TACK! TILLSAMMANS GJORDE VI DET OVÄNTADE!

Nu sprider vi Kristdemokratin i Sverige

  • Människan före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på sverige

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

View on Facebook

Mat❤️kultur = sant

Elisabeth Wäneskog (KD) sonderar intresset för ett kombinerat arrangemang i länet med mat och kultur och fick positivt gensvar.

Självklart ska initiativet komma från näringsliv och civilsamhälle - men även politiker kan bidra med inspiration och idéer.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

NU INFÖRS PATIENTLOTSAR EFTER M&KD-FÖRSLAG

Under gårdagens regionfullmäktige bifölls en motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att införa patientlotsar. Detta trots att de styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade avslag.

- Det känns mycket bra att fullmäktige biföll vår motion. Beslutet innebär att patienter som har svårt att hitta rätt i vården nu ska få en person som kan samordna vårdkontakter, stötta patienten och ge råd. Erfarenheterna från andra regioner är goda avseende kostnadseffektivitet och patientnöjdhet, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

- Det handlar både om äldre multisjuka men också andra patientgrupper som upplever att de bollas mellan olika instanser och inte har möjlighet att själv veta var de ska vända sig i olika situationer. Ett fullmäktigebeslut ska följas och vi ser fram emot att de styrande partierna ser till att detta genomförs, säger Malin Gabrielsson (KD).
... See MoreSee Less

View on Facebook

S-styret går med på att det ska beslutas om vad som är rimlig arbetsbörda för Region Västmanlands chefer 💪💪💪

Vid dagens fullmäktigedebatt påpekade KD återigen det orimliga i att så många medarbetare har en chef med orimlig arbetsbörda. Chefen är mycket viktig för arbetsmiljön på arbetsplatserna.

KD har tidigare krävt beslut om detta. Då var intresset svalt från s-styret.

I samband med debatten om årsredovisningen meddelade S att beslut ska tas om rimligt antal medarbetare/ chef.

Nu har 8 % av cheferna 60-110 medarbetare. De flesta av dessa chefer finns inom Västmanlands sjukhus. Det är långt över rimlig arbetsbörda för att hinna med sina medarbetare.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Styret tror på idé från KD - om matrunda i länet

I samband med påsk pågår många arrangemang runt om i landet på temat ”kulturrunda” eller ”konst på väg”. Generellt handlar det om att konstnärer, professionella som amatörer, visar upp och säljer sin konst under några dagar. En gemensam karta inom ett avgränsat område finns och samma öppettider.

Nyligen har beslutats om en livsmedelsstrategi för Västmanland där två av målen handlar om att öka den lokala produktionen av mat i Västmanland och att mat ska bli en anledning till att resa till och inom Västmanland.

- Vi tror att ett arrangemang där man blandar konst och lokalproducerad mat skulle kunna bidra till att öka intresset för mat i Västmanland, säger Elisabeth Wäneskog som lämnat in en interpellation till ansvarigt regionråd inför Fullmäktige imorgon 16 april.

- Vi ställer bla frågan hur Region Västmanland skulle kunna bidra till att ett sådant arrangemang blir av, då vi anser att det skulle hjälpa till att höja intresset för länet och möjliggöra för amatörer och små producenter att nå en större publik.
... See MoreSee Less

View on Facebook

DEBATT OCH BESLUT I TISDAGENS FULLMÄKTIGE - KOMMER FULLMÄKTIGE KÖRA ÖVER STYRET

Det ska byggas tre nya sjukvårdsbyggnader i Västmanland som kraftigt kommer öka kostnaderna för sjukvården. KD vill att så mycket pengar som möjligt ska gå till energisnåla byggnader för god sjukvård.

Då gäller det att snåla in på annat och att använda den expertis som finns på energiområdet i Västmanland. Vi är ju bäst i världen på energi!

Vi var emot bygget av solcellspark i Köping och vi är emot nya energianläggningar innan det finns bevis för att det är bättre för miljön än att använda fjärrvärmen - som skattebetalarna investerat massor med pengar i.

