Vi tar pulsen på toppkandidaterna till regionen

Kristdemokraterna har fastställt sina listor till riksdags- och regionvalen i Västmanland.

I regionvalet har Kristdemokraterna två listor, en i den Östra valkretsen (Västerås och Sala) och en i den Västra (Hallstahammar, Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg). Regionrådet Malin Gabrielsson, Västerås, toppar båda listorna. Micael Larsson, Västerås, och Johanna Ridderström, Hallstahammar, är listtvåor i respektive valkrets.

Malin Gabrielsson, 47, tog över gruppledarskapet i samband med förra valet och har under mandatperioden framför allt varit aktiv i frågor som rör barns hälsa och vård, de ökande vårdköerna, samt behovet av att bredda Västmanlands näringsliv.

Efter en mandatperiod som gruppledare känner jag mig varm i kläderna och är redo för att växla upp ytterligare. Kristdemokratin behövs i Västmanland mer än någonsin. Det ämnar jag visa, säger Malin Gabrielsson i en kommentar.

Micael Larsson, 48, är egenföretagare och sitter för närvarande som ledamot i Kristdemokraternas partiavdelningsstyrelse i Västerås.

Det är jätteroligt att få förtroendet som andranamn i regionvalet. En trygg sjukvård för alla länsinvånare och ett välmående näringsliv är viktiga frågor för mig, säger Micael Larsson.

Johanna Ridderström, 20, är ordförande för KDU Västmanland och arbetar som lärare. Hon finns även med på plats 5 på partiets riksdagslista.

KDU har en historia av att kämpa hårt i valrörelser och som KDU-ordförande tänker jag göra just det. Vi är ungdomarnas röst och tänker ta striden för ett tryggare Västmanland. I regionen vill jag arbeta med frågor som rör ungdomars psykiska ohälsa och utsatta barn. Andra hjärtefrågor för mig är hårdare straff, fler poliser och nej till kvotering, säger Johanna Ridderström.

Malin Gabrielsson, Micael Larsson och Johanna Ridderström (Foto: Simon Berneblad).

Adaktusson toppar riksdagslistan

Kristdemokraterna har fastställt sina listor till riksdags- och regionvalen i Västmanland.

Riksdagslistan toppas av Lars Adaktusson, Stockholm. Samuel Stengård, Västerås, är tvåa på listan.

Lars Adaktusson, 62, är europaparlamentariker och partiets andre vice ordförande. Lars har under mandatperioden varit en röst för förföljda kristna och kommer främst fokusera på trygghetsfrågorna under valrörelsen:

Jag är glad för att ha fått förtroendet att toppa listan och kommer arbeta hårt för att Kristdemokraterna återtar sitt riksdagsmandat i Västmanland, säger Lars Adaktusson i en kommentar.

Samuel Stengård, 46, är ordförande för Kristdemokraterna Västerås och arbetar som pastor i Citykyrkan.

Jag känner stor glädje och ödmjukhet över det förtroende i både provvalet och vid nomineringsmötet som jag fått inför placeringen på Kristdemokraternas riksdagslista i Västmanland. Att få företräda ett parti som med en tydlighet står upp för äldres rätt med skarpa förslag på avvecklande av den så kallade pensionsskatten som direkt ger en mer rättvis ekonomisk fördelning för pensionärer i vårt land. Vi står för en ökad trygghet med ökade resurser till polis och försvar, en nödvändighet som inte nog kan betonas. Att stå upp och med kraft verka för en fortsatt tydlig mångfald och valfrihet inom skola vård och omsorg är central och viktigt, det är du som bäst vet din situation och du ska ha fortsatt möjlighet att få kunna påverka din livsvardag det ska inte staten göra åt dig.

Kristdemokratins grundläggande värderingar om ansvar, trygghet och frihet är värderingar som jag med stolthet kan stå upp för och jag ser med förväntan fram mot årets stundande valrörelse, avslutar Samuel Stengård.

Lars Adaktusson (Foto: Pressbild) och Samuel Stengård (Foto: Citykyrkan).

Rädda LSS!

Igår samlades människor över hela Sverige för att protestera mot regeringens nedmontering av den personliga assistansen. I Västerås talade Jesper Songer, som är ledamot i Nämnden för personer med funktionsnedsättning. Han talade om att stödet till dem i allra störst behov är en fråga om medmänsklighet. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att spara in på samhällets mest utsatta så som regeringen nu gör.

