Kristdemokraterna i Västmanlands län

 

Kristdemokraternas kansli:
Telefon: 021-12 13 10

Postadress:
Kristdemokraterna i Västmanlands län
Västgötegatan 2 A
722 11 Västerås

E-post: vastmanland@kristdemokraterna.se

Distriktsordförande: Amanda Agestav
Mobil: 076-495 05 45
E-post: amanda.agestav@kristdemokraterna.se

Ombudsman: Carl Olehäll
Mobil: 073-065 43 75
E-post: carl.olehall@kristdemokraterna.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/kdvastmanland/