TACK! TILLSAMMANS GJORDE VI DET OVÄNTADE!

Nu sprider vi Kristdemokratin i Sverige

  • Människan före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på sverige

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

EBBA STÖRST FÖRTROENDE BLAND PARTILEDARNA!

Bli medlem du med!
kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/

www.expressen.se/nyheter/sabuni-rasar-i-fortroende-busch-thor-petar-lofven/
... See MoreSee Less

View on Facebook

‼️Försämrad ekonomi inom regionen ställer krav på nya arbetssätt - KD föreslår utvecklingscenter inom ortopedi och rehabilitering i Köping

Sjukvården i Västmanland går med stort ekonomiskt underskott. Samtidigt kommer befolkningens struktur förändras med fler barn och äldre, vilket kommer öka trycket ytterligare på sjukvården. För att klara ekonomi och tillgänglighet krävs nya arbetssätt – och att patienter görs mer delaktig i sin vård.

Det som saknas i Västmanland idag för att innovationer och nya arbetssätt riktade mot sjukvården snabbare ska nå verksamhet och patienterna är en fysisk mötesplats – ett utvecklingscenter. En plats där innovationer och idéer möter sjukvården på ett naturligt sätt. En sådan mötesplats finns i Västerås när det gäller teknik – Expectrum.

• I söndags meddelade statsministern förändringar redan från 2020 som kommer innebära att Region Västmanland tappar 200 miljoner kronor varje år. Lägg därtill det underskott som redan finns. Det brådskar att hitta nya arbetssätt, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, påpekar att välfärdsverksamheterna i kommuner och regioner måste ställas om och hur viktigt det är att arbeta på nya sätt. Kristdemokraterna föreslår nu att Köpings sjukhus skulle kunna bli en plats där verksamhet, patienter och näringsliv möts, gärna med inriktning mot ortopedi och rehabilitering.

• KD arbetar för att utveckla länens sjukhus på olika sätt. Vi tycker Köpings sjukhus skulle vara en perfekt plats och miljö för att hitta framtidens rehabilitering, avslutar Malin Gabrielsson.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

Nu blir det aptitrunda i Sörmland 👍🧀☕️.
KD vill ha nåt liknande i Västmanland gärna i kombination med konst.
Det har Elisabeth Wäneskog efterfrågat i fullmäktige.På matkluster.se så ligger alla deltagande matföretagare upplagda inför årets Aptitrundan 14-15 september.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

Hälso- & sjukvården är det viktigaste politiska området för Kristdemokraterna.
Onsdag-torsdag samlades delar av vårt sjukvårdspolitiska nätverk i Jönköping för att lära oss mer om och diskutera viktiga frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Vi kristdemokrater prioriterar primärvården och att korta köerna till vården!

Jag är stolt över att under dagarna kunna visa hur Region Jönköpings läns genom patientstödjare och Hjärtats Hus arbete med personcentrerad vård och regionens modell för kliniska läkemedelsprövningar m.m.

Känns riktigt inspirerande att tillsammans med mina duktiga kollegor från andra delar av landet få möjligheten att jobba med att utveckla hälso- och sjukvården. Det finns många utmaningar men också väldigt mycket bra arbete att bygga vidare på.
Tack alla som kom och var med på olika sätt!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Här är några av våra förslag som vi hoppas kan lyfta barnens trygghet och välmående!

🎈En familjecentral i varje kommun för bättre stöd till föräldrar
🎈Ändrade remissregler till barn och ungdomshälsan så barn enklare får vård
🎈Mobil specialistvård inom barn- och ungdomspsykiatrin
🎈Allergikonsulent hos Barnkliniken som kan besöka skolor
🎈Digital vårdcentral för unga med diabetes
🎈Bättre information om sömn, kost och motions betydelse för hälsan
... See MoreSee Less

View on Facebook

KD EFTERLYSER EN KREATIV SAMLINGSPLATS PÅ VÄSTERÅS SJUKHUS

2015 ansågs en motion från Kristdemokraterna om att utreda placering och organisation för ett kreativt centrum för besvarad, men än så länge har ingen samordning lokalmässigt skett gällande forskning, innovation och utbildning.

Då en väl fungerande forsknings- innovations- och utbildningsmiljö är något av det mest centrala för att säkerställa såväl bemanning som hög kvalitet anser KD att det som borde gjorts redan 2015 skall göras nu.

- Enligt vårt förslag skulle ett kreativt centrum vara en naturlig och lättillgänglig plats att gå till för att söka och utbyta kunskap. En plats för inspiration. Förutom den verksamhet som finns redan idag hos bl. a Lärcentrum, kunde ett kreativt centrum innehålla tillgång till datorer för kortare kurser, kafeteria, större föreläsningssal och tillgång till databaser för senaste forskningsrön och publikationer. Här kunde arrangeras utställningar och hållas öppna föredrag, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

- Nuvarande lokaler för Lärcentrum kommer att rivas inför bygget av nya akutsjukhuset. Därför vill vi att det nu tas fram en plan, inklusive kostnader, för etablering av en samlad plats och kreativ miljö på sjukhusområdet i Västerås, avslutar Malin Gabrielsson.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna i Region Västmanland

Bara en av tio fick sin prostatacanceroperation i tid 2018.

Vården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetiderna skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet man bor.

Förra året var medianväntetiden för en prostatacanceroperation 92 dagar, och i ett län fick patienterna i genomsnitt vänta 214 dagar. Detta trots att det nationella riktmärket är 46 dagar. Den stress och oro som patienten och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel.

För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. För att uppnå detta behöver staten ta huvudansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas dessutom kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt. Och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

Kristdemokraterna anser att ett ökat statligt ansvar för vården är nödvändigt om vi alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid

Läs mer om undersökningen och vårdköerna i Läkartidningen: www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/07/Vantetid-till-prostatacanceroperation-var-langst--...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mitt bästa sommartips - äta glass med jordgubbar och lyssna på P1 sommar.

Tobias Löfgren, Regionfullmäktige
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: