra aktiviteter.

 

– Vi har under en längre tid hört önskemål om detta från både patienter och anhöriga. Det är dags att agera, säger Ingvar Nordén som skrivit motionen.

Amanda Agestav ny ordförande i Västmanland

Vid lördagens partidistriktsårsmöte för Västmanland valdes en ny ordförande, Amanda Agestav, Västerås.

Årsmötet hölls i Kungsör och gästades av tf partiledare Jacob Forssmed.

-Jag är tacksam och stolt för förtroendet att få leda Kristdemokraterna i Västmanland, säger Amanda Agestav.

-Politik är ett lagarbete och nu fortsätter vi arbetet för att vara ett relevant alternativ för väljarna i Västmanland 2018. Valet kommer att handla om viktiga värden såsom synen på familjen och företagande. Det finns en stark framtidstro och framtidsanda i Västmanland och vi vill som parti bidra till att den utvecklas.

Politisk sekreterare 50 %, Region Västmanland


Kristdemokraterna söker en politisk sekreterare med erfarenhet av kommunikation och med ett stort samhällsengagemang – är det du?

Arbetet innebär att stödja Kristdemokraternas regionråd samt partiets förtroendevalda i deras arbete, t ex utarbeta förslag till debattartiklar och motioner. Praktisk administration som kallelser och bokningar. Ansvara för presskontakter, massmedie- och omvärldsbevakning. Uppdatering av hemsida och sociala medier.

Som person är du ordningsam och har en högt utvecklad service- och samarbetsförmåga. Du har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift och gärna med erfarenhet från en politiskt styrd organisation. För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och målinriktat. Arbetet kräver också förmåga att agera snabbt. Att du delar de kristdemokratiska värderingarna tar vi för givet.

Regionens ansvarområde innefattar sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.

Tjänsten omfattar 50 procent med tillträde 1 maj 2017, eller enligt överenskommelse, och varar fram till 14 oktober 2018. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetstider enligt överenskommelse, dock fördelat på minst 4 dagar/ vecka. Arbetet innefattar ibland kvällar och helger. Arbetsplats är Regionhuset i Västerås, men resor i hela länet förekommer. Tjänst som politisk sekreterare ger rätt till tjänstledighet.

Välkommen med din ansökan senast 19 mars. Den ska innehålla CV, personligt brev och gärna exempel på texter du skrivit, t ex pressmeddelande eller artikel.

Frågor och ansökan (senast 19 mars) till
Malin Gabrielsson, Regionråd och gruppledare, Region Västmanland
0721-530615
malin.gabrielsson@kristdemokraterna.se

Frågor även till
Börje Hultin, ordf, Kristdemokraterna Västmanland
borje.hultin@kristdemokraterna.se
070-5689555

Säkra kompetensen på Barnkliniken

För två år sedan – i februari 2015 – ställde Malin Gabrielsson (KD), Regionråd i opposition, en interpellation om personalsituationen på Barnkliniken.

I svaret från de rödgröna medgavs att personalsituationen var ansträngd, att det krävs en särskild kompetens för att vårda sjuka barn samt att personalsituationen skulle komma att stabiliseras med hjälp av en ny personal- och arbetsgivarepolitik för 2015-2017.

Interpellationen ställdes efter att sjuksköterskor på Barnkliniken larmat om en ohållbar personalsituation. Sedan dess har läget försämrats ytterligare.

-Jag är oroad och bekymrad, men kanske inte särskilt förvånad över att barnens frågor har så låg prioritet hos de rödgröna, säger Malin Gabrielsson. Det kommer krävas ett antal initiativ för att få till en förändring, inte minst utifrån att läget är svårt på fler ställen än i Västerås.

– Nu vill jag veta vad de rödgröna tänker göra för att säkra sjuksköterskekompetensen på Barnkliniken så att barn kan få sin vård på sjukhuset i Västerås och inte behöva åka någon annanstans.

Öppna vårdens e-tjänster för tonårsföräldrarna

a

Malin Gabrielsson har till nästa Landstingsfullmäktige, 23 nov, frågat de rödgröna om de vill öppna vårdens e-tjänster för tonårsföräldrarna.

– För föräldrar till barn med ett stort vårdbehov försvårar det vardagen avsevärt att helt plötsligt från barnet fyller 13 – inte längre kunna boka om läkartid eller förnya recept via Internet, säger Malin Gabrielsson. Jag vill veta om de rödgröna vill arbeta för en förändring av de nationella reglerna.

Landstingsstyrelsen har nyligen fattat beslut om nya regler för Journalen (på nätet). Journalen är en av e-tjänsterna tillsammans med de övriga e-tjänsterna på 1177.se. Därför är det samma regler för e-tjänsterna som för Journalen vad gäller ungdomar, dvs mellan åldern 13-18 år kan inte tjänsterna på Internet användas, vare sig av ungdomarna eller föräldrarna.