Ja till större regioner – nej till 2019

-Igår ställde jag mig i landstingsstyrelsen bakom det rödgröna svaret om stor-regioner. Svaret säger ja till större regioner, dvs att landsting ska slås samman, och att reformen ska genomföras samtidigt i hela landet. Kristdemokraterna anser att en reform behövs för en mer jämlik vård, för smartare investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur och för att Västmanland ska få en starkare röst i EU.

-Jag har också lämnat in en kompletterande skrivning om att KD Västmanland anser att reformen inte kan genomföras 2019. Det är viktigare att det blir bra än att det går fort, säger Malin Gabrielsson, oppositionsråd i Landstinget Västmanland.

Kristdemokraterna i Västmanland har sedan tidigare tagit ställning för en storregion innehållande Uppsala, Västmanland och Sörmland. Liksom att en eventuell regionalisering ska ske 2023.

Frågan ska under nästa år avgöras i riksdagen. Kristdemokraterna som parti är positivt till att genomföra en sammanslagning av landstingen. Samtidigt arbetar partiet för att sjukhusvården på sikt ska bli ett statligt ansvar.