Kristdemokraterna i Västmanlands län

 

Kristdemokraternas kansli:
Telefon: 021-12 13 10
Postadress:
Kristdemokraterna i Västmanlands län
Västgötegatan 2 A
722 11 Västerås

E-post: vastmanland@kristdemokraterna.se

Distriktsordförande: Amanda Agestav
Mobil: 0764-950545
E-post: amanda.agestav@kristdemokraterna.se