• Framgångsrikt Västmanland på väg mot Uppsala

  Den 20-22 oktober håller Kristdemokraterna riksting i Uppsala. Från Västmanland far en fjorton man stark delegation. Delegationen leds av Jesper Songer, 30, till vardags kommunpolitiker i Västerås.

  ”Det ska bli kul. Jag är stolt att leda en delegation med många engagerade KD-företrädare”, säger Songer.

  En annan som kan känna sig stolt är Malin Gabrielsson, regionråd i opposition. Partistyrelsen har nämligen beslutat sig för att bifalla hennes motion om behovet av ändrat innehåll i barnsköterskeutbildningen.

  ”I takt med att vi räddar allt fler barn vid tidig födsel och från svåra sjukdomar ökar behovet av vård av sjuka barn och därmed behovet av kompetent och erfaren personal på området. Idag är det svårt att hitta specialistutbildade barnsjuksköterskor.”

  En möjlig lösning på problemet är att införa en särskild påbyggnadsutbildning för vård av sjuka barn eller göra vissa kurser valbara inom nuvarande utbildning.

  ”Det är bra att Kristdemokraterna tar frågan på allvar. Nu får vi hoppas att rikstinget delar partistyrelsens bedömning”, avslutar Gabrielsson.

  En annan som har motionerat är distriktsordförande Amanda Agestav. Hon tycker att det behövs en strategi för att motverka hederskultur och hedersrelaterad brottslighet. För henne är det en viktig principfråga.

  ”Vi får inte äventyra den jämställdhet som byggts upp i vårt land under många år genom att anpassa oss till unkna värderingar om att kvinnor ska styras av män. Vi ska stå upp för kvinnors frihet och rätt att delta på samma villkor.”

  Kristdemokraterna i Västmanland kommer lobba hårt för att motionen blir bifallen.