Så många personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga lämnas i förtvivlan när de nekas assistans eller när assistansen dras in. Berättelserna om barn och vuxna som nu drabbas tar aldrig slut, och krisen kommer att fortsätta så länge lagen inte ändras. Vi kristdemokrater kräver att regeringen påbörjar arbetet med en lagförändring så att LSS-krisen får ett slut. #räddaLSS #välfärdslöftet

60-plusmässan

22-23 november kom 60-plusmässan till Västerås. Kristdemokraterna fanns givetvis på plats för att berätta om vår politik. Vi vill avskaffa pensionärsskatten, höja bostadstillägget och införa en äldreboendegaranti från 85 år.

Tack till alla medverkande!

#välfärdslöftet

Manifestation till stöd för polisfamiljen

Natten till lördag besköts en polismans hus i bostadsområdet Hagaberg i Västerås. Idag anordnades en manifestation till stöd för den drabbade familjen.
För Kristdemokraterna var det viktigt att finnas på plats och uttrycka vår sympati.

”Jag blev bestört, ledsen och arg när jag fick höra talas om detta fruktansvärda angrepp. Detta är inte bara ett fruktansvärt attentat mot en familj utan också mot vårt demokratiska samhälle”, säger Amanda Agestav (KD), kommunalråd i Västerås stad tillika distriktsordförande för Kristdemokraterna i Västmanlands län.

Se bilder från manifestationen på den här länken.

Framgångsrikt Västmanland på väg mot Uppsala

Den 20-22 oktober håller Kristdemokraterna riksting i Uppsala. Från Västmanland far en fjorton man stark delegation. Delegationen leds av Jesper Songer, 30, till vardags kommunpolitiker i Västerås.

”Det ska bli kul. Jag är stolt att leda en delegation med många engagerade KD-företrädare”, säger Songer.

En annan som kan känna sig stolt är Malin Gabrielsson, regionråd i opposition. Partistyrelsen har nämligen beslutat sig för att bifalla hennes motion om behovet av ändrat innehåll i barnsköterskeutbildningen.

”I takt med att vi räddar allt fler barn vid tidig födsel och från svåra sjukdomar ökar behovet av vård av sjuka barn och därmed behovet av kompetent och erfaren personal på området. Idag är det svårt att hitta specialistutbildade barnsjuksköterskor.”

En möjlig lösning på problemet är att införa en särskild påbyggnadsutbildning för vård av sjuka barn eller göra vissa kurser valbara inom nuvarande utbildning.

”Det är bra att Kristdemokraterna tar frågan på allvar. Nu får vi hoppas att rikstinget delar partistyrelsens bedömning”, avslutar Gabrielsson.

En annan som har motionerat är distriktsordförande Amanda Agestav. Hon tycker att det behövs en strategi för att motverka hederskultur och hedersrelaterad brottslighet. För henne är det en viktig principfråga.

”Vi får inte äventyra den jämställdhet som byggts upp i vårt land under många år genom att anpassa oss till unkna värderingar om att kvinnor ska styras av män. Vi ska stå upp för kvinnors frihet och rätt att delta på samma villkor.”

Kristdemokraterna i Västmanland kommer lobba hårt för att motionen blir bifallen.

Interpellation om barns väntetider för utredning angående dyslexi

 

5-8 % av befolkningen har funktionsnedsättningen dyslexi. Att ha tillgång till det skrivna språket har avgörande betydelse för hur barnet klarar skolans mål.

Region Västmanland har ansvaret för länets utveckling. Att fler barn klarar grundskolan är ett prioriterat område.

I en interpellation till regionfullmäktige från Kristdemokraterna efterfrågas en översikt i länet om barns väntetider och tillgång till utredning för dyslexi hos logoped. I Västmanland  är det skolan och därmed länets kommuner som ansvarar för utredningarna.

Dyslexifrågan har jag drivit i många år. Jag är tacksam att ha fått till att  vuxna personer nu har rätt till utredning i Västmanland. Det är dags att trycka på för förändring för barnen, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

Malin Gabrielsson ställer följande frågor till ansvarigt regionråd till kommande fullmäktige: Är majoriteten beredd att ta initiativ till en diskussion med länets kommuner om en länsövergripande översikt gällande tillgång till utredning för barn med frågeställningen dyslexi? Varför/ varför inte? Hur vanligt är det att västmanländska barn nyttjar valfrihetsvård inom området dyslexi?

Idag är det internationella dyslexidagen. Självklart passar det särskilt bra att lyfta den här frågan då, avslutar Malin Gabrielsson.