Därför har vi föreslagit att:

- Region Västmanland inför planering och uppförande nya sjukhusbyggnader ska inleda ett strukturerat samarbete med olika aktörer i berörda branscher - så nya lösningar kan användas i våra byggnader.

- Region Västmanland analyserar värdet av egenproducerad energi i förhållande till köpt fjärrvärme från befintliga leverantörer - i Gävle kommun har det nämligen visat sig att det är dyrare för miljön att producera eget.

Efter alla påtryckningar har s-styret backat från bergvärme både i Sala och Västerås.

Självklart borde en ordentlig analys göras gällande energislag och självklart borde fler innovationer tas till vara!

S-styret tycker det funkar bra som det är, men fullmäktige kanske tycker nåt annat.
... See MoreSee Less

View on Facebook

‼️Oacceptabelt med så många utmattade mammor - och att det samtidigt saknas kompetens i Västmanländska sjukvården om behandling och rehabilitering ‼️

I onsdags arrangerade KD en kväll i syfte att lyfta på locket och börja prata om att alldeles för många mammor blir utmattade och sjukskrivna. Alla kan drabbas av utmattning, men mammor är särskilt utsatta.

Två mammor delade med sig av sina erfarenheter och vi fick höra hur Funktionsrätt Västmanland och Vårdförbundet ser på situationen. Kvinnor som arbetar i offentlig sektor är särskilt drabbade, till exempel sjuksköterskor.

Tack vare arrangemanget fick en av mammorna, Cissi, berätta sin berättelse för VLT i en stor artikel.

Från KD tar vi denna fråga på stort allvar och fler aktiviteter för att lyfta frågan till de beslutande borden är på gång.

Redan på tisdag ställer vi de styrande till svars för varför det saknas specialistkunskaper inom utmattning i Västmanland och om de avser genomföra några förändringar.

Detta är Redan på gång från KD Västmanland:

👉 frågor till s-styret om bristande vård i Västmanland för de som drabbas av utmattning

👉 flera förslag till KD nationellt om vad vi bör göra för att stärka upp vår politik när det gäller utmattning

👉 krävt beslut om riktvärde om antal medarbetare per chef inom Region Västmanland. Chefer i sjukvården kan ha 100 medarbetare. Då är det omöjligt att göra ett gott arbete.

Hjälp till att skapa opinion i dessa frågor!

Tillsammans kan och ska vi göra skillnad 💕
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

NY TOPPSIFFRA FÖR KD I SIFO 12,2% 💙!
Unik uppgång - idag kom en ny högsta notering för KD i SIFO: 12,2 %!

- Det har skett en dubbeldubblering av KD. Första vågen var när man i valrörelsen gick från 3 procent till 6 på en månad. Sedan gör man en ny dubblering från 6 till 12. Det är unikt, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Vi behöver bli många fler för att få till ett helt nödvändigt maktskifte!
Gå med i KD du också! Sveriges snabbast växande parti! —> KD.nu/blimedlem

Länk: www.svd.se/svd-sifo-kd-rusar--gapet-till-m-bara-38-procentenheter
... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu är det bara 50 dagar kvar till EU-valet! Vill du vara med och kampanja? Bli medlem idag!

Vi tycker att EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar, och hålla sig borta från sådant som bättre sköts på nationell nivå. EU ska vara lagom.

Amanda Agestav är Västmanlands kandidat, plats 20 på vallistan för KD.

Den 26:e maj har du möjlighet att göra din röst hörd, för vilket typ av EU-samarbete du vill ha.

Vill du vara med och arbeta för ett lagom EU tillsammans med oss? Bli medlem här: kd.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

Med 11,7 % får KD sin högsta notering i Demoskop på 18 år!

Sedan februari har KD ökat med nästan 5 procentenheter. Vi ökar mer än något annat parti. Att KD växer bekräftas i undersökning efter undersökning.

Nu laddar vi inför EU-val - gå med i KD Du också!
KD.nu/blimedlem

Undersökningen och artikeln finner du här:
www.expressen.se/nyheter/efter-sd-oppnandet-kd-stora-vinnaren-i-opinionen/
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: