• Interpellation om barns väntetider för utredning angående dyslexi

   

  5-8 % av befolkningen har funktionsnedsättningen dyslexi. Att ha tillgång till det skrivna språket har avgörande betydelse för hur barnet klarar skolans mål.

  Region Västmanland har ansvaret för länets utveckling. Att fler barn klarar grundskolan är ett prioriterat område.

  I en interpellation till regionfullmäktige från Kristdemokraterna efterfrågas en översikt i länet om barns väntetider och tillgång till utredning för dyslexi hos logoped. I Västmanland  är det skolan och därmed länets kommuner som ansvarar för utredningarna.

  Dyslexifrågan har jag drivit i många år. Jag är tacksam att ha fått till att  vuxna personer nu har rätt till utredning i Västmanland. Det är dags att trycka på för förändring för barnen, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

  Malin Gabrielsson ställer följande frågor till ansvarigt regionråd till kommande fullmäktige: Är majoriteten beredd att ta initiativ till en diskussion med länets kommuner om en länsövergripande översikt gällande tillgång till utredning för barn med frågeställningen dyslexi? Varför/ varför inte? Hur vanligt är det att västmanländska barn nyttjar valfrihetsvård inom området dyslexi?

  Idag är det internationella dyslexidagen. Självklart passar det särskilt bra att lyfta den här frågan då, avslutar Malin Gabrielsson.