Ombudsman sökes till Västmanland


Är du intresserad av kommunikation och kampanjer?

Kristdemokraterna i Västmanland söker dig som vill arbeta med oss som ombudsman inför valet 2018.

Din huvudsakliga sysselsättning blir att organisera och genomföra kampanjaktiviteter runt om i Västmanland. Arbetet innebär också kommunikationsplanering av det politiska program som vi går till val på.

Du utgår från vårt centralt belägna kansli i Västerås men kommer arbeta i hela länet. Körkort är inte krav men önskemål.

Arbetstid 75-100% enligt ök.
Tillträde så snart som möjligt enligt ök.
Lön enligt avtal

Frågor ställer du till vår distriktsordförande Amanda Agestav 073-8552582
Din ansökan skickar du senast 12/9 till
amanda@kristdemokraterna.se

Vi utgår från att du delar de grundläggande kristdemokratiska värderingarna.

Även Västmanländska kvinnor flyttas runt för att föda barn

– När jag förra veckan under en dag besökte förlossningen fick jag klart för mig att det vi läst om förlossningsvården i Uppsala och Stockholm även gäller i Västmanland. Dvs att stängda vårdplatser på neonatalen gör att födande kvinnor skickas runt till andra sjukhus. Nu vill jag veta hur vanligt förekommande det här är i Västmanland. Därför ställer jag frågor i en interpellation till ansvarig politiker, som ska besvaras vid nästa fullmäktige, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

När inte alla vårdplatser på neonatalavdelningen på barnkliniken i Västerås är öppna, får födande Västmanländska kvinnor skickas till andra sjukhus i sjukvårdsregionen, t ex Falun, Örebro, Eskilstuna eller Gävle.

Det gäller de förlossningar då man i förväg vet att barnet är i behov av särskild vård. Förlossningen behöver ske på samma sjukhus som barnet sedan ska vårdas. Det här är förlossningar som egentligen skulle kunnat ske i Västerås.

En anledning till att platser hålls stängda på neonatalavdelningen i Västerås, som hör till barnkliniken, skulle kunna vara brist på barnsjuksköterskor. En fråga där Kristdemokraterna i många år efterfrågat och föreslagit åtgärder.

– Det är i hela Sverige brist på såväl barnsjuksköterskor som undersköterskor med tillräcklig erfarenhet för att arbeta inom neonatalvården, men vi har goda möjligheter att lokalt göra något åt det. Tyvärr har barnsjukvården låg prioritet hos nuvarande politisk majoritet. Den viktigaste åtgärden är mer stabila utbildningsvillkor för barnsjuksköterskorna, men inte ens det har de rödgröna lyckats införa under de sju år de suttit vid makten, avslutar Malin Gabrielsson.

Elvägen – hett ämne

Det började som en idé hos Malin Gabrielsson efter ett partibesök i Gävle – med information om elvägen utanför Sandviken. Idén kopplades ihop med besked om att E 18 äntligen ska byggas om vid Köping samt ett statligt beslut om att elvägen ska utvecklas i Sverige.

Idén ledde sedan till ett förslag till Kristdemokraternas riksting, om att göra förberedande arbete för en elväg, då motorvägen vid Köping ändå byggs. För att på så vis samtidigt utveckla vägens funktionalitet och skapa ett hållbart transportsystem för framtiden.

Förslaget är undertecknat av Malin Gabrielsson och Mats Westerlund, Västmanland, Larry Söder, Halland, Lars-Axel Nordell, Örebro. Förslaget behandlas på Kristdemokraternas riksting i Uppsala i oktober.

– Under våren när jag på olika sätt presenterat våra tankar på att förbereda E 18 för att bli elväg har jag konstaterat att det finns ett väldigt mycket större intresse än jag först kunde ana, säger Malin Gabrielsson, regionråd i opposition. Helt uppenbart är det så att många väntar på vad nästa steg blir inom utvecklingen av elvägen.

Västmanland är starkt förknippat med export och har världsledande kompetens inom energi, automation och fordonsindustri. Grannlänet Örebro å sin sida profilerar sig inom logistik. E 18 är en viktig länk mellan dessa två tillväxtområden.

– Nyligen tecknades ett avtal mellan Sverige och Tyskland att gemensamt utveckla elvägen. Nu gäller det att vi från Västmanland, men även Örebro, sticker ut hakan och visar att vi vill vara med och utveckla Europas och världens framtida transportsystem. Ska Sverige göra en satsning på elvägen finns ingen mer lämplig plats och tid, avslutar Malin Gabrielsson.