Även Västmanländska kvinnor flyttas runt för att föda barn

– När jag förra veckan under en dag besökte förlossningen fick jag klart för mig att det vi läst om förlossningsvården i Uppsala och Stockholm även gäller i Västmanland. Dvs att stängda vårdplatser på neonatalen gör att födande kvinnor skickas runt till andra sjukhus. Nu vill jag veta hur vanligt förekommande det här är i Västmanland. Därför ställer jag frågor i en interpellation till ansvarig politiker, som ska besvaras vid nästa fullmäktige, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

När inte alla vårdplatser på neonatalavdelningen på barnkliniken i Västerås är öppna, får födande Västmanländska kvinnor skickas till andra sjukhus i sjukvårdsregionen, t ex Falun, Örebro, Eskilstuna eller Gävle.

Det gäller de förlossningar då man i förväg vet att barnet är i behov av särskild vård. Förlossningen behöver ske på samma sjukhus som barnet sedan ska vårdas. Det här är förlossningar som egentligen skulle kunnat ske i Västerås.

En anledning till att platser hålls stängda på neonatalavdelningen i Västerås, som hör till barnkliniken, skulle kunna vara brist på barnsjuksköterskor. En fråga där Kristdemokraterna i många år efterfrågat och föreslagit åtgärder.

– Det är i hela Sverige brist på såväl barnsjuksköterskor som undersköterskor med tillräcklig erfarenhet för att arbeta inom neonatalvården, men vi har goda möjligheter att lokalt göra något åt det. Tyvärr har barnsjukvården låg prioritet hos nuvarande politisk majoritet. Den viktigaste åtgärden är mer stabila utbildningsvillkor för barnsjuksköterskorna, men inte ens det har de rödgröna lyckats införa under de sju år de suttit vid makten, avslutar Malin Gabrielsson.